nesloga

...ne mogu izbrisati rat.

16.02.2016.

nastavak, uh koliko je...otkaza copy-paste

ĆUREVAC HIMZO ESAD Goražde 12.7.1939 17.12.1992 31.8.1994ĆUREVAC RAMO IZET Goražde 11.10.1955 22.2.1993 25.7.1994ĆURKOVIĆ DUŠAN STANKO Sarajevo 31.5.1949 26.5.1992ĆUROVAC ABID MUŠAN Rogatica 10.2.1937 18.8.1992 31.3.1994ĆUROVIĆ SMAJO ABID Sarajevo 11.10.1940 12.4.1992 26.8.1995ĆUROVIĆ ABID MIRSAD Sarajevo 20.5.1972 12.4.1992 20.11.1996ĆUROVIĆ MUJO MUSTAFA Foča 6.11.1955 6.4.1992ĆURT SALIH JAKUB Sarajevo 6.3.1941 22.12.1992 2.12.1995ĆURULIJA MEHMED DARKO Čapljina 29.5.1974 15.4.1992 23.1.1996ĆUTAHIJA NAIL KEMO Rogatica 4.1.1963 12.4.1992 22.2.1995ĆUTUK SEJFO ASIM Pale 18.2.1941 6.4.1992 7.7.1994ĆUTUK RAGIB SABAHETA Sarajevo 12.6.1963 6.4.1992 25.3.1994ĆUTUK ASIM SABIT Hrenovica 6.12.1962 6.4.1992 15.5.1996ĆUTUK ASIM SAMIR Sarajevo 12.9.1965 6.4.1992 29.4.1994ĆUTUK ASIM SEJFUDIN Sarajevo 15.3.1968 6.4.1992 31.3.1995DACIĆ ŠAĆIR ELMAZ Sjenica 7.3.1966 8.4.1992 15.5.1996DACIĆ HAZBO TAŠO Sjenica 14.2.1969 6.4.1992 18.7.1995DACIĆ FEHO ZAPTIJA Sjenica 20.3.1956 6.4.1992 29.9.1994DAIDŽIĆ KASIM SENAD Pale 2.6.1956 6.4.1992 31.3.1995DAJDŽIĆ ADIL IBRO Pale 22.4.1958 6.4.1992 2.2.1996DAJDŽIĆ KASIM MIDHAT Pale 15.8.1952 6.4.1992 4.12.1995DAJDŽIĆ KASIM MUHAREM Pale 1.10.1963 1.7.1992 5.3.1995DAJDŽIĆ RIFET NEHRUDIN Sarajevo 13.3.1975 29.11.1992 1.2.1994DAJDŽIĆ SELIM ŠEMSO Pale 27.2.1944 1.6.1992 11.12.1995DAJDŽIĆ ZAHID VAHID Pale 1.4.1957 25.7.1992 10.5.1996DAJDŽIĆ KASIM ZIJAD Radačići 17.3.1959 1.7.1992 4.12.1995DALIPAGIĆ MUHAMED EDHEM Sarajevo 22.7.1950 4.11.1992 11.12.1995DAMJANOVIĆ PETAR MILIVOJE 1944 20.5.1992 24.7.1993DANILOVIĆ UROŠ RAJKO Pljevlja 23.3.1942 14.9.1992 28.11.1995DARDAGAN ŠUĆRIJA BAJRO Čajniče 1.7.1952 15.4.1992 7.7.1994DARDAGAN HUSEIN EDIN Sarajevo 16.7.1974 15.4.1992 3.3.1993DARDAGAN ŠUĆRIJA HUSEJIN Gradačac 17.12.1945 15.4.1992 25.9.1993DARDAGAN RASIM MIRSAD Čajniče 15.9.1960 15.4.1992 14.10.1999DARDAGAN RASIM MUJO Čajniče 26.10.1963 15.4.1992 15.10.1993DARDAGAN MEHO RASIM Čajniče 15.4.1992 1.8.1992DARDAGAN HUSO SABAHUDIN Rudo 13.11.1970 15.4.1992 31.3.1994DAUT SULJO ALIJA Konjic 10.12.1938 8.4.1992 15.1.1996DAUT MEHO MUSTAFA Foča 10.10.1956 31.5.1992 7.2.1996DAUTBEGOVIĆ SEAD EDIN Sarajevo 5.9.1972 3.8.1992 19.11.1995DAUTBEGOVIĆ DAUT FERID Prozor 5.4.1930 15.5.1993 3.6.1993DAUTBEGOVIĆ ILIJAS REŠAD Prozor 6.12.1952 4.7.1992 31.10.1992DAUTBEGOVIĆ HAMDIJA SULEJMAN Donji Vakuf 3.12.1968 13.1.1993 2.4.1994DAUTEFENDIĆ FADIL SALIH Odžak 5.8.1953 1.7.1993 15.5.1994DAUTI LJUTVI NEDŽBI Gostivar 7.6.1963 15.8.1992 22.10.1994DAUTOVIĆ MEDŽID ALMIR Sarajevo 30.11.1971 5.9.1993 1.11.1994DAUTOVIĆ BEKTO GALIB 1952 15.7.1993DAUTOVIĆ IBRO KASIM Prijepolje 27.3.1957 12.4.1992 5.1.1995DAUTOVIĆ NURKO MEDŽID Prijepolje 15.6.1937 17.8.1992 18.3.1993DAZDAREVIĆ VEHBIJA MIRSAD Sarajevo 31.8.1960 8.4.1992 19.12.1992DEDAGIĆ SELIM SEADIN Priboj 10.3.1970 27.12.1992DEDIĆ ARIF AMELA Libija 20.8.1973 29.10.1992 22.8.1994DEDIĆ HAMID ARIF Rogatica 25.11.1943 6.4.1992 24.2.1994DEDIĆ SALIH ASMIR Bihać 12.7.1974 23.6.1992 31.5.1993DEDIĆ ARSLAN DŽEMAL Sarajevo 23.3.1940 8.4.1992 23.11.1994DEDIĆ SULJO ENISA Sokolac 27.10.1973 4.6.1992DEDIĆ NOVALIJA ESAD Srebrenik 6.8.1964 1.5.1992 15.1.1994DEDIĆ IBRAHIM FEHIM Olovo 17.11.1955 10.7.1992 2.3.1995DEDIĆ ARSLAN JASMINKA Vogošća 19.3.1962 9.8.1992 26.12.1993DEDIĆ ARIF MIRSAD Gračanica 26.8.1967 9.12.1993 1.2.1995DEDIĆ RAMIZ NEDŽAD Sarajevo 29.11.1952 26.7.1992 10.1.1994DEDIĆ ŠAĆIR NIJAZ Jajce 18.6.1952 8.4.1992 5.5.1992DEDIĆ RASIM RAGIB Glamoč 4.6.1954 8.4.1992 22.5.1996DEDIĆ HIMZO SULJO Sarajevo 30.3.1953 6.4.1992 28.11.1995DEDIĆ SULJO VAHIDIN Sarajevo 23.11.1973 6.4.1992 22.11.1995DEDOVIĆ SABIT AVDO Foča 12.10.1946 3.9.1992 19.8.1995DEDOVIĆ IBRO DŽEMAL Foča 10.1.1973 6.4.1992 20.4.1993DEDOVIĆ ĆAMIL EDIN Sarajevo 6.9.1970 6.4.1992 13.3.1995DEDOVIĆ ABDULAH HAJRUDIN Sarajevo 21.2.1948 21.12.1992 25.11.1995DEDOVIĆ SMAJO HALIL Sarajevo 6.6.1964 6.4.1992 21.11.1994DEDOVIĆ ABDULAH IBRAHIM Sarajevo 6.8.1950 21.4.1992 28.11.1995DEDOVIĆ HASAN MEHMED Foča 22.4.1959 15.4.1992DEDOVIĆ MEHO MEHMED 1.6.1950 19.12.1992DEDOVIĆ EDHEM MIRSAD Foča 6.5.1956 6.4.1992 13.2.1994DEDOVIĆ RAMIZ MIRSAD Sarajevo 25.9.1957 6.4.1992 15.5.1996DEDOVIĆ HASAN NAIDA Goražde 8.4.1971 25.5.1992 25.10.1992DEDOVIĆ HUSEIN NEDŽAD Pljevlja 30.3.1971 2.7.1992 5.6.1994DEDOVIĆ MUJO RASIM Foča 15.2.1942 6.4.1992 11.12.1995DEDOVIĆ MUJO ŠEVAL Pljevlja 14.12.1965 15.5.1992 22.5.1996DELAHMET MUJO RAMIZ Goražde 15.9.1946 6.4.1992 2.8.1994DELAHMETOVIĆ IBRAHIM FAHIR Olovo 9.7.1955 8.5.1992 9.3.1993DELALIĆ KASIM AGAN Gacko 1.3.1962 15.4.1992 6.4.1996DELALIĆ SAFET AMIR Gacko 3.9.1974 11.7.1993 21.8.1993DELALIĆ OSMAN ELVEDIN Sarajevo 23.6.1975 4.12.1993 24.4.1996DELALIĆ KASIM FADIL Gacko 1.7.1963 5.5.1992 5.4.1994DELALIĆ HUSO HASAN Sarajevo 9.2.1960 12.12.1992 31.1.1993DELALIĆ HUSO HUSNIJA Sarajevo 6.10.1967 1.6.1992 22.4.1996DELALIĆ KASIM HUSNIJA Gacko 9.4.1956 1.9.1992 15.1.1996DELALIĆ NEZIR KASIM Gacko 7.1.1963 15.4.1992 16.2.1995DELALIĆ HAŠIM MIRALEM Sarajevo 29.3.1965 6.4.1992 14.11.1992DELALIĆ KASIM MUNIB Gacko 17.1.1967 22.11.1993 30.4.1996DELALIĆ HUSO NEDŽAD Sarajevo 25.9.1972 21.5.1992 11.5.1996DELALIĆ ŠERIF NEDŽIB Gacko 1.2.1951 1.2.1993 10.2.1996DELALIĆ RAMO NUSRET Sarajevo 27.11.1963 8.11.1992 15.5.1996DELALIĆ AVDO OSMAN Kalinovik 20.6.1944 6.4.1992 8.1.1996DELALIĆ NEZIR OSMAN Sarajevo 13.6.1972 6.4.1992 15.5.1996DELALIĆ OSMAN SAFET Gacko 10.9.1949 15.4.1992 28.2.1993DELALIĆ HAMDIJA SEAD Cazin 21.5.1961 15.4.1992 15.6.1995DELALIĆ NEZIR SEJAD Sarajevo 27.10.1966 6.4.1992 27.5.1996DELALIĆ HUSO SMAJO Kalinovik 10.7.1954 6.4.1992 15.5.1996DELIBAŠIĆ HASAN EMIR Tuzla 5.6.1961 4.8.1993 5.10.1994DELIBAŠIĆ MUSTAFA MUJO Višegrad 11.3.1947 15.4.1992 18.12.1995DELIBAŠIĆ MUJO NIHAD Sarajevo 19.2.1974 27.4.1992 1.2.1994DELIĆ HASAN ADEM Ilijaš 11.5.1942 15.4.1992 6.12.1995DELIĆ HUSEIN ALMIR Sarajevo 19.3.1961 11.8.1992 11.5.1996DELIĆ MUSTAFA ALMIR Sarajevo 6.11.1970 23.4.1992DELIĆ OMER AVDO Konjic 7.1.1949 15.4.1993 8.11.1994DELIĆ VINKO GABRIJEL Vareš 25.7.1953 25.4.1992 10.3.1995DELIĆ HAKIJA GALIB Žepa 13.6.1941 12.4.1992 8.1.1996DELIĆ GALIB HAKIJA Gacko 12.4.1992 20.8.1992DELIĆ MUJO HASAN Foča 28.9.1954 5.11.1993 24.5.1996DELIĆ SULJO HASIB Ilijaš 29.8.1941 15.4.1992 23.12.1995DELIĆ ĆAMIL IBRO Foča 15.2.1941 6.4.1992 22.2.1994DELIĆ RAMIZ ISMET Vogošća 2.5.1943 15.7.1992 11.12.1995DELIĆ IBRO ISMIR Foča 12.4.1969 6.4.1992 15.5.1996DELIĆ MUSTAFA KEMAL Sarajevo 14.12.1947 6.8.1993 6.12.1995DELIĆ MEHO MEHMED Ilijaš 2.7.1940 16.7.1992 6.12.1995DELIĆ SALEM MUHAMED Sarajevo 21.10.1968 15.4.1992 12.2.1996DELIĆ ĆAMIL MUJO Foča 4.1.1947 6.4.1992 8.1.1996DELIĆ MUSTAFA REŠAD Sarajevo 2.11.1946 24.1.1994 28.11.1995DELIĆ DŽEMAL SAID Bosanski Brod 27.4.1955 6.4.1992 8.4.1996DELIĆ MUJO SALEM Vogošća 8.3.1936 28.7.1992 6.7.1993DELIĆ OMER ŠERIF Konjic 2.1.1951 12.6.1993 12.1.1996DELIĆ MUHAMED ZEKRIJAH Sarajevo 21.5.1974 21.11.1992 1.1.1993DELIHASANOVIĆ PAŠAGA EDINA Sarajevo 29.11.1965 1.5.1992 12.4.1995DELIHASANOVIĆ HILMO MUJO Sokolac 13.8.1954 6.4.1992 22.6.1992DELIHASANOVIĆ NEZIR SEMIR Sarajevo 19.2.1963 14.4.1992 30.5.1996DELIJA HAMID ASIM Trnovo 30.5.1955 15.4.1992 8.1.1996DELIJA HASAN HIMZO Trnovo 10.3.1945 18.6.1992 2.12.1995DELIJA HASAN MUMIN Vogošća 2.3.1954 18.6.1992 10.5.1996DELIJA MEHMED MUSTAFA Trnovo 5.10.1968 15.4.1992 11.5.1996DELMANOVIĆ MUSTAFA ELVEDINA Sarajevo 10.2.1967 10.5.1992 15.12.1993DEMCOJ ISLAM DEMO Sarajevo 5.1.1960 11.11.1992 5.1.1995DEMIR SABIT ADEM Višegrad 30.8.1967 12.4.1992 5.3.1995DEMIR SABIT ADILA Višegrad 11.11.1961 12.4.1992 5.6.1996DEMIR IBRAHIM AMIR Višegrad 16.11.1961 27.10.1992 15.5.1996DEMIR SABIT HAMED Višegrad 11.2.1958 6.4.1992 15.5.1996DEMIR IBRAHIM MEHMED Višegrad 24.10.1956 6.4.1992 20.5.1996DEMIR NESIB MESUD Višegrad 5.8.1956 12.7.1992 24.8.1992DEMIROVIĆ ŠABAN ASAF Sarajevo 23.2.1971 11.5.1992 15.2.1996DEMIROVIĆ VEJSIL ASIM Sarajevo 14.7.1954 25.6.1992 28.11.1995DEMIROVIĆ OMER RAMIZ Sarajevo 1.8.1962 2.11.1992 1.10.1993DEMIROVSKI SMAJO SANEL Sarajevo 12.4.1970 6.12.1992 20.10.1994DEMŠAR VIKTOR KONRAD Vračar 26.8.1948 21.5.1992 2.12.1995DERONJA MUSTAFA JASMIN Banja Luka 1.6.1962 6.4.1992DERVIŠAGIĆ RAMO DŽEMAL Višegrad 2.1.1955 8.4.1992 31.12.1996DERVIŠAGIĆ RAMO OMER Višegrad 13.4.1957 27.5.1992 18.3.1994DERVIŠAGIĆ RAMO RAMIZ Višegrad 12.3.1959 8.4.1992 30.5.1996DERVIŠEFENDIĆ EMIR DAMIR Sarajevo 13.9.1974 11.7.1993 14.4.1995DERVIŠEVIĆ FADIL ADMIR Sokolac 16.10.1975 23.10.1993 18.2.1994DERVIŠEVIĆ RASIM DŽEMAL Sokolac 1.10.1962 8.4.1992 22.5.1996DERVIŠEVIĆ VEHBIJA ELVEDIN Travnik 22.12.1972 6.4.1992 10.9.1993DERVIŠEVIĆ HASAN FADIL Sokolac 9.5.1952 8.4.1992 15.5.1996DERVIŠEVIĆ KEMAL FAHRUDIN Sarajevo 6.7.1960 25.11.1992DERVIŠEVIĆ HASAN HASO 1938 28.7.1993DERVIŠEVIĆ VEHBIJA IBRAHIM Travnik 4.1.1961 8.4.1992 5.11.1994DERVIŠEVIĆ HASAN IBRO Sokolac 18.1.1954 22.6.1992 22.5.1996DERVIŠEVIĆ RASIM IBRO Ilijaš 21.11.1947 16.7.1992DERVIŠEVIĆ RASIM NIHAD Ilijaš 22.8.1956 16.10.1992 25.2.1994DERVIŠEVIĆ HASAN SAFET Vogošća 15.10.1968 8.4.1992 5.5.1992DERVIŠEVIĆ RASIM SAKIB Ilijaš 21.11.1947 16.7.1992 20.4.1996DERVIŠEVIĆ HASO SEAD Višegrad 30.4.1961 15.4.1992 2.9.1993DERVIŠEVIĆ OSMAN SIFET Ilijaš 8.1.1956 28.6.1992 10.5.1996DERVIŠEVIĆ MEHO ZAHIR Bijelo Polje 25.1.1948 16.4.1992 29.8.1994DERVOVIĆ BEĆIR BAHRIJA Novi Pazar 7.1.1946 12.4.1992 1.10.1995DERVOVIĆ BAHRIJA ELVIR Sarajevo 24.11.1971 12.4.1992 6.4.1996DESNICA MILAN GORAN Ilidža 31.7.1964 9.2.1994 30.9.1994DESTANOVIĆ RIZO SENAD Sarajevo 25.8.1960 3.11.1992 7.1.1993DEŠEVAC OMER SENAD Goražde 7.10.1963 1.5.1992 18.3.1994DEVIĆ IBRO RAŠID Ilijaš 15.9.1951 8.4.1992 21.3.1996DEVIĆ ISMET ZIJAD Ilijaš 27.1.1955 15.4.1992 22.5.1996DIGLISIĆ SADO MERSAD Titograd 15.6.1958 12.4.1992 18.8.1993DILBEROVIĆ RASIM SUNO Ilijaš 15.5.1956 15.4.1992 15.5.1996DILBEROVIĆ RASIM ZEHRID Ilijaš 26.4.1954 15.4.1992 22.5.1996DINAR MUSTAFA ARMIN Sarajevo 6.10.1971 18.10.1992 7.7.1994DIVANOVIĆ ALIJA KUČUKALIJA Bar 15.9.1941 9.7.1992 26.2.1994DIVOLIĆ HADŽO SAFET Njemačka 26.12.1974 15.4.1992 13.1.1995DIVOVIĆ MEHO ADIL Rogatica 29.10.1956 18.11.1992 6.2.1996DIVOVIĆ KASIM HALIL Foča 9.2.1969 15.4.1992 31.3.1994DIVOVIĆ MURADIF MUAZ Rogatica 9.12.1957 6.4.1992 22.5.1996DIZDAR HIMZO FEHIM Pljevlja 12.12.1960 17.10.1992 15.5.1996DIZDAR IBRO HAMDIJA Sarajevo 24.9.1969 15.10.1992 2.12.1993DIZDAR JAKUB HARIS Sarajevo 17.10.1972 23.5.1993 10.5.1996DIZDAR HIMZO HUSEIN Pljevlja 6.2.1955 13.7.1992 15.5.1996DIZDAR SMAIL SAFET Pljevlja 18.8.1951 6.4.1992 30.4.1994DIZDAR ŠEMSUDIN ZORAN Sarajevo 4.8.1948 20.12.1992 11.12.1995DIZDAREVIĆ DŽEMAL ALMIR Sarajevo 23.8.1967 15.4.1992 3.5.1995DIZDAREVIĆ DŽEMAL ELVIR Sarajevo 17.12.1972 24.4.1992 1.6.1994DIZDAREVIĆ RASIM IZUDIN Teslić 31.1.1935 8.9.1993 22.3.1994DIZDAREVIĆ HAMZA MIRZA Tešanj 20.5.1945 7.7.1992 4.3.1993DIZDAREVIĆ FARUK SEAD Sarajevo 24.6.1969 28.7.1992 13.10.1992DIZDAREVIĆ IBRO SULEJMAN Sarajevo 21.4.1947 13.8.1993 11.12.1995DIZDAREVIĆ ALMAS ZAIM Višegrad 12.5.1962 26.5.1992 24.1.1996DOBARDŽIĆ MUNIR HARIS Sarajevo 10.5.1969 20.4.1992 8.8.1994DOBRAČA FARUK ALDIN Rogatica 20.2.1971 6.4.1992 18.12.1995DOBRAČA SALIH FARUK Rogatica 25.8.1948 1.6.1992 15.3.1995DOBRAČA HAMDO FIKRET Rogatica 22.6.1948 6.1.1993 15.9.1994DOBRAČA DERVIŠ JASMIN Sarajevo 30.9.1960 21.1.1994 8.10.1994DOBRAČA MUNIB MEVSUD Rogatica 28.2.1967 20.8.1992 10.9.1996DODIG IVAN ŽELJKO Sarajevo 16.10.1955 29.7.1992 5.12.1994DOGAN SADIK MENSUR Jajce 22.2.1971 4.8.1992 29.8.1993DOKARA SALKO KENAN Sarajevo 1.2.1958 6.4.1992 31.1.1995DOLAC ADEM FARUK Sarajevo 17.6.1953 14.12.1992 13.2.1996DOLAN ADIL SUAD Foča 3.1.1949 6.4.1992 19.1.1994DOLO SMAJO IZET Goražde 17.9.1958 8.4.1992 22.5.1996DOLJANČIĆ GALIB MUHAMED Sokolac 7.8.1960 8.4.1992 15.5.1996DORIĆ MURAT EDIN Sarajevo 13.3.1969 22.12.1992 23.7.1994DORIĆ ISMET ENVER Rudo 25.7.1956 22.11.1992 1.8.1994DORIĆ MURAT MIDHAT Rudo 27.3.1954 27.4.1992 4.4.1995DORIĆ HILMO NIJAZ Sarajevo 1964 20.8.1992 26.9.1992DORIĆ ALEKSANDAR RAVIOJLA Sarajevo 12.3.1950 10.1.1993 1.5.1994DORIĆ ZURKO SAFIJA Rudo 26.6.1936 15.5.1992 15.8.1994DOSTIĆ VOJIN DARKO Sarajevo 12.3.1974 22.1.1993 31.3.1995DOSTIĆ VOJO MLADEN Sarajevo 7.11.1971 26.10.1992 14.1.1994DOSTIĆ MITO VOJIN Foča 15.2.1940 26.10.1992 14.1.1994DOŠIĆ MATIJA DUŠAN Vlasenica 10.11.1938 15.4.1992 3.7.1993DOŠIĆ DUŠAN GORAN Sarajevo 12.7.1970 15.4.1992 22.5.1996DOŠLIĆ KASIM NERMIN Sarajevo 23.4.1974 26.12.1992 18.5.1996DOVADŽIJA RAMO FAZIL Ilijaš 6.3.1949 10.11.1992 4.10.1993DOVADŽIJA HUSO SEVDA Ilijaš 16.5.1952 14.1.1993 16.1.1994DRAČIĆ MEHMED ENES Foča 5.3.1952 21.6.1992 2.8.1994DRAGOBRATOVIĆ HASAN ZULFA Sarajevo 21.9.1952 19.5.1992 27.2.1994DRAGOBRATOVIĆ MIJO ŽELJKO Sarajevo 10.8.1954 1.6.1992 15.12.1995DRAGOLJ ADIL EMIR Goražde 22.1.1963 8.4.1992 5.5.1992DRAGOLJ MUNIB MUSTAFA Goražde 6.3.1940 19.4.1992 29.4.1995DRAGOLJ ADIL NEZIR Goražde 16.11.1959 8.4.1992 12.8.1993DRAGULJ ALIJA EIDA Rogatica 22.3.1955 18.10.1992 27.2.1994DRAGULJ ALIJA RAMIZ Rogatica 29.5.1952 18.10.1992 7.7.1994DRAGUŠIĆ ZVONIMIR IVICA Sarajevo 18.5.1945 2.3.1994 31.3.1995DRAMALIJA RAHMAN DŽEVAD Sokolac 21.5.1962 8.4.1992 27.11.1993DRAMALIJA RAHMAN IBRAHIM Sokolac 18.7.1955 8.4.1992 22.5.1996DRAŽETA IVO DAVOR Mostar 20.4.1951 16.7.1993DRINČIĆ HALIL MIDHAT Sarajevo 19.6.1964 6.4.1992 25.3.1993DRINJAK JUSUF AVDO Sokolac 8.6.1953 23.4.1993DRINJAK JUSUF MIDHAT Sarajevo 22.10.1962 18.6.1992 23.4.1993DRINJAK HAMO MUHAMED Sarajevo 27.6.1953 15.4.1992 27.7.1993DRKENDA RAŠID HUSEIN Pljevlja 23.10.1951 15.11.1992 29.4.1994DRKENDA DŽANO MEHMED Pljevlja 15.6.1933 8.4.1992 4.6.1993DRLJEPAN TOMISLAV ZLATKO Sarajevo 29.8.1975 16.1.1993DRLJEVIĆ HIMZIJA EMIR Sarajevo 21.8.1970 15.4.1992 4.4.1995DRMANAC MILUTIN MIROSLAV Niš 18.5.1951 6.4.1992 22.2.1994DRNIĆ ISMET FAJIK Sjenica 1.1.1961 17.7.1993 15.5.1996DROBAC BORIVOJE NEBOJŠA Sarajevo 12.5.1962 6.4.1992 31.1.1994DROMLJAK MILADIN SLOBODAN Pljevlja 10.2.1965 25.7.1992 2.2.1995DRPLJANIN ALIJA SEAD Peć 1.7.1975 1.9.1992 27.9.1993DRUGOVAC ALIJA NERMIN Prača 11.8.1968 7.7.1992 15.5.1996DRUGOVAC ALIJA NUSRETA Pale 25.5.1964 14.11.1992 11.9.1996DRUGOVAC SMAIL OSMAN Pale 23.6.1960 15.7.1992 25.2.1993DUBOKOVIĆ SAFET ASAF Sarajevo 11.3.1957 4.11.1993 22.5.1996DUČIĆ VUKOMAN ZDRAVKO Prijepolje 18.2.1940 13.8.1993 28.11.1995DUDEVIĆ ARIF SABIT Višegrad 26.9.1955 31.7.1993 23.10.1995DUDO HASIB ADNAN Sarajevo 21.5.1973 6.4.1992 2.8.1994DUDO ADIL OMER Foča 19.11.1968 15.4.1992 14.12.1994DUDO JUSUF RAMIZ Foča 5.8.1945 25.10.1992 14.8.1993DUDO RAMIZ REDŽO Foča 21.2.1955 6.4.1992 11.4.1994DUDO RAMIZ SALKO Foča 16.2.1953 6.4.1992 22.5.1996DUGALIĆ EJUB HAJRUDIN Bosanski Brod 15.10.1968 31.10.1992 12.1.1996DUGANDŽIĆ LUKA NEDELJKO Vogošća 11.11.1962 18.6.1993DUGANHODŽIĆ FEHKO NERMINA Glamoč 20.11.1969 1.8.1992 12.11.1994DUHOVIĆ SALEM ELVEDIN Čajniče 19.3.1967 27.6.1992 18.10.1994DUJIĆ MIROSLAV ALEKSANDAR Banja Luka 12.7.1951 10.11.1993 28.11.1995DUJMOVIĆ ZDRAVKO JOSIP Sarajevo 23.4.1962 21.10.1993 2.12.1993DUKIĆ NIKOLA NEBOJŠA Sarajevo 12.6.1951 21.8.1992 26.5.1994DUKIĆ IBRAHIM OMER Trebinje 2.1.1944 6.4.1992 20.2.1994DULIĆ ZIKRIJA MERDIN Pljevlja 9.10.1961 15.4.1992 8.9.1993DUMANJIĆ EDHEM RAMIZ Čajniče 5.8.1967 16.6.1992 31.3.1997DUPOVAC ALIJA ERNAD Hadžići 10.8.1962 3.7.1992 17.3.1996DURAK MEHO ASIM Foča 6.9.1941 13.8.1993 17.3.1994DURAK IBRAHIM ENVER Sokolac 13.7.1952 15.4.1992 22.5.1996DURAK ĆAMIL FERID Foča 3.3.1971 6.4.1992 15.5.1996DURAK ĐULAN HIMZO Sokolac 2.3.1952 7.11.1992 6.1.1996DURAK RAMIZ MIRSAD Sarajevo 23.3.1958 1.5.1992DURAK AHMED MUHAMED Sokolac 8.5.1953 15.4.1992 18.12.1995DURAK MUHAREM NIHAD Sarajevo 1.10.1959 28.5.1992 6.2.1996DURAK IBRAHIM RAMIZ Sokolac 27.2.1961 8.4.1992 22.5.1996DURAK MUHAMED SENAD Sarajevo 6.6.1964 15.8.1992 12.4.1996DURAK IBRAHIM ŠAHTAN Sokolac 25.1.1949 15.4.1992 6.12.1995DURAKOVIĆ ISMET AHMED Sarajevo 15.2.1949 8.4.1992 5.5.1992DURAKOVIĆ IBRAHIM AMRUDIN Sarajevo 19.8.1966 24.11.1992 24.6.1994DURAKOVIĆ SALKO BESIM Sarajevo 28.2.1970 28.6.1992 1.2.1993DURAKOVIĆ FADIL FIKRET Olovo 1.1.1951 15.4.1992 24.1.1996DURAKOVIĆ FEHIM HAMDIJA Pljevlja 5.3.1943 8.4.1992 19.3.1994DURAKOVIĆ JUSO MUSTAFA Nevesinje 8.6.1947 30.12.1992 16.5.1994DURAKOVIĆ AHMED NEDŽAD Sarajevo 9.12.1973 8.4.1992 5.5.1992DURAN MURAD ADNAN Prijepolje 28.12.1965 15.12.1993 27.2.1996DURAN BEĆIR AZRA Višegrad 2.8.1953 25.1.1993 14.9.1994DURAN DERVO ĆAMIL Konjic 25.1.1961 3.11.1993 18.9.1994DURAN MUSTAFA FARIS Sarajevo 15.7.1969 19.6.1992 27.11.1993DURAN BEĆIR NEZIR Višegrad 8.10.1950 15.4.1992 16.12.1995DURAN HASAN RAMO Titovo Užice 12.7.1959 8.4.1992 25.3.1996DURAN ENVER SENAD Sarajevo 7.11.1967 6.4.1992 23.7.1994DURAN ENVER SUADA Sarajevo 8.2.1973 1.8.1992 19.3.1994DURAN RASIM MIRSADA Sokolac 1962 16.5.1992 11.7.1992DURATBEGOVIĆ ABDURAHMAN MEHMED 10.7.1957 1.6.1992DURGUT DERVIŠ AZIZ Pljevlja 20.7.1952 6.4.1992 11.8.1995DURGUT ALIJE MURAT Foča 15.4.1959 3.7.1993 24.7.1993DURGUT ŠABAN NERMIN Sarajevo 13.9.1973 24.7.1992 15.5.1996DURGUT ŠERIF ŠABAN Pljevlja 24.6.1948 8.4.1992 15.11.1992DURIĆ AHMED ASIM Ilijaš 23.10.1961 8.4.1992 8.6.1994DURIĆ OSMAN DERVIŠ Ilijaš 13.4.1950 8.4.1992 10.7.1996DURIĆ RAMIZ EDIN Sarajevo 1964 8.4.1992 5.5.1992DURIĆ RAMIZ ERMIN Vogošća 1966 8.4.1992 5.5.1992DURIĆ AHMED ESAD Foča 6.10.1966 15.4.1992 16.4.1996DURIĆ AZIZ NASUF Foča 10.10.1955 5.5.1992 15.10.1993DURIĆ SULJO RAMIZ 15.4.1939 8.4.1992 5.5.1992DURIĆ AHMED SAMID Ilijaš 15.7.1964 8.4.1992 1.7.1992DURIĆ HALIL SMAIL Foča 5.12.1953 15.10.1992 22.5.1996DURIĆ ASIM SULJO Ilijaš 5.2.1954 8.4.1992 5.5.1992DURIĆ RAMIZ ŠEFKIJA Sarajevo 13.4.1968 8.4.1992 5.5.1992DURKALIĆ SALIH REŠAD Tešanj 5.12.1938 3.8.1993 19.1.1994DURMIĆ SEJFO ISMET Gornja Bioča 1.1.1953 8.10.1992 17.9.1994DURMIĆ SULEJMAN MIRSAD Sarajevo 2.10.1958 17.10.1992 15.5.1996DURMIĆ MEHO NASIR Gornja Bioča 6.6.1952 15.4.1992 6.2.1996DURMIĆ RAŠID ŠAĆIR Vogošća 16.9.1945 10.3.1993 4.4.1995DURMIŠEVIĆ AMIR AMRA Sarajevo 23.4.1975 1.8.1992 19.12.1995DURMIŠEVIĆ VAHID HARIS Sarajevo 28.12.1969 6.4.1992 6.4.1994DURMO SADIK AZMIR Vogošća 19.1.1970 8.4.1992 5.5.1992DURMO SADIK AZRUDIN Vogošća 20.9.1971 8.4.1992 5.5.1992DURMO OMER DŽEMAL Trnovo 5.10.1967 26.5.1992 22.2.1994DURMO ĐEMAIL HAŠIM Trnovo 18.9.1956 1.5.1992 10.7.1996DURMO ASIM ISMET Vogošća 18.10.1969 8.4.1992 5.5.1992DURMO ASIM REŠAD Vogošća 24.9.1965 8.4.1992 5.5.1992DURMO SADIK SALEM Zenica 15.8.1941 28.8.1993DURO FERIZ ELVIR Sarajevo 13.2.1972 23.5.1993 10.7.1996DURO MUŠAN HILMO Rudo 14.11.1954 6.7.1992 22.4.1996DUVNJAK MEHMED AHMED Sarajevo 22.7.1950 21.4.1992 18.11.1993DŽABIĆ SLAVKO DRAGAN Sarajevo 9.5.1963 21.12.1992 10.5.1996DŽABIĆ BUDIMIR GORAN Sarajevo 19.2.1968 13.10.1992 29.7.1994DŽABIJA ADEM FAHRUDIN Rudo 20.6.1971 5.5.1992 22.5.1996DŽABIJA OMER NEDIM Sarajevo 17.6.1961 4.11.1993 22.3.1995DŽABIJA NEZIR VEZIR Rudo 24.1.1958 15.4.1992 22.5.1996DŽAFERAGIĆ REDŽO ALMEDIN Sarajevo 11.7.1974 1.8.1992 23.8.1993DŽAFERAGIĆ ESAD ALMIRA Sarajevo 8.10.1971 1.8.1992 19.3.1994DŽAFERAGIĆ AVDO ARIF Pale 10.1.1957 6.4.1992 22.2.1994DŽAFERAGIĆ RAMIZ EDIN Sarajevo 18.7.1967 6.4.1992 31.12.1995DŽAFERAGIĆ ZAHIR ESAD Pale 16.11.1944 6.4.1992 28.11.1995DŽAFERAGIĆ NURIJA IDRIZ Pale 22.4.1933 6.4.1992 7.7.1993DŽAFERAGIĆ IDRIZ NEDIM Sarajevo 7.12.1962 6.4.1992 11.5.1995DŽAFERAGIĆ IDRIZ NEDŽAD Sarajevo 22.10.1964 6.4.1992 20.3.1993DŽAFERAGIĆ ZAHID RAMIZ Pale 17.1.1942 6.4.1992 22.2.1994 DŽAFERAGIĆ REDŽO SEAD Sarajevo 8.9.1961 6.4.1992 2.3.1995DŽAFEROVIĆ EJUB ABID Višegrad 27.9.1961 6.4.1992 11.9.1994DŽAFEROVIĆ ADEM AMIR Višegrad 30.11.1957 6.4.1992 18.12.1995DŽAFEROVIĆ VAHID DŽEMAIL Višegrad 13.1.1959 6.4.1992 31.3.1994DŽAFEROVIĆ VEHID FERID Višegrad 18.9.1967 18.4.1992 31.3.1995DŽAFEROVIĆ AGAN HAJRUDIN Višegrad 21.3.1963 1.2.1993 31.3.1995DŽAFEROVIĆ BAJAZID IZUDIN Višegrad 10.2.1964 17.2.1993 2.12.1995DŽAFEROVIĆ BEGO MUHAMED Foča 1.1.1959 19.12.1992 12.2.1994DŽAFEROVIĆ VEHID REUF Višegrad 14.6.1970 5.5.1992 7.2.1994DŽAFEROVIĆ ADEM SAHUDIN Višegrad 8.10.1964 6.4.1992 15.5.1996DŽAFEROVIĆ MUNIB SEJDO Višegrad 30.3.1948 17.12.1992 23.7.1994DŽAFEROVIĆ SAFET SENIJA Višegrad 7.4.1968 26.9.1992DŽAFEROVIĆ MUJO SULEJMAN Rudo 8.5.1968 16.4.1992 15.9.1993DŽAFEROVIĆ RAMIZ VELIJA Rogatica 3.9.1965 6.4.1992 31.3.1995DŽAFIĆ ADEM AZIZ 1938 6.4.1992 8.8.1992DŽAFIĆ BEĆIR HAJRUDIN Vareš 15.9.1943 14.4.1992 8.1.1996DŽAFO OMER SULEJMAN Višegrad 16.3.1960 23.5.1992 15.5.1996DŽAFOVIĆ DŽAFER ADEM Kalinovik 26.6.1938 6.4.1992 13.2.1994DŽAFOVIĆ ADEM MUHAMED Kalinovik 10.3.1963 6.4.1992 24.9.1992DŽAKA RAGIB HALIL Vogošća 15.4.1931 17.11.1992 3.6.1993DŽAKA RAMIZ HAMDIJA Goražde 4.3.1955 22.6.1992 18.8.1992DŽAKA VAHID MUAMER Sarajevo 13.11.1973 1.12.1992 14.6.1993DŽAKA HALIL REFIK Sarajevo 5.4.1959 15.4.1992 29.4.1996DŽAKA HALIL REJHAN Sarajevo 19.3.1964 8.4.1992 18.3.1996DŽAKA SALKO RIFET Pljevlja 4.12.1961 6.4.1992 11.6.1995DŽAKA MOJO ŠEVKO Pljevlja 22.11.1953 6.4.1992 13.1.1996DŽAKA SALKO ŠUĆRO Pljevlja 18.3.1954 6.4.1992 15.5.1996DŽAKA HALIL VAHID Vogošća 2.8.1950 13.11.1992 4.5.1993DŽAKA MUJO ZUHMED Pljevlja 17.10.1955 6.4.1992 31.1.1996DŽANANOVIĆ HAKIJA ENES Sarajevo 24.1.1958 6.4.1992 19.11.1995DŽANANOVIĆ HASO HAJRO Rogatica 14.11.1939 15.4.1992 22.2.1994DŽANANOVIĆ HUSO HAJRO Rogatica 17.11.1939 1.4.1993DŽANANOVIĆ HAJRO HASO Rogatica 1.1.1963 6.4.1992 24.1.1994DŽANANOVIĆ EMIN IZET Goražde 26.9.1956 9.6.1992 31.1.1993DŽANANOVIĆ NAIL MEHO Pale 2.1.1955 6.4.1992 25.10.1994DŽANANOVIĆ NURKO MESUD Sarajevo 22.12.1959 6.4.1992 31.3.1995DŽANANOVIĆ NEZIR NIHAD Sarajevo 9.1.1975 6.4.1992 23.9.1993DŽANANOVIĆ REŠID REŠAD Sarajevo 16.9.1974 11.5.1992 3.2.1996DŽANANOVIĆ AHMED SABIT Rogatica 23.10.1958 15.4.1992 23.10.1995DŽANANOVIĆ ŠABAN SALKO Rogatica 19.2.1951 16.12.1992 15.5.1996DŽANANOVIĆ SELIM SELIM Rogatica 17.4.1966 3.5.1993 30.5.1996DŽANANOVIĆ SULJO SENAD Sarajevo 29.3.1976 6.4.1992 10.6.1993DŽANANOVIĆ MEHO SULJO Goražde 7.6.1947 6.4.1992 31.3.1994DŽANANOVIĆ HANA ŠEMSO Sarajevo 21.10.1960 6.4.1992 12.2.1996DŽANANOVIĆ IBRO ZAHID Pale 7.9.1955 31.8.1992 2.3.1995DŽANKO ALIJA DAMIR Sarajevo 7.9.1964 1.7.1992 11.5.1995DŽANKO SELIM HASO Foča 26.1.1956 15.4.1992 24.7.1992DŽANKO ADEM ISMET Pljevlja 10.7.1941 6.5.1992DŽANKO HAŠIM NEZIR Višegrad 30.10.1970 6.11.1992 26.1.1995DŽANKO NEDŽIB NEZIR Sarajevo 27.1.1973 23.5.1993 24.7.1993DŽANKO ISMET NISVET Pljevlja 19.3.1967 6.4.1992 15.5.1996DŽANKO FADIL OMER Višegrad 1.1.1963 6.4.1992 26.8.1995DŽANKO HAŠIM SAMIR Sarajevo 14.11.1963 6.11.1992 31.12.1995DŽANKO VELIJA SENAD Pale 25.4.1962 18.6.1992 11.11.1993DŽANKO ADEM HAMED 6.4.1992 31.7.1992DŽANKOVIĆ BEGO ASIM Goražde 14.9.1960 6.4.1992 15.5.1996DŽANKOVIĆ MUHAMED MIDHAT Sarajevo 29.4.1961 2.11.1992 30.5.1995DŽANKOVIĆ MEHO MIRALEM Brusna 6.8.1963 8.4.1992 30.10.1992DŽANO ŠAĆIR IBRAHIM Foča 6.10.1955 8.4.1992 12.4.1994DŽANO VEJSIL MUHAMED Sarajevo 28.2.1944 9.5.1992 9.6.1993DŽEBO ALMIR Sarajevo 13.5.1974DŽEBO ASIM ESAD Sarajevo 12.9.1969 15.4.1992 22.4.1996DŽEBO ASIM HAJRUDIN Sarajevo 13.5.1968 6.4.1992 7.6.1994DŽEBO BEĆIR IBRAHIM Han Pijesak 12.3.1942 12.4.1992 3.8.1994DŽEBO RAHMAN KANA Han Pijesak 26.3.1968 2.11.1992 5.6.1996DŽEBO DERVO NEZIR Kalinovik 4.9.1955 15.4.1992 22.5.1996DŽEBO IBRO RAMIZ Sarajevo 18.5.1946 6.4.1992 11.8.1992DŽEBO IBRO RAŠID Sarajevo 6.6.1948 15.4.1992 31.3.1994DŽEBO KASIM SALKO Sarajevo 1.1.1964 15.4.1992 2.3.1995DŽEDOVIĆ ZAHIR MUJO Konjic 8.9.1954 4.6.1992 22.2.1994DŽEKO ŠERIF AMIR 4.1.1966 30.6.1992 31.3.1995DŽELETOVIĆ MILOŠ DARKO Sarajevo 30.8.1974 22.8.1993 29.12.1993DŽELILOVIĆ MUHAREM KEMAL Sarajevo 26.10.1955 7.12.1993DŽELMO ENVER ADMIR Sarajevo 16.4.1972 22.6.1992 9.12.1993DŽEMIDŽIĆ DŽEVAD EDINA Foča 24.8.1972 15.5.1993 24.10.1993DŽEMIDŽIĆ DŽEMALUDIN SAMIR Sarajevo 16.7.1965 6.8.1992 18.3.1994DŽEPAR ISMET FUAD Sarajevo 9.11.1957 23.6.1993 2.3.1995DŽEVLAN HIMZO AMIR Sarajevo 28.12.1966 9.12.1992DŽEVLAN ĆAMIL MUJO Sarajevo 20.6.1931 25.11.1992 13.2.1994DŽIDIĆ MARJAN DINKO Sarajevo 13.4.1970 5.6.1992 20.3.1994DŽIGAL NAIL HASIB Sjenica 2.2.1954 1.5.1992 24.5.1993DŽINDO SARIJA DAMIR Sarajevo 9.3.1977 28.7.1992 3.5.1994 DŽINDO SARIJA MUHAMED Vogošća 20.5.1971 4.5.1992 6.11.1992DŽINDO ALIJA OMER Rogatica 11.10.1950 30.8.1992 12.1.1993DŽINDO MUJO RAGIB Sokolac 15.9.1963 8.4.1992 23.5.1992DŽINDO ALIJA RAMO Rogatica 13.2.1945 12.4.1992 6.12.1995DŽINDO ADIL SARIJA Sokolac 18.10.1936 8.4.1992 26.6.1992DŽINDO ĆAMIL SENAID Sokolac 15.7.1964 8.4.1992 10.7.1996DŽINO RAMO DŽAFER Konjic 12.8.1955 9.12.1993 22.5.1996DŽINO ISMET EDHEM Sarajevo 26.5.1959 15.4.1992 26.9.1993DŽINO RAMIZ MIRALEM Konjic 20.5.1963 19.7.1993 26.1.1994DŽOKO ŠERIF ANEL Sarajevo 5.3.1975 6.4.1992 4.4.1995DŽOMBA MURAT ADIS Sarajevo 15.4.1974 15.5.1992 26.3.1994DŽOMBA DŽANKO EMIR Foča 28.3.1963 30.10.1992 12.2.1996DŽOMBA OSMAN ISMETA Foča 22.2.1969 6.6.1992 19.5.1994DŽOMBA IBRAHIM NERMIN Foča 4.10.1972 6.4.1992 28.11.1995DŽOŠEVIĆ MIODRAG DRAGAN Ilidža 24.2.1967 15.10.1992DŽUBUR OSMAN HUSEIN Foča 3.9.1956 6.4.1992 15.5.1996DŽUDERIJA ALIJA SENAD Vogošća 13.8.1961 8.4.1992 25.10.1992DŽUHO MUSTAFA DŽEVAD Goražde 6.8.1973 15.2.1993 6.4.1993DŽUHO NUSRET MESUD Goražde 22.3.1959 28.5.1992 23.7.1994DŽUHO MUJO ŠEMSUDIN Sarajevo 17.12.1972 6.4.1992 27.2.1996DŽUHO MUSTAFA NEDŽAD Goražde 11.7.1971 1.7.1992 6.6.1993ĐAKUŠIĆ ADIL FADIL Višegrad 31.7.1956 6.4.1992 22.2.1994ĐAKUŠIĆ SULEJMAN HASAN Višegrad 15.3.1951 6.4.1992 20.5.1996ĐAPO HUSO IBRAHIM Sarajevo 17.6.1957 30.10.1992 15.5.1996ĐEDOVIĆ HADŽAN MEHEMED Foča 22.4.1959 12.4.1992 25.6.1994ĐEDOVIĆ RUŠID SALIH Kiseljak 10.5.1940 15.4.1992 22.2.1994ĐEDOVIĆ HADŽAN SULEJMAN Foča 27.1.1948 15.4.1992 6.12.1995ĐEKIĆ BLAGOJE ZORAN Derventa 21.8.1962 25.5.1992 27.12.1993ĐELOVIĆ ĐULBO FAHRUDIN Pljevlja 15.1.1965 29.10.1992 3.7.1995ĐERIĆ DRAGO MILAN Kiseljak 2.3.1952 9.8.1993 15.5.1996ĐINOVIĆ RUŠO ERMINA Sarajevo 25.3.1962 12.10.1992 1.3.1993ĐIP MALIN ADEM Višegrad 9.3.1946 6.4.1992 8.1.1996ĐIP ISMET ENISA Sarajevo 5.9.1972 1.8.1992 19.3.1994ĐIP REMZIJA HAJRAN Sarajevo 21.12.1974 6.4.1992 25.11.1995ĐIP SABRIJA HUSNIJA Višegrad 8.9.1954 6.4.1992ĐIP MALIN ISMET Višegrad 9.3.1949 6.4.1992 18.12.1995ĐIP ADEM MUHAMED Višegrad 1.5.1975 6.4.1992 23.9.1993ĐIP HASAN SABINA Čajniče 25.8.1951 1.8.1992 18.12.1994ĐIPA HASAN ADEM Ulog 5.8.1932 1.5.1992 4.6.1993ĐIPA ADEM EDIN Sarajevo 29.2.1968 6.4.1992 31.3.1994ĐIPA UZEIR ENES Kalinovik 10.7.1972 1.8.1992 14.4.1995 ĐIPA MUSTAFA MIRZET Sarajevo 24.10.1974 6.4.1992 10.5.1996ĐIPA HASAN MUSTAFA Kalinovik 4.5.1944 27.10.1992 31.3.1995ĐIPA ADEM NUSRET Ulog 26.7.1956 6.4.1992 5.10.1992ĐOGIĆ SULEJMAN BAJRO Prozor 1.4.1960 12.4.1992 25.6.1994ĐOGO OBREN JADRANKA Sarajevo 28.10.1972 16.10.1992 20.7.1993ĐOGOVIĆ OBREN JADRANKA Sarajevo 28.10.1972 18.10.1992 22.7.1994ĐOGOVIĆ ORLA KEMAL 2.7.1992ĐOKIĆ ALEKSANDAR BRANKO Sarajevo 30.5.1948 2.8.1993 2.8.1994ĐOKIĆ DOBRISLAV ŽIVORAD Bratunac 27.8.1943 7.11.1993 14.3.1995ĐONLAGIĆ ŠEFIK ELDIN Foča 1.9.1956 23.5.1993 4.4.1995ĐORĐEVIĆ JUGOSLAV NENAD Sarajevo 20.12.1971 30.6.1992 19.11.1995ĐORĐEVIĆ VLADIMIR SRĐAN Sarajevo 20.1.1955 3.8.1992ĐOŠEVIĆ MIODRAG DRAGAN Sarajevo 24.2.1967 15.10.1992 22.5.1996ĐOZIĆ AHMED MUHAMED Srebrenica 24.9.1956 25.7.1992ĐOZO MUJO ADIL Goražde 12.3.1958 8.4.1992 27.2.1996ĐOZO JUSUF ASIM Foča 17.3.1965 8.4.1992 8.10.1992ĐOZO DERVIŠ FIKRET Goražde 27.7.1957 6.4.1992 1.8.1994ĐOZO SAFET JASMINA Sarajevo 6.1.1966 13.8.1992 25.12.1996ĐOZO ALIJA MUSTAFA Goražde 31.12.1945 4.6.1992 22.2.1994ĐOZO HALIL NAZIF Goražde 14.12.1970 6.4.1992 25.7.1992ĐOZO NASUF NIHAD Sarajevo 2.1.1966 6.4.1992 21.8.1992ĐOZO IBRO SAFET Goražde 19.7.1939 1.6.1992 22.2.1994ĐOZO JUSUF ŠABAN Foča 3.1.1959 6.4.1992 15.5.1996ĐOZO SALKO ŠEFKO Goražde 6.4.1951 6.4.1992 10.5.1996ĐUDERIJA MEHO ALIJA Foča 16.10.1960 15.4.1992 10.7.1996ĐUDERIJA NEZIR SENAD Sarajevo 13.8.1961 8.4.1992 21.11.1992ĐUDERIJA FEHIM SULEJMAN Pljevlja 5.4.1938 17.6.1992 13.2.1994ĐUGUM FERIZ IZET Duvno 8.8.1957 31.7.1993 21.9.1993ĐUKELIĆ RADENKO MILOŠ Sarajevo 4.10.1963 30.7.1993 15.4.1994ĐULANČIĆ MUJO HUSO Čajniče 18.7.1948 25.5.1992 25.5.1994ĐULANČIĆ VEHBIJA SAMIR Foča 2.7.1967 1.10.1992 1.1.1993ĐULIĆ MALIK ADNAN Sarajevo 25.10.1966 28.4.1992 20.6.1993ĐULIĆ HAJRUDIN ELJASAH Sarajevo 13.7.1972 29.8.1993 19.11.1995ĐULIĆ DERVIŠ MUHAMED Duvno 26.5.1948 28.4.1992 5.8.1994ĐULIMAN ĆAMIL ESAD Nevesinje 3.9.1963 6.4.1992 31.8.1992ĐULIMAN RAGIB MUFID Sarajevo 13.10.1968 6.4.1992 12.3.1995ĐULIMAN ĆAMIL SELIM Nevesinje 13.11.1966 21.6.1993 13.2.1994ĐULOVIĆ MUSTAFA AHMET Olovo 8.10.1960 15.4.1992 1.8.1992ĐULOVIĆ IBRO JASMIN Kladanj 5.2.1976 10.7.1992 30.11.1994ĐULOVIĆ MUSTAFA SABRUDIN Olovo 21.8.1964 15.4.1992 15.4.1994ĐUMIŠIĆ KEMAL RIJAD Sarajevo 6.2.1972 6.4.1992 14.6.1994 ĐURAŠINOVIĆ MILOŠ ZLATKO Sarajevo 29.6.1961 15.10.1992 15.5.1996ĐURIĆ MILISAV GORAN Zenica 5.6.1960 26.9.1992 13.2.1994ĐURIĆ MILENKO MLADEN Sarajevo 8.10.1966 20.2.1993 17.12.1993ĐURJAN HALIM SABINA Sarajevo 17.7.1967 27.10.1992 10.7.1996ĐUROVIĆ JAKŠA VOJIN Rogatica 7.1.1941 11.2.1993 4.3.1994ĐUZEL HUSEJN SAMIRA Foča 13.12.1974 1.8.1992 21.3.1994EĆO FADIL HANA Bijelo Polje 2.6.1958 10.4.1993 11.6.1996EFENDIĆ SELVER ADIS Vogošća 23.1.1973 15.4.1992 16.1.1993EFENDIĆ ENVER ADMIR Vogošća 23.1.1966 15.4.1992 24.4.1995EFENDIĆ NAIL AIDA Sarajevo 28.7.1973 7.9.1992 19.8.1993EFENDIĆ ZAHID ALEN Njemačka 19.2.1975 30.4.1992 10.6.1993EFENDIĆ ZAHID ALENKA Njemačka 2.5.1971 15.4.1992 22.1.1994EFENDIĆ ŠABAN ALMIR Sarajevo 6.8.1975 19.8.1992 26.3.1993EFENDIĆ RAMIZ AMER Vogošća 12.9.1975 15.4.1992 11.5.1996EFENDIĆ HAMO ASIM Goražde 26.12.1950 15.4.1992 20.6.1993EFENDIĆ SAFET AZRA Vogošća 4.2.1969 15.4.1992 29.3.1994EFENDIĆ SEJFO BEHIJA Pale 22.9.1962 26.1.1993 14.2.1995EFENDIĆ MUJO ĆAZIM Vogošća 16.6.1947 8.4.1992 26.8.1992EFENDIĆ RAMIZ DŽENANA Sarajevo 29.11.1976 1.6.1992 19.1.1994EFENDIĆ RAMIZ EDIS Vogošća 17.1.1978 1.6.1992 28.2.1993EFENDIĆ HAMID EKREM Sarajevo 18.1.1936 15.4.1992 31.3.1994EFENDIĆ HAMID ENVER Vogošća 18.10.1942 15.4.1992 5.8.1993EFENDIĆ MEHO ESAD Sarajevo 22.7.1961 20.8.1992 22.5.1996EFENDIĆ SAFET HAFA Sarajevo 7.1.1968 15.4.1992 3.1.1994EFENDIĆ SULJO HAFIZA Busovača 3.11.1957 15.4.1992 22.5.1996EFENDIĆ ASIM HAJRUDIN Sarajevo 17.10.1946 25.7.1992 11.12.1995EFENDIĆ HALIM MEHEMED Goražde 5.5.1960 6.4.1992 11.6.1996EFENDIĆ ASIM MIRSAD Goražde 25.4.1960 6.4.1992 1.4.1995EFENDIĆ HAJRUDIN MIRSAD Sarajevo 30.7.1968 16.7.1992EFENDIĆ HAMID NAIL Vogošća 2.4.1949 6.4.1992 28.11.1995EFENDIĆ ASIM NEDŽAD Vogošća 22.9.1954 8.4.1992 22.5.1996EFENDIĆ ARSLAN NERMINA Sarajevo 24.5.1964 30.4.1992 22.5.1996EFENDIĆ ARSLAN NIHAD Sarajevo 3.11.1967 15.4.1992 22.5.1996EFENDIĆ ASIM NURIJA Sarajevo 1.9.1948 15.4.1992 11.12.1995EFENDIĆ AVDO RAMIZ Sarajevo 2.1.1934 15.4.1992 1.4.1993EFENDIĆ MEHO RUSMIR Vogošća 3.1.1970 15.4.1992 4.7.1994EFENDIĆ ABID SAKIB Goražde 15.11.1960 6.4.1992 18.3.1994EFENDIĆ SALKO SALEM Sarajevo 27.5.1950 15.4.1992 11.12.1995EFENDIĆ KADIR SANELA Sarajevo 11.11.1971 10.2.1993 10.6.1993EFENDIĆ HAMID SELVER Vogošća 18.10.1946 15.4.1992 16.1.1993EFENDIĆ MEHMED SELVER Sarajevo 7.5.1970 5.6.1992 24.6.1994 EFENDIĆ SAFET VAHIDIN Sarajevo 13.11.1974 15.4.1992 1.5.1993EFENDIĆ BAJRO VELIJA Goražde 3.4.1953 6.4.1992 15.5.1996EFENDIĆ MUJO ZAHID Sarajevo 15.3.1945 15.4.1992 30.8.1992EFENDIRA SALIH NASIR Visoko 21.8.1954 21.7.1992 2.7.1995EHLIĆ MEHO REFIK Vogošća 6.5.1947 8.4.1992 5.5.1992EJUBOVIĆ SABIT MIRZA Sarajevo 19.11.1964 6.4.1992 4.4.1995EKMEČIĆ MIRHAT ALEN Sarajevo 2.6.1971 26.9.1992EKMEČIĆ MURAT SELIM Goražde 12.1.1959 6.4.1992 4.4.1995ELČIĆ BOŽIDAR SINIŠA Sarajevo 21.6.1965 18.8.1992 1.6.1993ELEZOVIĆ MEHMED NEDIM 1961 15.4.1992 21.7.1992ELEZOVIĆ HASAN OZRENKO Mostar 5.7.1961 6.4.1992 3.6.1993EMINAGIĆ ASIM NIJAZ Sarajevo 8.11.1961 24.4.1992 19.10.1993EMINOVIĆ IBRAHIM BRAHO Sjenica 5.4.1966 15.4.1992 20.2.1996EMINOVIĆ HAKIJA DINKO Sarajevo 22.2.1959 6.4.1992 6.10.1994EMINOVIĆ IBRAHIM DŽEMO Sjenica 23.2.1957 6.4.1992 22.5.1996EMINOVIĆ EMIN ELVIR Sarajevo 25.12.1972 15.8.1992 22.11.1995EMINOVIĆ HAJRO HAŠIM Sjenica 16.12.1948 15.4.1992 2.12.1995EMINOVIĆ KAHRO HUZEIR Sjenica 18.12.1948 12.12.1992 17.3.1994EMINOVIĆ HAJRO IBRAHIM Sjenica 13.8.1935 15.4.1992 15.8.1994EMINOVIĆ OSMAN MUNIR Tutin 30.11.1963 6.4.1992 15.5.1996EMINOVIĆ IBRAHIM SELMAN Sjenica 9.1.1962 15.4.1992 2.3.1995EMINOVIĆ EDHEM VEZIN Rogatica 14.3.1954 15.5.1992 9.7.1993EMIRHAFIZOVIĆ SAKIB MIRZA Sarajevo 4.10.1963 6.4.1992 22.2.1995ERIĆ VOJISLAV ALEKSANDAR Sarajevo 14.11.1973 11.7.1993 6.5.1994ERIĆ UROŠ PAVLE Sarajevo 1.7.1949 1.8.1993 23.8.1993ERLAGIĆ MAHMUT ENVER Višegrad 7.3.1955 3.8.1992 2.12.1995EROVIĆ OSMAN ISMET Bijelo Polje 1964 8.4.1992 5.7.1992EROVIĆ SULJO ZAHID 1.11.1951 2.7.1992 25.3.1996EROVIĆ AMIR ADIL Bijelo Polje 1.10.1966 3.8.1992 10.6.1994ESAPOVIĆ LJUBA MILIVOJE Sarajevo 30.4.1953ETEMOVIĆ MEHMED AJKA Prijepolje 20.4.1965 17.12.1992 5.6.1996FAJFRIĆ DANILO BORIS Sremska Mitrovica 25.9.1965 6.4.1992FAJFRIĆ JANKO DANILO Šid 23.5.1940 6.4.1992 8.1.1996FAJFRIĆ DANKO DARKO Sarajevo 17.12.1972 6.4.1992 19.1.1994FAJIĆ SALIH MUAMER Trnovo 2.1.1967 1.2.1993 1.3.1993FAKIĆ SMAJO BAJRO Sjenica 10.1.1950 15.5.1992 29.9.1993FAKIĆ ALJO IZET Sjenica 20.3.1964 24.4.1992 31.5.1996FAKIĆ SMAJO NEZIR Sjenica 27.4.1952 6.4.1992FAKO ADIL AHMO Foča 1.10.1951 15.5.1992 23.7.1994FAKO ADIL AHMO Foča 1.10.1951 1.8.1992 23.7.1994FAKO ZAHIR MIRSAD Foča 4.1.1961 6.4.1992 20.2.1996 FAKO ALIJA RAGIB Foča 18.1.1947 15.12.1992 31.8.1994FATIĆ OSMAN AHMO Trnovo 10.5.1939 15.4.1992FATIĆ HASAN HASIB Sarajevo 3.4.1946 14.3.1993 18.1.1994FATIĆ MEHO MUJO Trnovo 20.6.1938 6.4.1992 12.5.1993FATIĆ OSMAN SALKO Trnovo 3.5.1945 15.4.1992 4.12.1995FAZLAGIĆ ENVER DAMIR Sarajevo 11.3.1968 23.6.1992 16.11.1993FAZLAGIĆ SMAIL EMIR Sarajevo 20.3.1974 23.7.1992 2.3.1995FAZLAGIĆ RIZVO NUSRET Čajniče 5.9.1952 17.12.1992 10.5.1996FAZLAGIĆ SAFET SUVAD Čajniče 28.7.1973 22.6.1992 30.4.1994FAZLIČIĆ KEMAL JASMIN Sarajevo 1975 1.5.1992 12.7.1992FAZLIĆ AVDO AKIF Ilijaš 25.3.1941 22.6.1992 9.10.1994FAZLIĆ AHMED ALEN Sarajevo 10.12.1972 15.4.1992 20.2.1996FAZLIĆ AHMED ALEN Vogošća 17.8.1969 15.4.1992 20.2.1996FAZLIĆ MUJO DŽAFER Ilijaš 25.3.1957 19.6.1993FAZLIĆ AHMED HUSEIN Pale 12.10.1940 18.11.1992 15.3.1993FAZLIĆ ISMET KEMAL Vogošća 4.12.1957 18.4.1992 22.12.1993FAZLIĆ REŠAD MIRSAD Sarajevo 12.7.1971 8.10.1992 6.9.1994FAZLIĆ ADIL MUHIDIN Sarajevo 12.9.1964 20.6.1992 22.5.1996FAZLIĆ IBRICA NEDIM Sarajevo 25.8.1966 15.10.1992 3.1.1996FAZLIĆ HAŠIM RAMIZ Sarajevo 15.3.1936 29.5.1992 13.2.1994FAZLIĆ HAŠIM RAMIZ Foča 15.3.1936 28.2.1993 13.2.1994FEDATOV SIGMUND DANIJEL Ilidža 3.2.1966 3.11.1992 24.5.1993FEHIMOVIĆ ABDULAZIZ FAHRUDIN Sarajevo 13.3.1944 30.12.1992 23.11.1994FEHRATOVIĆ ŠEFIK MEHO Rudo 1.1.1954 6.4.1992 16.4.1994FEHRATOVIĆ RASIM MIRSAD Višegrad 23.2.1966 15.5.1992 11.8.1992FEJZIĆ ZEJNIL ALMIR Sarajevo 8.9.1972 18.1.1994 2.3.1995FEJZIĆ ĆAMIL JASMIN Sarajevo 4.6.1960 26.10.1992FEJZIĆ SULJO MEDO Višegrad 25.5.1970 29.4.1992 13.1.1996FEJZIĆ AVDO RASIM Rakovica 4.9.1961 1.2.1993 18.1.1996FEJZIĆ BAJRO SAMIR Sarajevo 4.9.1966 1.9.1992 4.4.1995FEJZIĆ ALIJA SUAD Sarajevo 31.7.1967 1.6.1992 9.4.1996FEMIĆ AKSO RADOMIR Bijelo Polje 7.5.1939 13.8.1993 17.3.1994FERHATBEGOVIĆ MAHMUT IBRAHIM Vlasenica 1.3.1949 3.8.1993 3.11.1993FERHATOVIĆ ŠEFKET ĆAZIM Sarajevo 20.7.1952 6.4.1992 13.10.1993FERHATOVIĆ ŠEHZUDIN EDIN Sarajevo 3.9.1973 6.4.1992 28.10.1994FERHATOVIĆ HASAN OSMAN Sarajevo 4.1.1959 15.4.1992 9.3.1993FERHATOVIĆ HASAN VEJSIL Sarajevo 8.1.1957 21.5.1992 21.2.1994FERIĆ AZIZ MIRSAD Višegrad 26.9.1959 15.4.1992 27.7.1994FERIZ IBRO MEHMED Rogatica 8.9.1940 1.11.1992 17.3.1994FERIZ IBRO MUŠAN Rogatica 18.9.1953 17.10.1992 18.3.1994FERIZ ŠEĆO REŠID Rogatica 4.6.1961 22.5.1992 27.3.1995FESTIĆ ADEM MUSTAFA Stolac 16.8.1967 21.12.1993 30.9.1994FETIĆ FADIL IBRO Vogošća 1.6.1964 1.5.1992 7.9.1992FIDAHIĆ NUMO ALMASA Pale 24.8.1965 30.10.1992 30.11.1997FIDAHIĆ NUMO ENVER Goražde 15.5.1963 16.12.1993 24.10.1995FIDANIĆ NUMO EDHEM Pale 23.3.1970 15.4.1992 24.11.1992FILIPIĆ KATARINA STJEPAN Čakovec 19.12.1938 7.10.1992 23.7.1994FILIPOVIĆ TOMISLAV DAVOR 16.3.1962 6.4.1992 10.4.1993FILIPOVIĆ MILAN MIOMIR Kragujevac 5.7.1952 30.7.1992 21.6.1994FILIPOVIĆ LAZAR OGNJEN Sarajevo 29.7.1947 12.4.1992 28.11.1995FILIPOVIĆ ZAIM ŠEFIK Konjic 2.4.1951 2.8.1993 7.6.1995FIŠER IVICA ZLATKO Sarajevo 7.1.1946 21.11.1992 22.2.1994FIŠER IVICA ZVONKO Sarajevo 17.11.1947 2.11.1992 11.12.1995FIŠIĆ NURKAN ENES Glamoč 11.2.1953 24.7.1992 22.9.1993FIŠIĆ MEHO IBRO Konjic 4.1.1951 9.10.1993 23.7.1994FIŠIĆ IBRO MUŠAN Konjic 20.7.1959 12.5.1992 15.5.1996FOČO HAMDIJA MUGDIM Sarajevo 1.1.1947 22.12.1992 4.4.1995FORIĆ MUHAMED BESIM Vogošća 14.7.1954 15.7.1992 22.5.1996FRANKOVIĆ JOSIP VLATKO Sarajevo 7.8.1948 27.9.1992 19.3.1994FRANKOVIĆ NIKICA ZLATKO Sarajevo 9.1.1961 27.5.1992 9.8.1994FRANJIĆ IVAN ZDRAVKO Sarajevo 9.9.1954 3.9.1993 10.5.1996FRAŠTO ALIJA HASAN Gacko 17.1.1948 6.4.1992 31.3.1994FUKIĆ VEZIR NEDŽAD Sarajevo 4.5.1959 8.9.1992 31.3.1994GABELA OSMAN ISMET Foča 18.6.1961 15.4.1992 19.3.1994GABELA JUSO OMER Goražde 11.4.1947 6.4.1992 2.12.1994GACIĆ ALIJA MAHO Sjenica 7.9.1935 15.4.1992GACKIĆ REŠAD SAMIR Sarajevo 20.10.1968 16.10.1992 3.8.1994GAČANOVIĆ IBRAHIM ADEM Sarajevo 30.6.1943 15.4.1992 8.4.1996GAČANOVIĆ IBRAHIM AHMED Sarajevo 10.3.1945 15.4.1992 8.4.1996GAČANOVIĆ AHMED EMIR Sarajevo 26.10.1970 15.4.1992 26.11.1993GAČANOVIĆ FEHIM FADIL Čapljina 1931 8.4.1992 27.6.1992GAČANOVIĆ SALKO FAHRUDIN Sarajevo 24.10.1958 31.7.1993 11.9.1994GAČANOVIĆ ŠAHIM HUSEIN Sarajevo 28.5.1968 15.4.1992 30.8.1994GAČANOVIĆ RAMIZ ISMET Sarajevo 2.10.1950 5.8.1992 31.5.1996GAČANOVIĆ MEHO MUHAMED Sarajevo 10.8.1941 17.10.1992 13.2.1994GAČANOVIĆ ZUFER ZEKIJA Goražde 2.12.1957 1.8.1993 6.8.1994GAČANOVIĆ MEHO ZIJAD Sarajevo 4.10.1954 17.10.1992 28.6.1993GAČEVIĆ HAKO RAFET Gusinje 10.1.1967 15.4.1992 31.3.1994GADŽO IBRO ESAD Gacko 24.11.1964 6.4.1992 9.10.1995GAFIĆ NEDŽAD ELMIR Sarajevo 1.11.1968 6.1.1993 10.7.1996GAFIĆ SULEJMAN ZLATAN Sarajevo 9.3.1958 24.5.1992 31.8.1995GAGIĆ MUHAMED JASMIN Sarajevo 24.8.1953 13.11.1992GAGULA HALIL HAMED Foča 26.11.1939 8.4.1992 11.9.1992GAGULA ARIF ISMET Foča 15.5.1942 6.4.1992 22.2.1994GAGULA MEHMED IZET 8.4.1992 21.7.1992GAGULA DERVIŠ NEDŽAD Sarajevo 12.9.1968 24.5.1993 21.11.1995GAGULA HAMED SABAHUDIN Sarajevo 19.10.1963 6.4.1992 20.2.1996GAGULA MUJO SENAD Sarajevo 24.8.1967 6.4.1992 31.3.1994GAGULA SMAJO SENAD Konjic 28.6.1962 1.6.1992GAJEVIĆ SALEM ABDULAH Vogošća 30.10.1959 8.4.1992 7.7.1994GALIJAŠEVIĆ FUAD EMIR Sarajevo 29.5.1963 6.4.1992 23.7.1994GALIJAŠEVIĆ REŠAD HAKIJA Zenica 14.7.1942 16.12.1992 17.3.1993GALIJAŠEVIĆ ISMET ZIJAD Sarajevo 17.12.1946 29.12.1992 30.4.1995GALINAC RAJKO MILENKO Kalinovik 2.1.1950 18.12.1992 22.2.1994GANIBEGOVIĆ IDRIZ MIRSAD Sarajevo 2.4.1954 18.6.1992 8.8.1993GANIĆ HASAN SAMIR Sarajevo 30.3.1969 15.4.1992 11.5.1996GANIJA EDHEM MIDHAT Ilidža 10.5.1962 23.2.1993 11.5.1996GANIJA VEJSIL MUSTAFA Ilidža 1.3.1945 21.6.1992 2.12.1995GANIJA MUSTAFA VEJSIL Ilidža 28.11.1968 21.5.1992 4.4.1995GANIJUM MUSTAFA ALIJA Višegrad 5.1.1923 15.4.1992 1.1.1993GANIJUM ALIJA MUHAMED Višegrad 21.12.1967 10.5.1992 23.1.1993GANIJUM ALIJA ŠEVAL 15.4.1992 22.1.1993GANOVIĆ JAKUB DŽEVAD Foča 13.12.1965 6.4.1992 31.5.1996GANOVIĆ JAKUB SUVAD Foča 22.2.1962 15.4.1992 22.5.1996GARAPLIJA ADEM REMZIJA Goražde 3.3.1955 8.4.1992 16.3.1994GARČEVIĆ JONUZ ISMET Nikšić 13.10.1957 8.4.1992 2.2.1995GARČEVIĆ ASIM NURO Ivangrad 16.6.1959 25.11.1992 16.12.1993GARIBIJA ALIJA AMIR Sarajevo 6.6.1954 6.7.1992 18.3.1994GARIBOVIĆ HILMIJA MERZUK Sarajevo 28.9.1957 15.4.1992 9.10.1994GAŠI MUHAREM AZIZ Sarajevo 15.11.1973 9.1.1993 16.5.1994GAŠI TAHIR FAHIR Sarajevo 27.1.1969 1.3.1993 15.5.1996GAŠI SADIK IBRAHIM 27.10.1970 31.10.1992GAŠI TAHIR MUSTAFA Sarajevo 19.8.1965 8.4.1992 20.5.1996GAŠI TAHIR TALE Sarajevo 13.11.1962 8.4.1992 22.5.1996GAŠPAR FILIP Duvno 19.3.1932 6.4.1992 28.6.1993GAVRANKAPETANOVIĆ ZIJAH IBRAHIM Sarajevo 16.8.1945 15.9.1992 10.10.1993GAVRIĆ MILOŠ MILOVAN Doboj 1.1.1943 10.8.1993 2.12.1995GAVRIĆ PETAR STEVO Srebrenik 1.3.1975 10.4.1992 25.6.1994GAVRILOVIĆ RADOMIR ALEKSANDAR Sarajevo 20.12.1971 3.11.1992 8.6.1994GAZAP OMER ZIJAD Čajniče 13.5.1962 10.4.1992 26.10.1994GAZIBARA DURKO FERID Višegrad 5.5.1949 1.9.1992 8.1.1996GAZIJA SELIM FAHRUDIN Sarajevo 30.6.1964 20.2.1993GEKO AHMET IBRAHIM Sarajevo 18.6.1940 6.4.1992 11.12.1995GEKO SELVER JASMIN Sarajevo 6.8.1964 16.4.1992 2.3.1995GENJAC SALKO ISMET Ilijaš 18.12.1944 15.4.1992 11.12.1995GERIN RAMIZ HUSNIJA 4.5.1992 19.10.1992GERIN ALIJA IBRO Kalinovik 29.3.1949 15.10.1992 11.12.1995GERIN ZAHIR NIJAZ Sarajevo 6.10.1955 15.8.1992 22.5.1996GERMOVIĆ AHMET JASMIN Sarajevo 20.1.1965 25.5.1992 2.8.1994GIBOVIĆ EMIN HUSEIN Priboj 12.6.1952 13.11.1992 15.5.1996GICIĆ MANO EMIN Sjenica 30.6.1968 15.4.1992 24.12.1994GICIĆ ALIJA MANO Sjenica 7.9.1935 15.4.1992 6.7.1993GICIĆ HASKO SELIMA Sjenica 8.11.1943 15.4.1992 8.1.1996GIGOVIĆ MILORAD VASILIJE Čajniče 20.4.1958 19.12.1992 10.3.1995GLADANAC STEVO MIROSLAV Rogatica 23.3.1942 31.5.1992 9.5.1996GLAMOČ HAMDO HAMDIJA Sarajevo 2.2.1949 6.4.1992 22.9.1993GLAMOČ HAMDIJA SENAD Sarajevo 26.1.1976 6.4.1992GLAMOČAK RADE SLOBODAN Banja Luka 2.1.1952 10.7.1993 30.12.1993GLASIĆ FADIL KADIR Han Pijesak 20.5.1954 15.4.1992 19.7.1995GLASIĆ IBRO NAIL Han Pijesak 21.5.1960 30.4.1992 5.3.1995GLAVONJIĆ ŽIVOJIN DRAGAN Sarajevo 22.12.1955 27.7.1992 16.1.1994GLAVOVIĆ HASAN OMER Trebinje 8.10.1959 6.4.1992 31.8.1994GLOGIĆ ĆAMIL SADIK Sjenica 27.3.1964 30.7.1993 26.2.1996GLOTIĆ BAJRAM SAMEL Sarajevo 19.4.1973 22.12.1992 12.9.1995GLUHIĆ TAIB ELVIR Sarajevo 13.7.1970 23.9.1992 25.11.1995GLUHOVIĆ SMAJO ADIS Sarajevo 29.10.1972 3.8.1992 27.1.1993GLUHOVIĆ GOJKO PETAR Pale 15.3.1953 18.8.1992 22.2.1994GLUHOVIĆ GOJKO SAVO Pale 26.1.1951 26.6.1993 17.11.1994GLJIVA ĆAZIM ASIMA Sarajevo 21.9.1969 1.7.1992 4.2.1996GLJIVA ASIF ENO Ilijaš 25.11.1964 22.4.1992 1.12.1995GLJIVA SEFER ESMINA Ilijaš 20.7.1959 6.5.1992 1.3.1993GLJIVA SUNO FUAD Ilijaš 6.5.1962 6.4.1992 8.2.1993GLJIVA SEFER IZET Ilijaš 10.6.1960 8.4.1992 26.2.1996GLJIVA RAMIZ RAMIZ Ilijaš 22.2.1955 15.4.1992 18.7.1994GLJIVA RAMIZ SENAID Ilijaš 16.12.1962 8.4.1992 17.2.1995GLJIVA SUNO SUAD Ilijaš 2.8.1966 1.11.1992 5.3.1995GLJIVA SEFER ŠEFKIJA Ilijaš 8.4.1955 18.6.1992 31.3.1994GODINJAK ALIJA ZIJAD Sarajevo 22.2.1967 29.7.1992 12.3.1996GODINJAK JUSUF ZIKRET Sarajevo 1.7.1969 31.7.1993 10.5.1996GOGA HASAN NEDIM Sarajevo 10.9.1955 6.8.1992 1.4.1995GOGA SABRIJA ZINETA Gornji Vakuf 4.6.1964 3.5.1993 30.11.1994GOGALIĆ HASAN AHMET Pljevlja 29.1.1967 11.8.1992 15.5.1996GOGIĆ SENAHID AMIR Kladanj 12.6.1961 3.8.1993 5.12.1994GOJAK DŽANKO ASIM Prijepolje 16.5.1962 12.4.1992 5.11.1994GOJAK JUSUF DAMIR Sarajevo 5.7.1975 16.4.1992 22.5.1995GOJAK NEZIR KEMAL Sarajevo 25.5.1959 7.4.1992 9.8.1993GOJAK NEZIR VEHBIJA Sarajevo 21.6.1957 28.7.1992 27.2.1996GOJKOVIĆ PREDRAG Sarajevo 31.5.1960 2.9.1992 23.4.1993GOLAJ DŽAFIR AFRIM Đakovica 8.4.1976 14.10.1992 11.12.1992GOLIĆ JOVAN RISTO Han Pijesak 9.11.1943 14.9.1992 28.11.1995GOLOŠ ĆAMIL HALIM Sarajevo 1.1.1954 15.4.1992 23.12.1995GOLOŠ ĆAMIL MIDHAT Sarajevo 12.10.1958 15.4.1992 20.6.1995GOLUBOVIĆ MARIJAN DRAGAN Sarajevo 28.10.1970 16.10.1992 18.8.1993GOLJA SAKIB SAMIR Sarajevo 11.7.1970 12.8.1992 10.3.1995GOLJANIN VOJIN RADOMIR Sarajevo 23.7.1955 19.8.1993 19.8.1993GONDŽIĆ HAMID NUSRET Olovo 2.8.1959 12.4.1992 30.5.1996GONDŽIĆ HAMID SAIB Olovo 11.3.1966 12.4.1992 18.5.1995GORO ISMET ZENRIDA Sarajevo 1.11.1962 2.11.1992 4.8.1993GOSIĆ IBRO FIKRET Sarajevo 4.3.1945 1.8.1993 23.7.1994GOSTO MUSTAFA ALIJA Mostar 28.7.1954 1.8.1992 4.4.1995GOVEDARICA BUDIMIR VITOMIR Sarajevo 27.5.1965 23.8.1992 10.5.1995GRABONJIĆ MIRZA ERDIN Sarajevo 21.2.1971 13.7.1992 23.2.1995GRABOVICA FADIL ADIL Sarajevo 4.3.1958 18.12.1992 20.2.1996GRABOVICA NUMO ENES Sarajevo 17.1.1963 30.5.1992 22.2.1994GRACA OMER MENSUR Sarajevo 2.6.1961 12.12.1992 31.5.1995GRADIŠIĆ RASIM ALMIR Vogošća 18.12.1972 15.4.1992 20.2.1994GRADIŠIĆ ŠERIF DŽAFER Ustikolina 9.1.1956 8.4.1992 4.7.1992GRADIŠIĆ AVDO HAZIM Vogošća 11.1.1942 8.4.1992 20.6.1992GRADIŠIĆ SULJO KENAN Sarajevo 4.11.1975 15.4.1992 1.12.1992GRADIŠIĆ AVDO RAMO Višegrad 25.6.1952 15.4.1992 22.5.1996GRADIŠIĆ AVDO SULJO Foča 20.1.1950 15.4.1992 18.12.1995GRAHOVAC OBREN JANKO Nevesinje 15.11.1940 2.8.1993 20.5.1994GRAHOVAC SLAVKO JOVO Sarajevo 26.7.1951 6.4.1992 20.4.1993GRANILO ŠUKRIJA NERMIN Sarajevo 24.10.1964 15.4.1992 18.11.1993GRANILO OMER ŠUKRIJA Sarajevo 25.8.1934 8.4.1992 18.1.1994GRANILO OMER TARIK Sarajevo 30.7.1973 8.4.1992 31.3.1994GRBELJA TONČI MARIO Sarajevo 2.9.1963 15.10.1992 10.6.1993GRBO IBRO ASIM Meljine 24.8.1952 6.4.1992 12.3.1994GRBO AVDAGA AVDO Sokolac 24.8.1956 8.4.1992 26.1.1996GRBO RASIM MUSTAFA Sarajevo 4.11.1974 11.7.1993 6.12.1995GRBO EDHEM REFIK Sokolac 26.11.1956 8.4.1992 22.5.1996GRBO EDHEM ŠEFIK Sokolac 7.11.1958 6.4.1992 28.2.1993GRBO SULEJMAN VAHID Sokolac 18.9.1961 15.4.1992GRBO IMŠIR ZAIM Sarajevo 2.8.1966 8.4.1992 11.5.1996GREBOVIĆ SALKO NERMIN Gacko 15.10.1962 8.1.1994 16.6.1994GREBOVIĆ HAJRO NIJAZ Gacko 26.6.1965 6.4.1992 6.10.1995GREDELJ ATIF HASAN Bihać 1.4.1958 23.4.1992 15.4.1995GREDIĆ ZAIM BIDO Prijepolje 15.4.1953 6.4.1992 10.5.1996GREDIĆ ISO PAŠO Prijepolje 2.8.1964 15.5.1992 30.4.1996GRELJO SALKO MIRSAD Gacko 24.6.1961 15.4.1992 31.3.1995GRIZOVIĆ DERVO HARIS Sarajevo 8.11.1972 6.4.1992 8.9.1993GUGAČ ŠUĆRO SAFET Bijelo Polje 8.1.1946 8.4.1992 10.10.1994GUHDIJA HASAN FATIMA Han Pijesak 8.9.1952 12.4.1992 6.3.1993GUSIĆ MUMIN OMER Jablanica 19.4.1959 6.4.1992 28.11.1995GUSKA MUJO BEĆIR Mostar 21.1.1957 22.12.1992 15.1.1993GUSKA ALIJA SAID Rogatica 23.9.1951 25.12.1992GUŠIĆ RASIM IBRAHIM Han Pijesak 4.9.1961 10.10.1992 23.11.1995GUŠIĆ BAJRO OMER Han Pijesak 9.11.1942 12.4.1992 2.11.1995GUŠIĆ OMER ZIJAD Han Pijesak 17.4.1974 1.6.1992 16.11.1992GUŠIĆ OMER ZUHDIJA Han Pijesak 29.4.1968 15.4.1992 3.2.1995GUŠO HASIB HASAN Višegrad 7.4.1953 6.4.1992 5.1.1994GUŠO KASIM ISMET Višegrad 3.5.1935 6.4.1992 13.2.1994GUŠO ISMET ISMIR Sarajevo 23.2.1973 6.4.1992 20.5.1996GUŠO ADIL NURA Goražde 15.5.1939 25.7.1992 31.1.1993GUŠO ASIM OMER Višegrad 7.1.1961 6.4.1992 15.5.1996GUŠO ASIM SAFET Sarajevo 1.4.1971 6.4.1992 8.7.1994GUŠO MUJO SAFET Sarajevo 15.2.1970 6.4.1992 8.7.1994GUŠO ASIM ZAIM Višegrad 20.11.1967 1.5.1992 20.3.1993GUTIĆ LOVRO ZDENKO Skoplje 25.4.1975 19.9.1992 31.8.1994GUTLIĆ DŽEVDET AZRA Sarajevo 27.10.1967 26.7.1992 12.7.1994GUTLIĆ DŽEVDET DŽENANA Sarajevo 27.10.1967 26.7.1992 12.7.1994GUZINA SLOBODAN GOJKO Sarajevo 7.1.1969 20.12.1992 15.12.1993GVOZDENAC MIRKO NEDELJKO Mrkonjić Grad 9.3.1947 26.2.1993 19.2.1994HABEŠ DERVIŠ BAKIR Sarajevo 12.1.1959 28.12.1992HABIBOVIĆ ALIJA ISMET Sarajevo 2.7.1957 7.8.1993 12.3.1995HABIBOVIĆ OSMAN SALKO Konjic 12.1.1953 13.6.1992 10.5.1996HAČIMIĆ SALKO IBRAHIM Sarajevo 5.1.1948 27.5.1992 1.3.1993HADROVIĆ HASAN HASIB Rogatica 15.4.1935 6.4.1992 16.7.1992HADROVIĆ HASIB OMER Rogatica 1.1.1967 8.4.1992 16.3.1994HADROVIĆ HASAN RAMIZ Rogatica 15.7.1949 15.4.1992 30.3.1995HADŽIABDIĆ HUSEIN MUHAMED Sarajevo 20.7.1948 5.5.1992 18.1.1993HADŽIABDIĆ AVDO SULEJMAN Sarajevo 17.7.1956 3.11.1992 28.11.1995HADŽIADVIJA ISMET FAHRUDIN Olovo 22.6.1972 8.4.1992 5.5.1992HADŽIAHMETOVIĆ DŽEMAIL IBRAHIM Bijelo Polje 14.8.1966 8.4.1992 28.11.1995HADŽIAHMETOVIĆ MUSTAFA ISMET Foča 22.12.1963 1.5.1992 15.5.1996HADŽIAHMETOVIĆ MUSTAFA VAHID Foča 8.3.1970 8.4.1992 13.12.1994HADŽIAVDIJA FADIL ASIM Ilijaš 25.1.1948 8.4.1992 20.2.1993HADŽIAVDIJA ASIM IRHAD Vogošća 4.4.1972 8.4.1992 5.5.1992HADŽIAVDIJA FADIL ISMET Ilijaš 2.12.1949 8.4.1992 5.5.1992HADŽIAVDIJA FADIL MIRSAD Ilijaš 1.6.1962 8.4.1992 5.5.1992HADŽIAVDIJA MEHO MUNIB Ilijaš 2.1.1960 15.4.1992 3.6.1996HADŽIBEČIREVIĆ HALUSIJA HARIZ Brčko 3.4.1959 29.10.1992 10.5.1996HADŽIBEGIĆ ISMET ABDULAH 2.12.1951 14.9.1992 23.3.1994HADŽIBEGIĆ ISMET ISMET Sarajevo 26.6.1947 9.1.1993 9.9.1993HADŽIBEGOVIĆ ISMET ABDULAH Sarajevo 2.12.1951 14.9.1992 28.2.1993HADŽIBULIĆ HAMDO HASIB Sarajevo 18.12.1973 6.4.1992 19.11.1995HADŽIBULIĆ ŠEMSO SEAD Rogatica 20.8.1965 15.4.1992 2.3.1995HADŽIBULIĆ MEHO ŠEMSO Rogatica 13.7.1937 15.4.1992 9.6.1993HADŽIĆ DEDO ADIL Pljevlja 12.12.1947 7.5.1993 11.12.1995HADŽIĆ ALIJA AHMET Šipovo 20.10.1939 19.10.1992 30.6.1993HADŽIĆ ZAJKO ALIJA Foča 16.10.1938 15.4.1992 19.2.1994HADŽIĆ SULEJMAN AVDO Vogošća 12.8.1968 15.4.1992 26.9.1993HADŽIĆ AVDO BESIM Bijeljina 9.6.1958 5.7.1992 22.2.1996HADŽIĆ DŽEMAL DŽIHAD Sarajevo 12.10.1967 15.4.1992 1.7.1992HADŽIĆ MEHO EDIN 6.4.1992 8.8.1992HADŽIĆ ALIJA ELDIN Vogošća 28.8.1956 3.7.1992 22.5.1996HADŽIĆ ZAJKO HAJRUDIN Sarajevo 26.3.1969 6.4.1992 1.3.1996HADŽIĆ IBRAHIM HALID Vlasenica 22.1.1951 15.6.1992 28.11.1995HADŽIĆ HAMID HARIS Vogošća 13.5.1965 26.8.1992 2.3.1995HADŽIĆ DEDO JUSUF Pljevlja 5.11.1950 6.4.1992 22.2.1994HADŽIĆ HAMDIJA KEMAL Sarajevo 14.6.1946 17.8.1993 27.5.1994HADŽIĆ OSMAN MIRSAD Sarajevo 13.9.1959 6.4.1992 1.10.1993HADŽIĆ MUSTAFA MUHAMED Sarajevo 19.12.1940 25.1.1993 17.3.1994HADŽIĆ ADEM MUHIDIN Prijepolje 27.5.1957 8.4.1992 12.11.1992HADŽIĆ SAFET MUJO Foča 12.9.1964 8.4.1992 31.3.1994HADŽIĆ SULJO MUSTAFA Vogošća 11.1.1956 8.4.1992 4.7.1992HADŽIĆ HAMDIJA NEDŽAD Mostar 2.2.1947 30.12.1992 6.12.1995HADŽIĆ ILIJAS NIJAZ Sarajevo 4.3.1952 14.4.1992 29.4.1996HADŽIĆ DURAN OMER Kalinovik 10.10.1939 6.4.1992 13.2.1994HADŽIĆ SULJO OSMAN Sarajevo 18.3.1964 8.4.1992 4.7.1992HADŽIĆ HAMDO RAMIZ Kalinovik 9.6.1958 1.6.1992 14.12.1995HADŽIĆ ALIJA REŠAD 1.6.1944 11.10.1993 18.12.1995HADŽIĆ OSMAN SALKO Kalinovik 30.5.1950 4.10.1992 11.12.1995HADŽIĆ FADIL SEAD Goražde 3.2.1961 1.5.1992 11.4.1994HADŽIĆ OSMAN SUAD Kalinovik 13.1.1958 6.4.1992 26.1.1996HADŽIĆ AVDO SULEJMAN Vogošća 9.8.1943 8.4.1992 5.5.1992HADŽIĆ SEMIZ ŠEVALA Foča 21.3.1957 1.12.1992 22.5.1996HADŽIĆ DŽEMAL ŠEVKET Sarajevo 17.6.1970 6.4.1992 20.5.1996HADŽIĆ BESIM ZAIM Vlasenica 1.5.1963 6.4.1992 8.2.1993HADŽIĆ ZAJKO ZAJKO Foča 30.5.1945 15.4.1992 5.1.1996HADŽIHALILOVIĆ MUHAMED ZLATKO Sarajevo 3.8.1952 1.7.1992 7.7.1994HADŽIHASANOVIĆ TAIB SELIM Rogatica 25.9.1960 1.5.1992 10.5.1996HADŽIHASANOVIĆ FADIL ZIJO Goražde 19.9.1963 15.4.1992 24.11.1992HADŽIHASANOVIĆ ABDULAH ZLATKO Sarajevo 6.3.1959 4.8.1992 2.1.1996HADŽIMAHMUTOVIĆ ŠEFKIJA ZLATKO Sarajevo 31.5.1957 27.10.1992 2.1.1996HADŽIMEHANOVIĆ REFIK SAFET Doboj 19.10.1944 6.8.1993 24.11.1993HADŽIMURATOVIĆ OSMAN JUSUF Sarajevo 8.11.1950 11.8.1993 23.11.1993HADŽIMURATOVIĆ AVDO MIRALEM Sarajevo 4.5.1949 18.1.1994 2.12.1995HADŽIMUSIĆ SMAJO HAJDAR Pljevlja 13.6.1937 1.6.1992 13.2.1994HADŽIMUSIĆ SMAIL IBRAHIM Pljevlja 15.5.1950 15.4.1992 6.12.1995HADŽISADIKOVIĆ SADIK ADNAN Sarajevo 24.7.1967 6.8.1992 18.10.1994HADŽISMAJLOVIĆ BAKIR Sarajevo 6.3.1958 15.12.1992HADŽISMAJLOVIĆ IBRAHIM EMIR Sarajevo 6.3.1958 18.12.1992 15.5.1993HADŽISMAJLOVIĆ SALIH MUSTAFA Mostar 28.10.1943 21.8.1992 3.12.1995HADŽOVIĆ ABID ALIJA 8.4.1992 15.7.1992HADŽOVIĆ AZIZ DŽEMALUDIN Sarajevo 20.6.1948 23.5.1992 27.1.1995HADŽOVIĆ RAMIZ ESAD Sarajevo 7.2.1952 8.4.1992HADŽOVIĆ MUSTAFA FUAD Sarajevo 7.5.1946 20.10.1992 31.3.1995HADŽOVIĆ RAMIZ IBRO Sarajevo 15.9.1956 6.4.1992 12.2.1996HADŽOVIĆ MURAT RASIM Foča 6.3.1953 6.4.1992 6.5.1996HADŽOVIĆ ALMAS SALKO Čajniče 6.2.1956 8.4.1992 22.5.1996HADŽOVIĆ RAMIZ SEVDALIJA Sarajevo 24.6.1959 6.4.1992 25.6.1996HADŽOVIĆ MURAT SULEJMAN Sarajevo 17.1.1946 28.7.1993 23.7.1994HADŽOVIĆ HASAN ŠEFIK Priboj 9.12.1957 12.7.1993 2.3.1995HADŽOVIĆ SMAJO ŠEFKO Sjenica 24.1.1959 1.5.1992 17.8.1995HADŽOVIĆ SPAHO ŠEVČET Sarajevo 9.9.1975 23.5.1993 12.5.1996HADŽOVIĆ HASAN ŠEVKO Kalinovik 6.11.1960 6.4.1992 31.7.1993HAFIZOVIĆ ŠABAN FUAD Višegrad 18.10.1960 6.4.1992 11.5.1996HAFIZOVIĆ NESIB REUF Višegrad 8.6.1972 6.4.1992 11.6.1995HAJDARBAŠIĆ MEHMED ENVER Višegrad 5.5.1950 25.4.1992 11.12.1995HAJDARBAŠIĆ ZUHRA IBRAHIM Višegrad 5.8.1959 14.4.1992HAJDARBAŠIĆ ZUMRA MUHAREM Višegrad 5.8.1959 14.4.1992 12.2.1996HAJDAREVIĆ MAŠO ASIF Pljevlja 1.1.1960 15.4.1992 14.9.1995HAJDAREVIĆ MUHAMED ELMEDIN Sokolac 14.5.1967 6.4.1992 23.3.1996HAJDAREVIĆ EJUB ENVER Foča 12.7.1962 6.4.1992 2.3.1995HAJDAREVIĆ HUSO HUSEIN Pljevlja 1967 12.4.1992 17.8.1992HAJDAREVIĆ ADEM IZET Goražde 10.3.1963 26.1.1994 19.11.1995HAJDAREVIĆ MUHAREM MIRSAD Sarajevo 29.11.1974 18.12.1992

nesloga
<< 02/2016 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
2829


MOJI LINKOVI

aha...
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
39119

Powered by Blogger.ba