beats by dre cheap

topovsko meso, poimen'ce (neki samo)

spisak pripadnika 1 slavne 111 viteške brigade SPISAK PRIPADNIKA BRIGADE PREZIME IME OCA IME OPŠTINA ROĐENJA DATUM ROĐENJA DATUM STUPANJA DATUM OTPUSTA ABASPAHIĆ JUSUF FAHRUDIN Sarajevo 13.6.1969 15.4.1992 25.2.1994ABASPAHIĆ JUSUF FUAD Vogošća 22.4.1972 15.4.1992 17.10.1994ABASPAHIĆ HAZIM IBRAHIM Priboj 6.8.1955 15.4.1992 2.5.1994ABASPAHIĆ HAZIM MUJO Priboj 18.12.1950 15.4.1992 11.12.1995ABASPAHIĆ HUSNIJA SADO Priboj 1.6.1961 15.4.1992 20.2.1996ABAZ ĆAMIL ENES 24.4.1958 27.4.1992 15.5.1996ABAZ IBRAHIM MUJO Ilijaš 16.6.1953 17.11.1992 26.8.1995ABAZ KASIM SELIM Rudo 10.10.1965 6.4.1992 30.4.1997ABAZA JUSUF SELIM Mostar 1.1.1943 8.4.1992 31.7.1992ABAZI ZULFIĆAR SEAD Tetovo 23.4.1972 29.7.1993 15.8.1993ABAZI NAFI ZULFIĆAR Tetovo 22.3.1941 29.7.1993 14.8.1993ABAZOVIĆ ILIJA MIROSLAV Sarajevo 8.5.1959 15.6.1992 26.8.1995ABDAGIĆ IBRAHIM MIRSAD Sarajevo 23.5.1958 18.5.1992 24.12.1993ABDIĆ FEVZIJA RUSMIR Sarajevo 6.11.1963 23.1.1994 22.5.1996ABDULAHOVIĆ OMER FAHRUDIN Brčko 10.11.1965 6.4.1992 27.2.1996ABDULOVSKI IDRIZ DENIS Sarajevo 16.5.1974 11.7.1993 25.11.1995ABDURAHMANOVIĆ MUSTAFA HASAN Zavidovići 14.8.1961 14.4.1992 4.10.1994ABDUZAIMOVIĆ ALIJA NEDŽAD Sarajevo 26.3.1952 30.12.1992 4.4.1995ABDUZAIMOVIĆ SEAD SENAD Sarajevo 18.11.1965 21.12.1992 21.8.1993ABLAKOVIĆ SULEJMAN MUHAMED Sarajevo 7.4.1948 15.10.1992 17.2.1995AČKAR IBRO ALIJA Nevesinje 30.7.1951 6.4.1992 31.3.1995AČKAR IBRO ĆAMIL Nevesinje 2.7.1954 6.4.1993 23.2.1993ADAMOV RUŽICA SINIŠA Sarajevo 3.3.1975 8.4.1992 31.12.1992ADEMI ADEM JETON Lipljeni 9.3.1971 27.7.1992 19.9.1994ADEMOVIĆ HIFZIJA ALIŠAN Mostar 7.9.1963 29.7.1992 30.6.1996ADEMOVIĆ MEHMED ENEZ Srebrenica 19.6.1943 23.8.1993 30.7.1994ADEMOVIĆ MUHAREM NAIL Trnovo 4.2.1945 6.4.1992 2.12.1995ADEMOVIĆ SALIH RAMIZ Trnovo 8.8.1957 6.4.1992 23.7.1994ADEMOVIĆ SULJO SALIH Trnovo 10.2.1963 8.4.1992 21.11.1992ADILOVIĆ IBRAHIM FADIL Goražde 3.11.1973 6.4.1992 31.3.1994ADILOVIĆ MEHO IBRAHIM Goražde 30.10.1948 12.4.1992 11.4.1993ADROVIĆ AJDIN ŠAHIN Vogošća 28.9.1954 15.4.1992 3.2.1993ADROVIĆ ČERIM ŠEHO Vitomirica 14.9.1963 8.5.1992 4.3.1995ADROVIĆ AJDIN ŠEKO Ivangad 23.4.1962 15.4.1992 28.11.1995ADŽAJ AVDALJ ISMET Kosovo 14.5.1972 9.11.1992 21.6.1993ADŽAMIJA JUSO ZAHIR Goražde 20.5.1956 18.6.1992ADŽEM DERVIŠ EKREM Goražde 2.2.1950 3.7.1992 10.8.1993ADŽIĆ LAZAR MILENKO Jugovići 20.6.1939 10.7.1993 30.10.1993AĐULOVIĆ OMER ASIF Derventa 3.8.1930 27.4.1992 18.1.1994AGANOVIĆ OMER ADNAN Trebinje 9.6.1965 9.7.1992 22.11.1995AGANOVIĆ NEDŽIB ANIS Foča 30.7.1967 7.7.1992 5.5.1994AGANOVIĆ ZAJKO BAJRO Goražde 14.4.1935 15.5.1992 13.2.1994AGANOVIĆ HAKIJA DAMIR Goražde 10.5.1974 12.2.1993 21.1.1994AGANOVIĆ HAKIJA DAMIR Pale 11.6.1952 6.4.1992 23.11.1995AGANOVIĆ EMIN EMIRA Zavidovići 4.2.1973 1.8.1992 4.6.1993AGANOVIĆ ALIJA ESAD Goražde 10.5.1954 15.4.1992 22.5.1996AGANOVIĆ RAMIZ FAHRUDIN Pale 25.8.1974 6.4.1992 20.4.1993AGANOVIĆ HASAN HASO Sarajevo 15.6.1971 15.4.1992 31.1.1995AGANOVIĆ AGAN HUREM 6.4.1992 8.6.1993AGANOVIĆ RAMIZ JASMINA Sarajevo 9.6.1973 1.8.1992 16.7.1995AGANOVIĆ ĆAMIL KEMAL Goražde 1.6.1961 6.4.1992 20.2.1996AGANOVIĆ ZAJKO MEHMED Goražde 25.3.1951 15.4.1992 18.1.1994AGANOVIĆ ABID MIDHAT Pale 10.2.1969 3.6.1992 21.1.1994AGANOVIĆ HAKIJA NASUF Goražde 1961 1.6.1992 18.12.1992AGANOVIĆ MEHMED NAZIF Mostar 20.9.1964 6.4.1992AGANOVIĆ ADIL NUSRET Rogatica 10.3.1962 6.4.1992 21.1.1996AGANOVIĆ ĆAMIL NUSRET Sarajevo 21.4.1967 15.4.1992 24.10.1995AGANOVIĆ OSMAN OSMO Sarajevo 29.11.1960 20.7.1992 18.12.1995AGANOVIĆ HILMO RAMIZ Pale 11.6.1952 6.4.1992 23.11.1995AGANOVIĆ ALIJA SAFET Goražde 7.1.1961 8.4.1992 31.3.1994AGANOVIĆ IBRAHIM SALKO Goražde 22.1.1951 15.4.1992 5.8.1993AGANOVIĆ HUSO SULJO Goražde 4.3.1959 6.4.1992 12.8.1993AGANOVIĆ MUSTAFA ŠEFIK Bosanski Brod 24.11.1937 24.7.1992 6.6.1993AGANOVIĆ SALKO VAHID Goražde 12.7.1961 15.4.1992 6.12.1995AGANOVIĆ HUREM VAHIDIN Sarajevo 22.2.1971 6.4.1992 20.4.1994AGANOVIĆ HASAN VEHID Goražde 20.5.1957 15.4.1992 6.2.1996AGIĆ ARDEŠIR ADNAN Sarajevo 17.2.1954 1.5.1993 24.1.1994AGIĆ AGO AIDA Sarajevo 11.9.1973 1.4.1993 20.7.1994AGIĆ HAMED EDHEM Sarajevo 27.8.1950 14.7.1992 22.2.1994AGIĆ HUSO HASAN Rogatica 10.5.1954 17.10.1992 31.3.1995AGIĆ MEHO NEZIR Višegrad 11.6.1958 8.4.1992 15.5.1996AGOVIĆ HAMO ABDUL Ivangrad 12.11.1943 8.4.1992 25.5.1994AGOVIĆ ARIF EDIB Novi Pazar 3.6.1962 11.6.1993 31.3.1995AGOVIĆ SULJO HUSEIN Priboj 16.1.1954 6.4.1992 15.5.1996AGOVIĆ BEGO MUNIB Goražde 23.5.1964 6.4.1992 31.3.1994AGOVIĆ AGO NIJAZ Čajniče 25.6.1959 20.10.1992 10.5.1996AGOVIĆ RIFET SAMIRA Sarajevo 5.3.1974 15.8.1992 5.1.1996AGOVIĆ RAMO VEHID Goražde 5.2.1966 8.4.1992 31.8.1996AHATOVIĆ IBRAHIM NEDŽAD Sarajevo 10.12.1943 6.4.1992 22.8.1993AHMETAGIĆ MUŠAN FAZLIJA Višegrad 24.6.1957 22.6.1993 15.5.1996AHMETAGIĆ MUŠAN KADRIJA Višegrad 1953 8.4.1992 22.7.1992AHMETAGIĆ AVDO MEDO Višegrad 1960 8.4.1992 22.5.1996AHMETHODŽIĆ ZEJNIL AHMO Sarajevo 17.11.1946 1.5.1992 26.5.1994AHMETHODŽIĆ ZEJNIL AVDO Kalinovik 1.8.1942 6.4.1992 28.5.1994AHMETHODŽIĆ MEHO RAMIZ Sarajevo 14.6.1950 10.7.1992 11.3.1995AHMETOVIĆ AVDIJA ISMET Čajniče 20.10.1951 6.4.1992 30.1.1996AHMETOVIĆ IBRO JASMIN Sarajevo 21.10.1955 15.7.1992 30.5.1996AHMETOVIĆ SULEJMEN KENAN Sarajevo 7.1.1954 4.8.1993 11.10.1994AHMETOVIĆ MEHMED NEDŽAD Sarajevo 21.7.1973 6.4.1992 11.5.1996AHMETOVIĆ AHMET SAFET Čajniče 8.9.1971 6.4.1992 14.4.1995AHMETOVIĆ AHMET SAKIB Čajniče 20.5.1967 6.4.1992 18.3.1996AHMETOVIĆ AHMET SAMIR Sarajevo 15.3.1976 6.4.1992 26.1.1994AHMETSPAHIĆ DŽEVAD EDIN Vogošća 13.5.1971 15.4.1992 2.3.1995AHMETSPAHIĆ MUJO ELVIR Sarajevo 26.5.1973 15.9.1992 4.11.1996AHMETSPAHIĆ DŽEVAD ENES Ilidža 7.10.1961 8.4.1992 22.5.1996AHMETSPAHIĆ UZEIR JASMIN Goražde 22.11.1962 15.7.1992 22.2.1995AHMETSPAHIĆ BEĆIR NASUF Goražde 24.10.1951 15.4.1992 22.5.1996AHMETSPAHIĆ ALIJA NEZIR Rogatica 10.3.1947 31.7.1993 8.1.1996AHMETSPAHIĆ NURKO NUZAFER Foča 21.3.1955 10.8.1993 10.8.1993AHMIĆ DŽAFER EDIN Sarajevo 23.8.1960 5.6.1992 20.2.1996AHMIŠ MUJO ISMET Ilijaš 11.8.1956 8.4.1992 5.5.1992AJANOVIĆ MUSA AZRA Pljevlja 30.5.1965 21.5.1993 6.10.1994AJANOVIĆ SAKIB MIDHAT Sarajevo 29.6.1951 30.4.1992AJDIN ADEM NUSRET Sarajevo 1.10.1949 30.10.1992 31.3.1995AJDINOVIĆ IBRAHIM MIRZA Sarajevo 10.3.1973 11.7.1993 28.2.1996AJDINOVIĆ NUSRET RIFAT Sjenica 12.4.1974 6.4.1992 19.8.1995AJDINOVIĆ NUSRET SUAD Sjenica 18.4.1972 10.5.1992 2.3.1995AJDINOVIĆ NUSRET ZAHID Sjenica 30.5.1965 15.4.1992 20.11.1994AJKUNIĆ JUSUF AZEM Trnovo 18.10.1957 1.8.1993 11.6.1995AJRUŠEV ALIJA ZEKIR Vogošća 30.1.1959 6.4.1992 31.1.1995AKŠAMIJA SAFET AHMED Sarajevo 25.5.1966 10.4.1992 14.9.1994AKŠAMIJA ŠEFKIJA NEVEN Sarajevo 31.10.1966 11.6.1992 1.3.1993ALADŽUZ VELIJA ZAJKO Sarajevo 5.4.1960 29.10.1992 16.11.1995ALAĐUZ ĆAMIL AVDO Gacko 31.7.1955 15.4.1992 18.9.1993ALAĐUZ SALKO ISMET Sarajevo 24.2.1950 6.4.1992 1.8.1994ALAĐUZ ĆAMIL MEHO Gacko 3.4.1958 15.4.1992 22.5.1996ALAĐUZ ČAMIL SENAD Gacko 3.1.1965 6.4.1992 22.5.1996ALAGIĆ MUHAMED KEMAL Rogatica 7.7.1973 10.5.1992 18.10.1993ALAGIĆ NURKO MUSTAFA Rogatica 1.3.1952 15.7.1993 12.1.1996ALAGIĆ ESAD ŠEFIK Rogatica 27.9.1964 24.1.1994 15.2.1995ALAJBEGOVIĆ SULEJMAN OMER Rogatica 7.2.1971 15.4.1992 26.3.1994 ALAJBEGOVIĆ MUŠAN SAMIR Sarajevo 18.2.1964 21.6.1992 5.3.1995ALAJM VEHID ELVIR Sarajevo 5.4.1975 31.3.1993 17.2.1994ALEKSIĆ BRANKO GORAN Sarajevo 20.6.1951 21.7.1992 27.2.1996ALETA HAJRO HUSNIJA Pljevlja 20.10.1964 6.4.1992 15.5.1996ALETA HAJRO MUAMER Pljevlja 2.1.1972 6.4.1992 30.4.1994ALIBALIĆ EDHEM HAMDIJA Titograd 12.3.1935 29.5.1993ALIBAŠIĆ HUSO EDIN Sarajevo 4.3.1964 6.4.1992 1.7.1994ALIBAŠIĆ HASAN JUNUZ Goražde 7.1.1956 15.4.1992 22.5.1996ALIBAŠIĆ HUSO MUŠAN Sarajevo 17.12.1965 6.4.1992 28.11.1995ALIBEGIĆ ZAIM VAHID Breza 7.11.1965 27.12.1992 10.7.1996ALIBEGOVIĆ HAMDIJA DŽENAN Sarajevo 17.8.1963 22.7.1992 15.5.1996ALIĆ MUSTAFA BEGAN Kalinovik 16.8.1961 6.4.1992 3.5.1996ALIĆ SULEJMAN BEGAN Foča 8.8.1959 28.7.1992 14.1.1994ALIĆ IBRO BINASA Rogatica 6.11.1972 27.6.1992 26.7.1994ALIĆ ALIJA DAVOR Sarajevo 27.5.1967 23.7.1992 4.4.1995ALIĆ DAUT DIŠA Pljevlja 27.3.1952 16.5.1992 10.2.1996ALIĆ HILMO DŽEVAD Sarajevo 29.10.1967 8.8.1992 21.4.1994ALIĆ SALEM EMIN Vogošća 18.4.1959 23.5.1992 10.7.1994ALIĆ ZEJNIL FIKRET Sarajevo 20.9.1960 8.4.1992 5.5.1992ALIĆ MUJO HEDIJA Rogatica 29.6.1967 17.10.1992 17.12.1994ALIĆ SULEJMAN IZET Foča 6.8.1962 18.6.1992 18.10.1994ALIĆ HILMO KEMAL Sarajevo 28.6.1963 15.4.1992 12.1.1996ALIĆ MEHMED NEDŽAD Vlasenica 29.6.1966 29.7.1992 12.1.1996ALIĆ MUSTAFA RIFET Kalinovik 23.3.1959 6.4.1992 2.8.1994ALIĆ HILMO SEAD Sarajevo 7.10.1966 1.5.1992 8.7.1994ALIĆ IBRO ŠEMSUDIN Rogatica 28.6.1974 5.7.1992 10.5.1996ALIĆ IZET SAMIR Sarajevo 25.11.1966 26.7.1993ALIĐIKOVIĆ VEHBIJA DŽEVAD Sarajevo 26.6.1957 6.4.1992 6.3.1996ALIHODŽIĆ MUJO EDIN Čajniče 3.12.1977 10.10.1992 22.7.1993ALIHODŽIĆ SAKIB KEMAL Sarajevo 29.3.1955 26.6.1992 27.8.1993ALIJAJ REDŽEP SMAIL Sarajevo 19.4.1952 6.4.1992 9.9.1993ALIJAŠEVIĆ IZET ISMET Višegrad 7.12.1963 26.6.1993 7.3.1994ALIJEVIĆ DŽEMO SAFET Visoko 15.2.1944 12.5.1992 2.12.1995ALIMANOVIĆ IBRO ELVEDIN Brčko 21.8.1961 6.4.1992 13.6.1995ALIMANOVIĆ NEDŽIB HAJRUDIN Priboj 10.10.1969 6.4.1992 4.4.1995ALIMANOVIĆ RAMIZ HASAN Pljevlja 10.1.1952 6.4.1992 10.5.1996ALIMANOVIĆ NEDŽIB MEVLUDIN Priboj 4.1.1967 25.5.1992 4.4.1995ALISPAHIĆ NURIJA EMIR Sarajevo 22.9.1971 13.8.1993 2.3.1995ALISPAHIĆ HAZIM NAIL Sarajevo 11.8.1966 24.11.1992ALIŠAH FARUK ALEN Sarajevo 22.7.1973 1.6.1992 5.4.1994ALIŠEHOVIĆ AVDO MUAMER Sarajevo 28.12.1974 23.5.1993 19.10.1993ALMIJAD SUAD HAJRO Sarajevo 7.5.1963 2.9.1992ALOMEROVIĆ IBRAHIM ALMEDIN Prijepolje 14.3.1973 6.4.1992 20.7.1993ALOMEROVIĆ LATIF JUSUF Tutin 25.3.1938 12.4.1992 5.8.1992ALOMEROVIĆ RAHMAN METKO Prijepolje 7.7.1961 12.4.1992 15.2.1995ALOMEROVIĆ ALIJA MEVLUDIN Prijepolje 2.5.1959 10.7.1992 31.3.1995ALOMEROVIĆ RAIF NEDŽAD Prijepolje 5.6.1964 6.4.1992 18.7.1993ALOMEROVIĆ REDŽEP NERMIN Prijepolje 12.12.1965 6.4.1992 22.4.1994ALOMEROVIĆ CRLE REDŽEP Prijepolje 15.9.1937 16.4.1992 31.12.1992ALOMEROVIĆ MURAT SEAD Ilijaš 5.1.1966 12.4.1992 25.3.1995ALOMEROVIĆ NAZIF ŠUĆRO Prijepolje 22.2.1954 24.7.1992 22.5.1996ALOMEROVIĆ NAZIF ZIĆRO Prijepolje 23.1.1958 24.7.1992 5.8.1995ALOMEROVIĆ REDŽEP ŽELJKO Zemun 25.10.1963 6.5.1992 10.3.1993ALT FRANJO DANIEL Sarajevo 27.5.1970 5.6.1992 24.10.1994ANASTAJIJEVIĆ NIKOLA PREDRAG Beograd 10.7.1950 3.8.1993 10.9.1993ANDELIĆ AVDO AGO Sokolac 30.8.1968 12.4.1992 23.4.1996ANDELIĆ AVDO BEGO Han Pijesak 15.4.1959 12.4.1992 31.8.1994ANDELIJA ASIM HAJRIJA Foča 22.12.1948 6.4.1992 13.1.1994ANDELIJA SMAIL MIRALEM Foča 8.8.1962 20.5.1992 2.8.1994ANDELIJA KASIM MUSTAFA Foča 1.5.1945 6.4.1992 19.10.1993ANDELIJA MUSTAFA SANELA Sarajevo 28.1.1970 2.6.1992 1.8.1992ANDELIJA HALIL ŠEFIK Foča 25.12.1959 6.4.1992 11.6.1995ANDELIJA IBRAHIM VEIZ Foča 19.4.1955 8.11.1993 31.3.1995ANDRIĆ DRAGOLJUB DEJAN Sarajevo 13.7.1963 8.4.1992 6.5.1993ANDRIJAŠEVIĆ DRAGO ŽELJKO Sarajevo 18.8.1962 27.7.1992 15.4.1994ARADINAJ MUSTAFA ZAHID Vogošća 22.4.1959 7.8.1993 28.11.1995ARAP ABDULAH SABIT Kotor Varoš 10.9.1940 10.7.1992 11.12.1995ARAPČIĆ MUHAMED SENADIN Sarajevo 22.10.1959 14.7.1992 28.6.1994ARAPOVIĆ ZAHIR MIRALEM Vogošća 25.9.1955 4.8.1992 30.7.1993ARNAUTALIĆ SEAD ADNAN Sarajevo 10.3.1971 12.4.1992 10.5.1996ARNAUTOVIĆ SALIH AIDA Trebinje 2.1.1958 9.3.1993ARNAUTOVIĆ SALKO AKIF Vogošća 1.3.1951 15.4.1992 22.5.1996ARNAUTOVIĆ MILAN DAMIR Sarajevo 23.4.1966 1.5.1992 25.9.1993ARNAUTOVIĆ MUHAMED ERVIN Sarajevo 24.8.1973 17.10.1992 23.7.1994ARNAUTOVIĆ SAFET ESAD Sarajevo 9.3.1955 6.4.1992 31.1.1993ARNAUTOVIĆ JUSUF GALIB Sarajevo 8.6.1950 28.8.1992 5.8.1993ARNAUTOVIĆ HIVZIJA MIRZA Sarajevo 18.9.1956 30.12.1992ARNAUTOVIĆ RAŠID MUHAMED Sarajevo 11.6.1957 6.4.1992 6.7.1993ARNAUTOVIĆ MUHAMED SABRUDIN Sarajevo 6.7.1951 1.11.1992 11.6.1993ARNAUTOVIĆ BEĆIR SUAD Sarajevo 18.9.1945 1.11.1992 4.12.1995ARSLANAGIĆ ŠEFKIJA ASIM Sarajevo 18.5.1947 2.7.1992 6.12.1995ARSLANAGIĆ ALIJA FARUK Sarajevo 1.4.1940 3.8.1993 12.8.1993ASANI SAMET IZET Gostivar 23.12.1950 6.4.1992novembar 1992AŠČERIĆ MEHMED ENES Pljevlja 1957 4.5.1992 14.8.1992AŠČERIĆ MURAT FERHAT Tutin 27.6.1965 6.4.1992 1.12.1994AŠČERIĆ MEHMED IZET Priboj 27.12.1955 4.5.1992 22.4.1996AŠČERIĆ MEHMED MINADIR Sarajevo 22.2.1949 5.1.1993 3.12.1995AŠČERIĆ MEHMED SAFET Pljevlja 1957 4.5.1992 14.8.1992ATOVIĆ RAŠID RUSMIN Sarajevo 19.9.1974 11.7.1993 14.4.1995AVDAGIĆ ALIJA FADIL Olovo 30.11.1959 15.4.1992 2.2.1996AVDAGIĆ SULJO IBRO Višegrad 15.4.1952 15.4.1992 22.5.1996AVDAGIĆ RAMIZ IZET Olovo 16.6.1940 15.4.1992 31.3.1994AVDAGIĆ RAMIZ SAFET Olovo 13.4.1955 1.5.1992 12.1.1996AVDAGIĆ ASIF SEAD Kamenica 9.6.1954 8.4.1992 5.5.1992AVDAGIĆ ALIJA SENAHID Olovo 19.3.1958 15.4.1992 26.10.1995AVDIBEGOVIĆ MUHAMED AZEM Breza 12.5.1948 8.4.1992 1.12.1992AVDIBEGOVIĆ MUHAMED BAJRO Ilijaš 31.8.1952 6.4.1992 4.2.1996AVDIBEGOVIĆ ŠAĆIR FARUK Sarajevo 13.12.1965 4.9.1992 5.5.1994AVDIBEGOVIĆ DERVIŠ MUJO Višegrad 9.1.1954 8.4.1992 20.10.1994AVDIBEGOVIĆ DERVO NURIJA Sarajevo 21.5.1956 6.4.1992 7.3.1996AVDIBEGOVIĆ ARIF RASEMA Pljevlja 12.6.1949 2.8.1992 21.3.1993AVDIBEGOVIĆ DERVIŠ UZEIR Višegrad 13.1.1961 6.4.1992 6.12.1995AVDIĆ MUSTAFA AHMED Višegrad 5.1.1949 16.4.1992 5.5.1994AVDIĆ ĆAMIL AMIR Dubrovnik 31.10.1946 12.4.1992 8.1.1996AVDIĆ ŠEFIK AMIR Sarajevo 29.9.1956 20.6.1992 22.5.1996AVDIĆ DŽEMIL ARIF Vogošća 1.12.1953 15.7.1992 11.2.1993AVDIĆ ĆAMIL ASIFA Tutin 6.4.1963 1.8.1993AVDIĆ FERHAT EKREM Bileća 24.5.1960 12.4.1992 31.1.1993AVDIĆ EDHEM EMIR Bitolj 2.9.1958 8.4.1992 6.4.1996AVDIĆ NEZIR FADIL Sarajevo 11.6.1950 25.12.1992 15.6.1993AVDIĆ ISMET FAHRUDIN Sarajevo 30.8.1956 10.5.1992 16.1.1996AVDIĆ ISMET FEĐA Sarajevo 19.2.1970 22.12.1992 7.8.1993AVDIĆ RASIM HILMO Višegrad 2.8.1961 29.10.1992 4.12.1995AVDIĆ AHMED MIRSAD Sarajevo 30.4.1969 15.4.1992 30.5.1992AVDIĆ ARIF MIRSAD Vogošća 31.1.1954 18.7.1992 22.5.1996AVDIĆ HAKIJA MUJO Bileća 16.1.1945 25.10.1992 16.4.1994AVDIĆ ĆAMIL MUSTAFA Bileća 30.12.1948 8.4.1992 31.3.1993AVDIĆ JAŠAR MUSTAFA Bileća 26.6.1948 2.11.1992 16.12.1995AVDIĆ ADEM NEDIM Breza 1.1.1954 13.5.1992 15.5.1996AVDIĆ HALIL RABIJA Sarajevo 10.5.1959 13.5.1992 1.3.1994AVDIĆ AVDO RAMIZ Vogošća 14.9.1944 15.4.1992 1.3.1993AVDIĆ MUŠAN RAMIZ Višegrad 1.8.1947 26.7.1993 18.11.1993AVDIĆ HAJRO RAMO Višegrad 10.3.1960 27.6.1992 26.9.1993AVDIĆ ALIJA RAZIJA Trebinje 19.10.1966 14.4.1992 5.8.1994AVDIĆ FADIL REFIK Višegrad 8.3.1972 1.3.1993 29.9.1994AVDIĆ HALID SAFET Sarajevo 14.7.1965 6.4.1992 22.2.1994AVDIĆ ALIJA SALIH Kalesija 10.2.1936 15.5.1992 13.2.1994AVDIĆ SULEJMAN SALKO Han Pijesak 28.3.1968 8.4.1992 3.1.1996AVDIĆ OSMAN SAMIR Titograd 1.3.1971 29.7.1992 30.6.1996AVDIĆ SEAD 6.4.1992 5.11.1992AVDIĆ AVDO SUAD Sarajevo 27.12.1973 23.5.1993 21.3.1995AVDIĆ IBRAHIM SUVAD Sarajevo 22.4.1964 6.4.1992 23.5.1994AVDIĆ SAFET 6.4.1992 26.5.1993AVDISPAHIĆ MUSTAFA HAZIM Zvornik 16.10.1961 24.6.1992 30.1.1996AVDISPAHIĆ HUSEIN MIRALEM Sarajevo 13.12.1957 6.4.1992AVDOVIĆ NEZIR FIKRET Foča 28.2.1971 25.4.1992 15.4.1994AVRAMOVIĆ LJUBODRAG VEROLJUB Sarajevo 21.12.1956 23.11.1992BABAČIĆ OSMAN MIRSAD Sarajevo 28.3.1967 15.4.1992 2.12.1994BABIĆ ŠABAN ADEM Foča 28.10.1951 28.7.1992 21.1.1994BABIĆ HALIM AFIJA Sarajevo 6.10.1948 20.5.1992 20.9.1994BABIĆ MUSTAFA AHMET Foča 3.7.1949 8.4.1992 3.6.1993BABIĆ ŠABAN BEĆIR Foča 2.1.1969 6.4.1992 13.9.1994BABIĆ OSMAN DERVIŠ Foča 13.1.1954 21.8.1992 18.5.1993BABIĆ EDHEM EDHO Sokolac 11.1.1951 1.6.1992 22.5.1996BABIĆ FEHIM ESAD 6.4.1992 9.2.1993BABIĆ OSMAN ESAD Sarajevo 8.6.1970 6.4.1992 10.5.1996BABIĆ ŠABAN HASAN Foča 15.7.1965 6.4.1992 13.9.1994BABIĆ MUSTAFA HIMZO Foča 5.1.1956 20.4.1992 15.5.1996BABIĆ ZAHID INDIRA Sarajevo 8.7.1968 25.8.1992BABIĆ FEHIM ISMAIL Foča 18.2.1959 6.4.1992 23.5.1996BABIĆ IVICA JOZO Ilijaš 3.1.1951 29.7.1992 3.1.1996BABIĆ PETAR MILENKO Tešanj 23.4.1948 3.1.1993 23.4.1995BABIĆ BRANKO NENAD Sarajevo 2.8.1965 2.11.1992 15.5.1996BABIĆ STANKO SRĐAN Sarajevo 29.6.1973 11.7.1993 22.2.1994BABIĆ ŠABAN ŠAĆIR Foča 23.8.1958 6.4.1992 15.5.1996BABIĆ VESELKO ZORAN Sarajevo 12.8.1962 25.6.1992 15.5.1996BABIĆ STEVO RANKO Sarajevo 27.10.1947 2.7.1992BABOSELAC MATO VLADIMIR Slavonski Brod 24.4.1939 15.4.1992 7.7.1993BABOVIĆ ARIF EDIN Bileća 10.12.1959 9.8.1992BABOVIĆ IZET ERMIN Sarajevo 9.2.1973 24.12.1992 11.3.1995BABOVIĆ NUSRET MUGDIM Živinice 5.12.1958 6.4.1992 21.6.1993BABOVIĆ MUSTAFA SEJDO Bileća 25.8.1960 15.2.1993 15.1.1996BACKOVIĆ MURAT ENVER Titograd 20.1.1958 4.9.1992 31.1.1993BAČVIĆ SULEJMAN MIRSAD Sarajevo 7.3.1956 6.4.1992 17.7.1994BAHTANOVIĆ ALIJA ALIJA Rogatica 12.4.1945 15.4.1992 13.9.1992BAHTANOVIĆ KASIM MEDIN Rogatica 3.2.1967 6.4.1992 31.3.1995BAHTANOVIĆ SMAIL VEZIM Rogatica 10.4.1958 6.4.1992 20.2.1996BAHUNA SALEM MIRSAD Sarajevo 12.8.1957 31.12.1992 14.4.1996BAJIĆ IGOR 8.5.1966 29.3.1994 10.6.1995BAJIĆ OSMAN MIRALEM Konjic 16.2.1965 29.10.1992 31.8.1994BAJIĆ OSMAN SALKO Jablanica 20.11.1957 15.4.1992 15.5.1996BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM ALIJA Sokolac 3.2.1956 6.4.1992 30.1.1996BAJRAKTAREVIĆ ZUFER BENJAMIN Sarajevo 8.1.1973 1.7.1992 28.7.1993BAJRAKTAREVIĆ MEHMED EMZIN Sarajevo 7.3.1965 15.4.1992 27.3.1996BAJRAKTAREVIĆ RAMO HAMZA Vogošća 25.12.1964 25.4.1992 5.5.1992BAJRAKTAREVIĆ FADIL MEHMED Olovo 27.8.1940 15.4.1992 15.1.1996BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM SENAD Sarajevo 8.2.1963 6.4.1992 24.10.1993BAJRAMI RAIF BAJRAM Gnjilane 16.6.1973 10.8.1993 16.8.1993BAJRAMOVIĆ AVDIJA ADNAN Sarajevo 21.3.1968 29.11.1992 14.7.1993BAJRAMOVIĆ AVDO ASIFA Ilijaš 1.1.1956 8.4.1992 5.5.1992BAJRAMOVIĆ HAMDIJA AVDO Sarajevo 21.2.1948 21.7.1992 6.12.1995BAJRAMOVIĆ SULJO AZIZ Sarajevo 12.7.1956 8.4.1992 30.3.1993BAJRAMOVIĆ VEHBIJA DŽAFER Priboj 21.2.1955 15.4.1992 22.5.1996BAJRAMOVIĆ DERVIŠ ENVER Sarajevo 28.6.1963 8.4.1992 5.5.1992BAJRAMOVIĆ HUSO FADIL Priboj 18.12.1950 18.8.1992 8.1.1996BAJRAMOVIĆ ABDULAH FARUK Sarajevo 11.5.1971 19.8.1992 2.9.1995BAJRAMOVIĆ HAJRO FERID Bileća 25.4.1965 8.4.1992 8.3.1994BAJRAMOVIĆ HUSO IZET Brčko 25.7.1954 15.10.1992 12.1.1996BAJRAMOVIĆ AHMET MUHAMED Bileća 2.3.1950 3.8.1992 11.12.1995BAJRAMOVIĆ HAMED REMZIJA Priboj 11.3.1947 6.4.1992 20.10.1995BAJRAMOVIĆ AGAN SEJDAN Kalinovik 9.2.1963 16.4.1992 2.9.1994BAJRAMOVIĆ ZIČRIJA SENAD Bugojno 28.1.1972 10.6.1992 30.6.1995BAJRAMOVIĆ DŽEMAIL UMA Pljevlja 29.5.1949 21.10.1992 8.1.1996BAJRIĆ MEHMED ALIJA Sarajevo 16.2.1957 15.4.1992 25.5.1996BAJRIĆ BEĆIR ASIM Višegrad 14.7.1956 15.4.1992 22.5.1996BAJRIĆ SALKO MUHAMED Sarajevo 17.11.1946 6.4.1992 23.3.1994BAJRIĆ BEĆIR MUNIB Višegrad 8.1.1951 15.4.1992 22.5.1996BAJRIĆ MUHAMED MUSTAFA Sarajevo 28.2.1951 15.6.1992 10.1.1996BAJRIĆ MEHMED NEDŽAD Sarajevo 29.11.1954 6.4.1992 28.11.1995BAJRIĆ MEHMED SEAD Sarajevo 12.6.1955 25.4.1992 5.3.1993BAJRIĆ HAMED SULEJMAN Višegrad 21.3.1954 15.4.1992 15.5.1996BAJRIĆ BEĆIR ZAJKO Višegrad 25.12.1946 8.4.1992 5.4.1994BAJROVIĆ HAMID ABID Gacko 20.2.1934 1.5.1992 1.7.1992BAJROVIĆ HAMDIJA ADMIR Sarajevo 24.3.1972 1.5.1992 31.3.1995BAJROVIĆ MAHMUT ALIJA Gacko 19.7.1947 1.8.1993 2.8.1994BAJROVIĆ HAMDIJA ALMIR Sarajevo 11.10.1968 6.4.1992 5.6.1996BAJROVIĆ MUJO ALJO 20.8.1944 15.2.1993 11.12.1995BAJROVIĆ MUHAREM AMIR Sarajevo 23.2.1970 6.4.1992 14.4.1996BAJROVIĆ NAZIF AMIR Gacko 12.4.1972 6.4.1992 11.12.1995BAJROVIĆ ABID ATIF Gacko 18.9.1966 6.4.1992 17.6.1996BAJROVIĆ DERVO ATIF Gacko 7.7.1953 29.9.1992 22.2.1994BAJROVIĆ ASIM ENES Sarajevo 6.5.1963 6.4.1992 11.8.1992BAJROVIĆ ALIJA ESAD Gacko 31.3.1954 15.4.1992 27.2.1996BAJROVIĆ ALJO ESAD Gacko 24.9.1969 6.4.1992 15.3.1996BAJROVIĆ DERVO ESAD Gacko 16.1.1951 15.4.1992 22.2.1994BAJROVIĆ FAJIK ESAD Sjenica 5.9.1955 6.4.1992 12.2.1996BAJROVIĆ HAMDO HAMDIJA Sarajevo 15.10.1943 6.4.1992 19.7.1994BAJROVIĆ DERVO ISMET Sarajevo 10.8.1953 6.4.1992 20.5.1996BAJROVIĆ ABID IZET Gacko 12.2.1961 6.4.1992 26.8.1995BAJROVIĆ HASAN KASIM Sarajevo 10.6.1955 6.4.1992 15.5.1996BAJROVIĆ MEHMED MEHO Gacko 22.8.1951 6.4.1992 2.8.1994BAJROVIĆ HUSO MERVANA Sarajevo 17.6.1969 10.2.1993 10.5.1996BAJROVIĆ HAMID MUHAREM Gacko 1939 1.5.1992 1.7.1992BAJROVIĆ VELIJA MUNIB Gacko 26.10.1954 6.4.1992 15.5.1996BAJROVIĆ IBRAHIM NAZIF Čajniče 22.5.1959 14.5.1992 2.12.1995BAJROVIĆ MEHO NEDŽAD Sarajevo 25.12.1973 6.4.1992 10.7.1996BAJROVIĆ MEHMED NEZIR Sjenica 25.3.1964 6.4.1992 2.8.1994BAJROVIĆ MUHAREM NUSRET Sarajevo 21.12.1964 6.4.1992 15.6.1994BAJROVIĆ ABID RAMIZ Gacko 20.1.1946 6.4.1992 24.12.1995BAJROVIĆ VELIJA SAFET Gacko 12.9.1960 6.4.1992 12.9.1995BAJROVIĆ ASIM SALEM Sarajevo 21.5.1973 6.4.1992 28.2.1993BAJROVIĆ ĆAMIL SALKO Gacko 9.11.1957 15.4.1992 18.5.1996BAJROVIĆ PAŠAN SENAD Gacko 10.3.1960 15.4.1992 2.3.1995BAJROVIĆ HUSO ŠUĆRIJA Gacko 21.10.1957 15.4.1992 31.7.1992BAJROVIĆ DŽAFER ZAIM Gacko 10.6.1929 16.4.1992 4.2.1994BAJROVIĆ SEJDO ZEJNIL Gacko 30.6.1955 14.4.1992 12.2.1996BAJROVIĆ ALIJA ZIJAD Gacko 6.11.1957 27.9.1992 31.12.1995BAJTAL AGAN NAZIF Ilijaš 25.4.1943 17.10.1992 11.12.1995BAJTAL MEHO SALEM Ilijaš 22.1.1946 17.10.1992 11.12.1995BAKAL NEDŽAD JUSO Rudo 28.10.1949 4.11.1992 19.1.1994BAKAL ALIJA VEHID Rudo 4.2.1953 8.4.1992 22.5.1996BAKIJA BAJRO AGAN Trnovo 15.5.1939 12.4.1992 9.8.1992BAKIJA SALIH IZET Trnovo 13.12.1961 23.8.1992 12.6.1996BAKIJA RAŠID RAMIZ Trnovo 5.3.1961 6.4.1992 21.6.1994BAKIJA BAJRO RAŠID Trnovo 5.5.1938 2.5.1992 13.2.1994BAKIJA BAJRO ZAJKO Trnovo 7.6.1948 15.4.1992 6.12.1995BAKOVIĆ PERO IVICA Sarajevo 8.12.1962 4.11.1992 23.2.1993BAKOVIĆ JERKO PERO Sarajevo 17.7.1957 25.7.1992 5.10.1994BALAŠ NURKO AZEM 17.3.1946 15.4.1992 16.3.1993BALAŠ NURKO MUNIB Rogatica 1.1.1952 15.4.1992 22.5.1996BALAŠ AGO MUSTAFA Rogatica 3.5.1962 15.4.1992 5.5.1994BALAŠ NURKO SELMAN Rogatica 3.10.1947 15.1.1993 31.3.1995BALBOZAN HALIL DŽEMAL Ulog 17.10.1955 8.4.1992 9.10.1995BALEŠIĆ ŠERIF ARMIN Sarajevo 16.7.1970 31.1.1993 1.5.1993BALEŠIĆ MUJO MUHIDIN Sarajevo 20.7.1973 6.9.1992 26.8.1995BALIČEVAC ZIKRIJA EDIB Priboj 8.8.1965 6.4.1992 20.2.1996BALIČEVAC ZIKRIJA MUHAMED Priboj 1.6.1959 6.4.1992 15.5.1995BALIĆ ISMET BERZAD Višegrad 31.8.1962 20.4.1992 9.5.1995BALIJAGIĆ RIZO LUTVIJA Bijelo Polje 26.3.1962 6.4.1992 15.4.1995BALIJAGIĆ RIZO VEHBIJA Bijelo Polje 14.8.1958 13.8.1992 29.1.1994BALOVIĆ MUJO ĆAMIL Sarajevo 4.4.1970 15.4.1992 11.5.1996BALOVIĆ RAMO EJUB Gacko 7.1.1961 15.4.1992 11.5.1996BALOVIĆ HAMID NEDŽAD Sarajevo 18.1.1969 6.4.1992 12.1.1996BALOVIĆ HAMID SEAD Sarajevo 18.8.1974 15.4.1992 20.9.1995BALOVIĆ ALIJA SUAD Gacko 8.3.1961 27.12.1992 31.3.1995BALTA IBRAHIM ĆAZIM Olovo 1.1.1938 8.4.1992 5.8.1992BALTA HRUSTEM ENVER Ilijaš 10.10.1941 12.4.1992 6.12.1995BALTA EŠREF NEDŽAD Sarajevo 8.6.1968 5.5.1992 1.3.1996BALTA ENVER NIHAD Ilijaš 28.8.1969 15.4.1992 20.2.1996BALTA OSMAN RAŠID Ilijaš 10.4.1945 8.4.1992 1.8.1994BALTA AHMED SENAIL Vareš 23.1.1962 15.4.1992 22.5.1996BALTA SUNO NISAD Vareš 1.1.1959 18.4.1992 24.5.1993BALTIĆ MURAT BAHRIJA Prijepolje 6.4.1951 6.4.1992 24.8.1994BALTIĆ BAJRO MEHMED Sjenica 18.5.1961 6.4.1992 10.7.1996BALJA MIFTAR BAŠKIM Vučitrn 9.5.1952 6.4.1992 11.12.1997BANDA AHMET ĆERIM Prijepolje 16.10.1943 8.4.1992 7.7.1994BANDA ĆERIM JASMIN Priboj 19.8.1977 29.5.1992 28.2.1993BANDA MUHAREM RASIM Bijelo Polje 21.11.1951 11.10.1992 31.5.1993BANDIĆ MUSTAFA FUAD Sarajevo 1.11.1966 6.4.1992 1.12.1992BANDIĆ NAZIF HARUN Trnovo 20.7.1970 6.4.1992 6.12.1995BANDIĆ LUTVIJA MUHIDIN Trnovo 20.10.1964 6.4.1992 2.12.1995BANDIĆ ADEM MUSTAFA 27.9.1937 12.7.1993 26.12.1993BANDIĆ ADEM NAZIF Trnovo 25.5.1945 6.4.1992BANIĆ ALOJZ SILVIJE Sarajevo 15.11.1970 24.6.1992 27.8.1993BANJAC PAVE DUBRAVKO Jajce 25.4.1948 14.10.1992BARAČ BOŽO NEDELJKO Međugorje 9.2.1941 26.6.1992 12.6.1994BARAK OSMAN EDHEM Foča 8.6.1946 9.11.1993 6.12.1995BARAKOVIĆ OSMAN IZET Trebinje 10.5.1945 1.6.1992 1.8.1994BARIČANIN JOVO MILE Sarajevo 30.6.1945 4.6.1992 2.12.1995BARIMAC SMAJO ESAD Višegrad 12.9.1967 15.4.1992 26.1.1996BARIMAC MEHO SMAJO Višegrad 18.8.1936 6.4.1992 26.2.1994BARINA MUJO ALIJA Sarajevo 18.4.1950 23.6.1992 11.12.1995BARIŠIĆ FERKO ZORAN Sarajevo 8.10.1953 1.6.1992BARLOV ATIF AMER Sarajevo 21.8.1966 19.6.1992 3.11.1994BARUČIJA JAKUB ADIL Foča 17.2.1938 8.4.1992 11.4.1994BARUČIJA NEDŽAD ALEN Sarajevo 22.9.1974 11.7.1993 20.12.1995BARUČIJA AHMET AVDO Foča 9.8.1959 12.4.1992 22.5.1996BARUČIJA HAMID EJUB Foča 25.9.1963 10.9.1993BARUČIJA ZAJKO NIJAZ Sarajevo 29.3.1964 24.6.1992 11.6.1996BARUČIJA ŠABAN RAMIZ Foča 18.4.1955 6.4.1992 12.2.1996BARUČIJA BEGO RAMIZA Foča 13.3.1960 1.8.1992 19.3.1994BARUČIJA AHMET SUAD Foča 7.1.1970 12.4.1992 22.5.1996BARUČIJA ZAHID TARIK Sarajevo 30.12.1975 15.4.1992 28.8.1993BARUČIJA JAKUB VELIJA Vogošća 19.9.1938 15.4.1992 27.8.1992BAŠALIĆ HAMDO SALKO Sarajevo 19.10.1969 15.4.1992 22.5.1996BAŠALIJA MUJO AVDO Kalinovik 10.1.1969 6.4.1992 31.1.1993BAŠČELIJA JUSUF MEHRUDIN Sarajevo 13.1.1959 16.10.1992 10.7.1996BAŠČELIJA FERHAT MUHAMED Olovo 4.1.1956 8.4.1992 30.3.1994BAŠČELIJA JUSUF OMER Sarajevo 25.11.1961 17.12.1992 28.11.1995BAŠIĆ SELIM ALMIR Sarajevo 23.10.1970 15.7.1992 9.10.1994BAŠIĆ ALMAS ENES Čajniče 30.8.1954 15.4.1992 22.5.1996BAŠIĆ DERVIŠ HADŽO Čajniče 12.7.1938 12.4.1992 14.6.1994BAŠIĆ SULEJMAN HARIS Sarajevo 20.1.1954 21.2.1993 23.9.1993BAŠIĆ JUSUF HASAN Plav 25.1.1961 6.4.1992 23.7.1994BAŠIĆ ALMAS HASIB Čajniče 21.12.1969 15.4.1992 22.5.1996BAŠIĆ HADŽAN HASIB Pale 1.2.1937 15.2.1993 13.2.1994BAŠIĆ HAMID HIMDIJA Prijepolje 15.2.1946 29.6.1992 23.7.1994BAŠIĆ AVDIJA IBRO Foča 26.10.1947 1.2.1993BAŠIĆ EDHEM JAKUB Sarajevo 9.11.1949 29.4.1993 11.12.1995BAŠIĆ SULEJMEN MENSUR Foča 13.7.1973 7.8.1993 29.8.1993BAŠIĆ UZEIR MIDHAT Sarajevo 15.12.1948 24.7.1992 2.12.1995BAŠIĆ UZEIR MIRSAD Foča 21.5.1964 1.8.1993BAŠIĆ MEHO MUHAMED Sarajevo 14.10.1952 8.4.1992 12.1.1996BAŠIĆ SALKO SAKIB Pale 25.6.1961 5.7.1992 29.12.1995BAŠIĆ SALKO SALEM Pale 3.6.1956 7.7.1992 15.12.1995BAŠIĆ AVDO SEAD Čajniče 1.10.1961 27.7.1992 22.3.1996BAŠIĆ SALIH SEDIK Breza 1.8.1958 23.7.1992 10.9.1995BAŠIĆ HASIB SEJNO Goražde 25.9.1957 16.4.1992 13.12.1996BAŠIĆ BAJRO SUAD Gacko 10.12.1965 27.7.1992 4.4.1996BAŠIĆ ŠERIF ŠEMSO Čajniče 20.10.1953 4.5.1992 12.3.1996BAŠIĆ DERVIŠ ZEJNIL Gacko 27.7.1954 8.4.1992 3.4.1994BAŠINAC AVDO MUHAREM Sarajevo 16.4.1950 12.4.1992 31.3.1994BAŠOVIĆ ISMET FUAD Prijepolje 25.8.1960 6.4.1992 15.5.1996BAŠOVIĆ HAZBIJA ŠABAN Sjenica 2.5.1953 8.4.1992 5.5.1992BATINIĆ BISERKO BORIS Slavonski Brod 5.2.1967 25.12.1992 2.2.1995BATOVAC EMIN JUSO Čajniče 2.5.1948 6.4.1992 18.12.1995BAUK SALKO MIRALEM Gacko 3.11.1951 6.4.1992 31.3.1996BAUK SALKO UZEIR Gacko 27.10.1949 6.4.1992 31.3.1994BAVČIĆ HAJDO MURAT Pljevlja 22.12.1954 6.4.1992 14.4.1996BAŽDAR MUJO SAFET Goražde 17.3.1945 15.4.1992 10.5.1993BAŽDAREVIĆ RAMO ISMET Višegrad 10.12.1954 6.4.1992 5.12.1994BAŽDAREVIĆ SULEJMAN ŠEVĆET Sjenica 31.10.1958 6.4.1992 22.6.1998BEČA SALIH KERIM Sarajevo 28.4.1958 15.4.1992 15.2.1995BEČIĆ AVDO ALEN Pljevlja 29.6.1970 15.4.1992 20.2.1993BEČIĆ SALIH EDIN Sarajevo 25.1.1963 1.3.1993BEČIĆ ĆAMIL FEHIM Pale 17.6.1940 27.7.1992 8.1.1996BEČIĆ SALKO FERID Visoko 23.1.1958 17.10.1992 4.5.1995BEČIĆ IBRO HAJRO Pale 3.3.1941 25.6.1992 13.8.1994BEČIĆ SULEJMAN HIKMET Pale 7.1.1966 18.7.1992 1.3.1994BEČIĆ IBRAHIM JASMIN Leskovac 15.1.1961 20.4.1992 22.2.1994BEČIĆ FEHIM MENSUR Pale 23.4.1967 10.7.1992 15.5.1996BEČIĆ JUSUF MUAMER Sarajevo 13.8.1973 6.4.1992 13.12.1993BEČIĆ SALIH NERMIN Sarajevo 16.3.1970 6.4.1992 11.5.1996BEČIĆ FEHIM ZAIM Pale 7.4.1964 9.7.1992 15.5.1996BEČIĆ AZIZ ZIJO Goražde 8.1.1964 6.4.1992 12.2.1996BEČIREVIĆ MUHAMED SEAD Vogošća 3.12.1953 22.8.1992BEČIROVIĆ HALIM ELVEDIN Goražde 25.10.1958 3.5.1992 20.2.1996BEČKOVIĆ HAJDAR SEID Foča 8.2.1945 19.11.1992 11.12.1995BEĆAREVIĆ SAKIB KENAN Sarajevo 18.11.1974 22.8.1993 27.10.1993BEĆIREVIĆ HALIL HALID Višegrad 10.3.1960 15.4.1992BEĆIREVIĆ ŠAHMO MEHO Višegrad 21.9.1959 30.7.1993 2.12.1995BEĆIREVIĆ BEGO MUJO Višegrad 1.12.1950 1.5.1992 3.11.1995BEĆIROVIĆ ZAIM ALMIR Sarajevo 5.10.1967 6.4.1992BEĆIROVIĆ RAMIZ BAJRO Rogatica 22.4.1964 15.4.1992 4.6.1992BEĆIROVIĆ MUNIB MIRSAD Vlasenica 28.6.1965 26.1.1994 7.7.1994BEĆIROVIĆ AHMO OSMAN Prozor 9.9.1951 6.4.1992 16.1.1996BEĆIROVIĆ HAJRO SAMIR Sarajevo 13.11.1969 6.4.1992 4.12.1995BEĆIROVIĆ MUSTAFA ŠABAN Višegrad 28.6.1947 6.4.1992 16.12.1995BEĆIRSPAHIĆ ISMET HAMDIJA Sarajevo 10.6.1967 1.7.1992 15.5.1996BEĆIRSPAHIĆ MUŠAN REFIK Sarajevo 31.5.1962 12.4.1992 11.5.1996BEĆKOVIĆ NAZIF AZIZ Foča 22.1.1960 15.4.1992 31.3.1994BEĆKOVIĆ HAJDER SEJDAN Foča 8.2.1945 15.4.1992BEĆKOVIĆ SEID SENAD Sarajevo 18.8.1974 14.11.1992 14.3.1993BEGAN MUSTAFA ELVIR Sarajevo 12.8.1961 18.5.1992 4.4.1995BEGANOVIĆ DŽAFER ADMIR Sarajevo 29.3.1964 13.5.1992BEGANOVIĆ AGO ALEN 1.1.1974 20.4.1992 2.1.1993BEGANOVIĆ ARIF ARISA Pale 21.9.1966 8.9.1993 15.7.1994BEGANOVIĆ ŠABAN EDIB Vogošća 8.10.1957 4.8.1993 13.9.1994BEGANOVIĆ JUNUZ HAJRO Srebrenica 2.1.1964 6.4.1992 2.12.1995BEGANOVIĆ ARIF HASNA Pale 11.6.1962 23.7.1992 11.9.1996BEGANOVIĆ HUSO HUSEJIN Modriča 5.7.1942 12.9.1992 13.1.1994BEGANOVIĆ ARIF JASMINA Pale 8.12.1973 3.7.1992 30.3.1994BEGANOVIĆ ARIF MUHAREM Pale 14.4.1960 27.6.1992 4.5.1994BEGANOVIĆ SULJO NUDŽEIM Sarajevo 9.9.1973 15.4.1992 28.7.1995BEGANOVIĆ ADEM VAHID Kiseljak 20.7.1935 25.5.1992 15.8.1994BEGIĆ SMAJO ARMEDIN Sarajevo 25.6.1972 6.4.1992 9.4.1995BEGIĆ SMAJO ARMIN Sarajevo 9.3.1969 15.5.1992 25.3.1996BEGIĆ DŽEMAL HALIL Ilijaš 18.1.1968 6.4.1992 28.12.1994BEGIĆ ASIM MIRSAD Sarajevo 3.9.1949 6.8.1993BEGIĆ HASAN SEID Sarajevo 20.2.1953 18.4.1992 1.5.1993BEGLEROVIĆ HAMDO ABDULAH Sarajevo 18.5.1954 9.10.1992 8.4.1993BEGLEROVIĆ MUHAMED DENIS Sarajevo 26.2.1965 10.5.1992 22.8.1994BEGLEROVIĆ NAIL MEMSUD Sarajevo 23.8.1952 15.4.1992 4.7.1992BEGLEROVIĆ MUHAMED SULTANIJA Sarajevo 11.1.1968 4.7.1992 4.1.1996BEGLUK HIMZO ARMIN Sarajevo 27.6.1973 21.4.1994BEGLUK OSMAN DŽEVAD Konjic 28.9.1957 6.4.1992 17.4.1993BEGOVIĆ ENVER EMIR Foča 6.6.1974 9.6.1993 15.8.1994BEGOVIĆ MUŠAN KASIM Foča 11.5.1941 6.4.1992 15.7.1993BEGOVIĆ ISMET MUJO Foča 8.1.1958 10.8.1992 7.10.1992BEGOVIĆ NEZIR OMER Višegrad 26.2.1959 6.4.1992 10.5.1996BEGOVIĆ MUJO OSMAN Foča 2.1.1941 15.4.1992 21.1.1994BEGOVIĆ REDŽO 1.5.1992 29.6.1994BEGOVIĆ HUSNIJA REĐO Rudo 15.3.1964 1.5.1992 29.6.1994BEGOVIĆ OSMAN SENAD Foča 13.10.1970 15.4.1992 15.5.1993BEGOVIĆ BOŽIDAR ŽELJKO Sarajevo 21.11.1965 14.4.1992 25.11.1995BEHA MEHO AZIZ Ilijaš 25.9.1946 10.5.1992 18.12.1995BEHA NUSRET NURUDIN Sarajevo 11.2.1958 23.4.1994 14.9.1994BEHLULOVIĆ ABDULAH MUHIDIN Rogatica 10.5.1953 1.7.1992 3.3.1993BEHO MUJO HAMDIJA Foča 13.8.1953 15.4.1992 28.8.1993BEJIĆ HALIL RAMIZ Medveđa 1.2.1964 26.4.1992 1.2.1994BEJTOVIĆ SEAD SUAD Sarajevo 18.8.1971 11.7.1993 30.1.1995BEKAN HUSO HAMZALIJA Pljevlja 7.8.1954 3.6.1992 8.9.1994BEKIĆ MAHMUT AMIR Trebinje 30.9.1967 6.4.1992 17.11.1992BEKOLI BEKTEŠ MIRSAD Sarajevo 30.7.1971 16.7.1993BEKRIĆ AHMED MIRSAD Vogošća 30.6.1967 15.4.1992 19.2.1996BEKRIJA MEHO ISMET Foča 30.6.1953 22.1.1994 6.4.1996BEKTAŠ MUHO MEHO Prozor 6.8.1953 6.4.1992 1.6.1994BEKTAŠEVIĆ NASUF JUSUF Bujanovac 10.1.1950 27.8.1993 28.11.1995BEKTIĆ AMIR ADNAN Sarajevo 14.4.1969 15.4.1992 13.9.1994BEKTIĆ RAMIZ AHMED Ilijaš 19.8.1960 12.4.1992 30.8.1995BEKTIĆ FERID AMIR Sarajevo 6.8.1947 18.4.1993 6.12.1995BEKTIĆ IBRAHIM NAFA Olovo 2.1.1958 19.12.1993 21.3.1994BEKTIĆ HAJRUDIN NURUDIN Sarajevo 12.3.1958 12.4.1992 28.11.1995BEKTIĆ HAMO REUF Sarajevo 17.7.1967 12.4.1992 11.5.1996BEKTIĆ HAMED SADIK Srebrenica 10.1.1957 6.4.1992 6.3.1993BEKTIĆ OSMAN SALKO Kalinovik 2.8.1954 15.4.1992 28.11.1995BEKTIĆ RAŠID SUAD Vogošća 3.6.1967 8.4.1992 4.12.1995BEKTO ADEM ABDULAH Čajniče 11.10.1950 14.4.1992 3.12.1995BENDER NIKOLA MARTIN Trebinje 15.3.1933 6.4.1992 28.6.1993BENIĆ TANASIJE DUŠAN Kragujevac 7.7.1950 6.4.1992 16.1.1995BERBEROVIĆ ŠEMSO AMRA Sarajevo 25.10.1970 22.7.1992 22.3.1996BERBEROVIĆ DŽEMALUDIN DADO Sarajevo 19.3.1972 6.4.1992 25.11.1995BERBO SMAJO SEDIN Sarajevo 13.1.1964 6.4.1992 31.3.1995BERBO AVDO SMAJIL Priboj 17.10.1935 6.4.1992 8.2.1994BERETOVAC LUKA BRANKO Valpovo 10.10.1931 23.6.1992 10.5.1993BERIĆ ĐORĐE MIROSLAV Sarajevo 31.10.1952 20.12.1992 28.8.1993BERILO SULEJMAN DŽEVAD Sarajevo 27.9.1964 4.10.1993 23.3.1994BERILO ZEJNIL EDIN Sarajevo 4.3.1964 6.4.1992 14.12.1993BERIŠA RAMIZ BEKIM Prizren 9.8.1972 2.1.1993 9.4.1995BERIŠA RUŠID HAJRUDIN Sarajevo 10.5.1970 23.7.1992 3.8.1994BERNADIĆ MATE IVAN Mostar 15.12.1943 1.7.1992 24.11.1994BEŠEVIĆ MUHAMED MENSUD Banovići 31.8.1954 15.11.1995 30.6.1996BEŠIĆ MEHMED ISMET Sarajevo 9.5.1949 11.3.1993 2.5.1993BEŠIĆ FEJZO RAMIZ Hadžići 1.2.1958 3.11.1992BEŠIĆ RASIM RASIM Sarajevo 9.9.1950 8.8.1992 27.6.1995BEŠIĆ ĆAMIL SAFET Živinice 3.9.1958 23.11.1992 18.9.1993BEŠIREVIĆ ĆAMIL ADIL Foča 3.7.1955 4.5.1992 13.4.1995BEŠIREVIĆ SULJO HAJRUDIN Sarajevo 14.10.1964 14.10.1992 6.12.1995BEŠIREVIĆ MUŠAN VAHID Foča 30.10.1960 6.4.1992 18.10.1994BEŠIROVIĆ HAMED ISUDIN Vlasenica 3.1.1964 10.5.1992 22.5.1996BEŠLAGIĆ HILMIJA ANEL Titov Veles 14.11.1965 13.5.1992 25.11.1995BEŠLAGIĆ SEJFO HIMZO Pljevlja 4.5.1948 6.4.1992 18.10.1994BEŠLAGIĆ SEJFO MUHAREM Pljevlja 18.1.1951 6.4.1992 22.1.1994BEŠLAGIĆ SEJFO SEHIJA Pljevlja 1.4.1955 1.6.1992 11.9.1996BEŠLIJA HAMDO AMIR Sarajevo 10.9.1967 6.4.1992 26.2.1993BEŠLIJA ABID EMIN Vogošća 15.10.1946 23.11.1992 2.8.1994BEŠLIJA NEZIR ENGIJAD Sarajevo 18.10.1961 12.4.1992 21.4.1994BEŠLIJA PAŠAN HAMDIJA Olovo 13.3.1942 8.4.1992 10.12.1994BEŠLIJA ABID HAMID Vogošća 11.11.1940 1.3.1993 23.5.1996BEŠLIJA JUSUF ISMET Višegrad 19.3.1950 17.6.1992 12.3.1994BEŠLIJA MUJO ISMET Vogošća 9.12.1956 16.4.1992 12.3.1994BEŠLIJA BEŠIR MAHMUT Vogošća 1.1.1953 12.4.1992 8.9.1994BEŠLIJA MIRSAD MELIS Sarajevo 27.2.1973 15.4.1992 6.11.1995BEŠLIJA AHMED MIRSAD Vogošća 25.9.1948 15.4.1992 24.11.1992BEŠLIJA BEŠIR NAŠID Vogošća 2.12.1958 12.1.1993 1.4.1995BEŠLIJA HAMDIJA NEDŽAD Olovo 1.10.1967 6.4.1992 15.12.1993BEŠLIJA AHMED NEZIR Sarajevo 16.9.1935 12.4.1992 15.8.1994BEŠLIJA MUJO NEZIR Vogošća 4.1.1955 8.4.1992 10.6.1992BEŠLIJA MUNIB NIHAD Vogošća 26.10.1959 24.6.1992 10.5.1996BEŠLIJA EMIN NIJAZ Sarajevo 8.8.1963 12.4.1992 20.2.1993BEŠLIJA FADIL RASIM Ilijaš 5.9.1954 25.5.1993 15.9.1994BEŠLIJA RAMIZ SAFIR Sarajevo 24.10.1973 12.4.1992 4.2.1996BEŠLIJA RAMIZ SAMIR Sarajevo 24.1.1965 12.4.1992 10.1.1996BEŠLIJA OSMAN SINAN Vogošća 19.5.1953 11.10.1992 15.5.1996BEŠLIJA ŠEMSUDIN ŠEMSA Sarajevo 5.9.1972 20.8.1992 22.1.1993BEŠO RAMIZ MEHMED Vitez 15.5.1946 23.12.1992 18.12.1995BEŠO JUSO SULJO Čajniče 5.6.1939 20.4.1992 13.2.1994BEŠOVIĆ MUHAMED MENSUR Banovići 31.8.1954 4.12.1992BEUS NIKOLA STANKO Kakanj 4.6.1946 23.8.1993 31.3.1995BIBER MAHMUT AMIR Sarajevo 26.5.1952 5.8.1993 6.1.1996BIBER SULEJMAN FUAD Sarajevo 11.7.1961 21.5.1992 15.5.1996BIBER NURKO IZET Rudo 8.5.1959 1.8.1992 7.3.1993BIBER NURKO NUSRET Rudo 6.4.1958 6.4.1992 16.3.1993BIBER RAMO OMER Prijepolje 5.10.1972 23.5.1993 24.7.1993BIBERKIĆ REDŽO FADIL Gradačac 16.9.1959 22.6.1992 25.2.1993BIBEROVIĆ SADIK SAMIR Sarajevo 22.1.1963 16.6.1992 31.1.1995BIBIĆ MUSLIJA ISMET Sjenica 10.1.1961 15.5.1992 18.5.1996BIBIĆ MUSTAFA MIRSAD Kalinovik 15.1.1972 6.4.1992 12.3.1996BIBIĆ BEKTO RAMIZ Kalinovik 22.11.1947 6.4.1992 22.2.1994BIBIĆ IBRO ZAJKO Kalinovik 9.4.1945 5.8.1993 11.12.1995BIBIĆ MURAT ZAJKO Kalinovik 11.5.1947 1.11.1992 31.3.1995BIBOVIĆ MUJO RIFET Foča 28.6.1941 7.11.1992 1.9.1993BIČAKČIĆ MIDHAT ELMIR Sarajevo 22.12.1968 17.4.1992 19.4.1996BIČAKČIĆ ABDULAH MEHMED Sjenica 24.7.1950 18.11.1992 18.12.1995BIČAKČIĆ ABDULAH SALIH Sjenica 27.11.1956 6.4.1992 12.2.1994BIČEVIĆ ISMET SAMIR Sarajevo 1.8.1970 12.5.1992 7.6.1994BIČIĆ SULJO EJUB Žepa 7.9.1966 6.4.1992 4.10.1994BIČO JUSUF SAFET Čajniče 9.5.1953 1.6.1992 10.3.1995BIČO AHMED ALIJA Kalinovik 30.3.1938 13.5.1992 13.6.1992BIČO AVDO AMIRA Foča 21.3.1973 27.12.1992 29.5.1994BIČO MURADIF AVDO Foča 15.1.1948 27.9.1992 11.12.1995BIDŽAN SALKO SEAD Pljevlja 3.10.1958 14.10.1992 26.9.1995BIHARČIĆ MEHMED VELIDA Pale 23.1.1970 1.8.1992 25.2.1994BIHORAC SPAHO MAHMUT Sjenica 2.4.1946 15.4.1992 22.2.1994BIJEDIĆ FERID ADNAN Trebinje 27.10.1966 6.4.1992 16.10.1994BIJEDIĆ NUSRET AMELA Sarajevo 4.6.1967 1.2.1993BIJEDIĆ NAZIF DAMIR Sarajevo 29.6.1973 19.7.1992BIJEDIĆ ZAJKO MAHMUT 15.8.1955 6.4.1992 10.5.1996BILAL LJUBOMIR ZORAN Visoko 16.4.1957 10.8.1993 14.9.1993BILALIĆ ESAD MIRSAD Zvornik 3.8.1963 6.4.1992 27.2.1996BILALIĆ ESAD RUSMIR Sarajevo 2.9.1971 6.4.1992 11.6.1995BILALOVIĆ ARSLAN MAHMUT Sarajevo 2.7.1948 29.6.1993 11.12.1995BILEK IVICA MLADEN Sarajevo 24.4.1956 23.1.1993 23.7.1994BILINAC IVAN TOMISLAV Foča 11.3.1962 13.8.1992 21.6.1993BINARČIĆ MEHED VELIDA 1.8.1992 25.2.1994BISLIMI DŽEMAL TASIM Priština 24.1.1959 1.5.1992 28.5.1993BJEDIĆ MUSTAFA EDIN Ljubuški 3.2.1954 15.4.1992 31.5.1996BJEDIĆ ZAJKO MAHMUT Ilijaš 15.8.1955 6.4.1992 10.5.1996BJELAK MUHAREM BEHRUDIN Prijepolje 13.8.1958 6.4.1992 9.5.1996BJELAK HASKO ĆAZIM Prijepolje 18.6.1964 15.4.1992 22.5.1996BJELAK MUHAREM HAJRUDIN Prijepolje 21.3.1955 6.4.1992 6.12.1995BJELAK MALIĆ HALIL Prijepolje 20.1.1959 12.4.1992 2.4.1995BJELAK MALKO HAMED Prijepolje 2.6.1957 12.4.1992 6.4.1996BJELAK ABAZ HASIB Prijepolje 10.10.1958 6.6.1992 15.5.1996BJELAK BEŠIR NASO Prijepolje 20.3.1933 8.10.1992 19.1.1994BJELAK MALIĆ SALKO Prijepolje 1.10.1961 12.4.1992 3.5.1995BJELAK NAZIF ZEKO Prijepolje 2.8.1947 15.12.1992 11.12.1995BJELAN EMIN MIRZA Kiseljak 15.9.1944 30.7.1993 15.12.1995BJELANOVIĆ MILOŠ DRAGO Peć 4.4.1948 6.4.1992 2.12.1995BJELICA OSMAN IZET Trnovo 3.6.1961 15.4.1992 22.5.1996BJELICA AHMED MUSTAFA Trnovo 22.10.1949 15.4.1992 6.12.1995BJELICA AHMED RAMIZ Trnovo 22.10.1949 15.4.1992 6.12.1995BJELICA ESAD SAMIR Sarajevo 17.10.1969 15.4.1992 2.3.1995BJELICA RAMIZ SEDINA Trnovo 4.1.1973 1.6.1992 1.12.1993BLAGOJEVIĆ JUSUF FUAD Sarajevo 24.10.1957 3.11.1992BLAGOJEVIĆ DRAGO GORAN Sarajevo 24.10.1957 3.11.1992 10.12.1994BLAGOJEVIĆ STOJAN ŽELJKO Sarajevo 22.12.1972 20.11.1992 4.4.1995BLEKIĆ TEUFIK ASIM Vogošća 11.9.1960 15.4.1992 22.5.1996BLEKIĆ ZAHID BAJRO Vogošća 9.8.1965 15.4.1992 10.5.1996BLEKIĆ TEUFIK HIMZO Vogošća 1.1.1957 15.4.1992 12.1.1996BLEKIĆ MEHO IZET Vogošća 1.6.1942 15.4.1992 8.1.1996BLEKIĆ MURAT JUSUF Sarajevo 19.3.1968 15.4.1992 10.7.1996BLEKIĆ TEUFIK KASIM Vogošća 8.11.1954 15.4.1992 12.4.1996BLEKIĆ REDŽEP MEHO Vogošća 21.9.1953 15.4.1992 1.7.1992BLEKIĆ FADIL NAZIF Vogošća 5.3.1971 15.4.1992 26.9.1995BLEKIĆ DŽEMAL NERMIN Višegrad 6.11.1966 5.6.1993BLEKIĆ EŠREF RAMO Vogošća 17.4.1958 15.4.1992 8.3.1994BLEKIĆ FADIL SALKO Vogošća 1.3.1967 15.4.1992 16.1.1996BLEKIĆ BAJRO ZAKIR Vogošća 10.11.1943 15.4.1992 11.12.1995BOBIĆ ŠABAN HASAN Foča 15.7.1963 6.4.1992 13.9.1994BOBIĆ ŠABAN ŠAĆIR Sarajevo 23.8.1958 6.4.1992 15.5.1996BOGDANIĆ RAMO BAJRO Goražde 3.12.1973 6.4.1992 15.4.1993BOGDANIĆ RAMO EDHEM Goražde 2.6.1956 2.6.1992 24.7.1993BOGDANIĆ BAJRO NERMIN Sarajevo 20.6.1962 12.4.1992 22.6.1994BOGDANIĆ IBRO RAMIZ Goražde 13.9.1937 17.12.1992 13.2.1994BOGDANIĆ OSMAN ZAKIR Sarajevo 10.6.1968 12.4.1992 31.8.1994BOGDANIĆ OSMAN ZAKIRA Sarajevo 20.9.1972 1.7.1992 8.4.1993BOGDANOVIĆ LAZAR MILAN Sarajevo 24.2.1967 20.11.1992 2.12.1995BOGDANOVIĆ JEFTO ŽARKO Nevesinje 10.2.1956 31.7.1993 11.5.1995BOGILOVIĆ AHMED AMIR Sarajevo 25.6.1953 1.7.1992 26.1.1993BOGILOVIĆ SAFET BILAL Rogatica 31.8.1966 15.4.1992 15.5.1996BOGILOVIĆ LUTVO DENIS Vogošća 13.6.1975 1.12.1992 1.5.1993BOGILOVIĆ AHMED ENVER Sarajevo 10.8.1955 15.4.1992 26.1.1996BOGILOVIĆ AGO FADIL Rogatica 1.2.1940 12.9.1992 3.12.1995BOGILOVIĆ GALIB HALID Rogatica 15.2.1967 30.4.1992 2.12.1994BOGILOVIĆ MEHMED KEMAL 5.8.1944 25.4.1992 19.3.1993BOGILOVIĆ MEHO LUTVO Rogatica 3.10.1950 15.4.1992 11.12.1995BOGILOVIĆ FADIL MIRSAD Sarajevo 23.4.1968 6.4.1992 18.4.1994BOGILOVIĆ OSMAN MUFID Sarajevo 10.7.1973 8.4.1992 11.12.1995BOGILOVIĆ SAFET MUSTAFA Rogatica 3.1.1963 15.4.1992 15.5.1996BOGILOVIĆ AHMED OSMAN Vogošća 30.1.1950 8.4.1992 13.12.1993BOGILOVIĆ ALJO SADIN Rogatica 4.8.1969 8.5.1992BOGOVIĆ ROZA DRAGO Vinkovci 8.3.1952 9.7.1992 15.5.1996BOGUNIĆ OMER VAHID 1.7.1992 4.4.1995BOJADŽIĆ ĆAMIL AMIR Bijelo Polje 12.7.1937 1.11.1992 13.2.1994BOJADŽIĆ ĆAMIL ARIF Bijelo Polje 10.6.1936 1.11.1992 13.2.1994BOJADŽIĆ ISO FANA Bijelo Polje 27.8.1944 17.11.1992 8.1.1996BOJADŽIĆ ŠEFKO SELIM Bijelo Polje 8.5.1952 13.6.1992 15.3.1996BOJANIĆ RADOJKO SLOBODAN Sarajevo 3.6.1950 6.9.1992 31.3.1995BOJIČIĆ DURAN IZET Sarajevo 20.11.1957 23.11.1992 8.4.1996BOJKO SULJO MURAT Foča 6.10.1955 4.6.1992 22.5.1996BOJKO SULJO SULEJMAN Foča 2.11.1951 4.6.1992 22.5.1996BOKAN KRSTO MILENKO Sarajevo 29.3.1966 22.12.1992 6.2.1993BOLBOZAN ADIL ENVER Ulog 23.10.1958 6.4.1992 23.7.1994BOLOBAN AVDO IBRO Konjic 10.1.1941 15.5.1992 26.12.1993BOLOBAN SEJDO REDŽO Konjic 12.4.1951 6.4.1992 15.5.1996BOLOBAN SULEJMAN ENES Konjic 18.6.1969 28.10.1993 18.2.1994BOMBEK MIROSLAV DRAGAN Sarajevo 11.3.1961 6.4.1992 25.10.1993BONČINA BRANKO DAVOR Zenica 27.8.1964 30.8.1993 1.3.1994BORAČIĆ ZULFO IZET Foča 1.2.1958 12.4.1992 28.6.1992BOROVAC REŠAD MUHAMED Sarajevo 4.9.1971 1.8.1992BOROVINA HAFIZA 26.6.1993BOROVINA UZEIR MIDHAT Foča 25.8.1955 4.8.1993 18.3.1994BOROVINA SALKO MUBERA Sarajevo 2.5.1975 1.8.1992 19.3.1994BOROVINA OMER SALKO Foča 23.2.1947 6.4.1992 8.9.1993BOROZAN MUJO SALKO Sokolac 1.4.1951 27.5.1992 12.1.1995BOSNIĆ RAMIZ EKREM Pljevlja 17.4.1939 20.6.1992 11.12.1995BOSNO IBRO ISMET Višegrad 6.6.1962 15.4.1992 22.5.1996BOSNO IBRO IZET Višegrad 8.1.1956 15.4.1992 16.7.1995BOSNO ASIM NIJAZ Višegrad 21.9.1961 6.4.1992 10.11.1993BOSNO ASIM ZIJAD Sarajevo 16.7.1965 6.4.1992 23.2.1995BOSTANDŽIJA MEHO SENAD Sarajevo 23.8.1962 4.6.1992 2.4.1993BOŠKOVIĆ VLAJKO DRAGO Živinice 21.1.1950 2.8.1993BOŠKOVIĆ SVETOZAR MIROSLAV Sarajevo 31.1.1954 27.2.1993 27.2.1996BOŠKOVIĆ ŠUĆRIJA ŠEVKETA Pljevlja 2.2.1969 1.8.1992 6.11.1995BOŠNJAKOVIĆ ŠEHNUSIJA MIRSAD Sarajevo 9.10.1964 24.9.1993 27.2.1996BOŽIĆ KONSTANTIN MILAN Sarajevo 14.11.1952 11.9.1992 3.7.1993BOŽIĆ SVETISLAV MILORAD Sarajevo 5.2.1947 24.12.1992 3.12.1995BOŽIĆ TRIFKO PREDRAG Sarajevo 28.6.1964 29.6.1993 31.3.1995BOŽOVIĆ VLADO VELIBOR Slaven Gradec 14.5.1966 29.7.1992 19.11.1995BOŽOVIĆ BORISLAV ZORAN Rogatica 3.6.1957 5.7.1992 25.1.1995BRADIĆ RAMIZ RAMO Vogošća 26.5.1953 12.7.1992BRADONJIĆ MIĆO SAŠA Sarajevo 2.8.1974 26.8.1992 15.5.1996BRAIMAJ SEJDIJA MEMET Rakoš 1.5.1952 15.4.1992 27.2.1996BRAJKOVIĆ TOMISLAV KREŠIMIR Sarajevo 5.12.1974 11.7.1993 22.11.1995BRKOVIĆ MATO VESELIN Trebinje 18.8.1940 27.9.1992 31.3.1994BRODOVIĆ UZEIR FATIMA Breza 30.6.1949 2.7.1992 14.5.1994BRODOVIĆ SAKIB MIRALEM Sarajevo 10.9.1959 9.12.1992 26.8.1995BRULIĆ ADNAN HABIB Sjenica 14.6.1965 12.4.1992 4.12.1995BRULIĆ NURKO RASIM Sjenica 15.3.1944 15.4.1992 20.12.1995BRUTUS BAJRO EDHEM Sarajevo 14.12.1953 1.8.1992 28.11.1995BUBANJA NOVAK ALEKSANDAR Sarajevo 16.2.1966 20.11.1992 17.5.1993BUBENIK PETAR MATO Podravska Slatina 15.8.1964 21.11.1992 16.11.1995BUBIJA AVDO SEAD Foča 21.10.1950 19.11.1992 11.12.1995BUCALO ZIJAH BAKIR Sarajevo 12.5.1962 21.1.1993BUCALO MEHO FIKRET Sarajevo 17.9.1953 26.7.1993 15.4.1994BUČAN ABAZ ALMEDIN Sarajevo 13.9.1964 25.5.1992 2.3.1995BUČAN HIVZO EMIN Bijelo Polje 21.5.1992 31.1.1993BUČO OSMAN MEHMED Čajniče 3.3.1973 16.7.1993 2.8.1993BUČUK JASMIN EDIN Sarajevo 3.11.1974 13.1.1993 3.2.1996BUĆO ALIJA HALIL Rudo 26.6.1951 15.1.1993 29.9.1993BUDALICA JUSUF ALMIR Trebinje 31.5.1970 12.5.1992 14.10.1994BUGARIĆ JUSUF VEKAS Sarajevo 10.7.1972 27.11.1993 22.11.1995BUHIĆ HAMDIJA SUAD 16.3.1952 28.4.1992BUKALO DURMO SABIT Goražde 30.8.1954 6.4.1992 8.4.1993BUKALO SALKO ŠEMSO Goražde 17.9.1952 6.4.1992 22.4.1996BUKARIĆ ŽARKO ŽELIMIR Sarajevo 24.12.1965 24.10.1992 5.3.1996BUKVA BAJRO AMIR Foča 22.1.1975 31.8.1992 6.5.1996BUKVA ŠABAN BAJRO Foča 29.6.1950 15.4.1992 6.12.1995BUKVA VITOMIR DUŠKO Rudo 20.8.1962 20.10.1992 4.4.1996BUKVA MUHAMED ENES Sokolac 1.10.1955 15.4.1992 19.1.1994BUKVA ABID HAMDO Goražde 16.12.1949 31.7.1993 11.12.1995BUKVA MURAT KASIM Goražde 17.2.1957 15.4.1992 14.7.1994BUKVA HUSEIN SEJDALIJA Rogatica 5.1.1961 12.4.1992 6.3.1995BUKVAREVIĆ FERID SUAD Kalesija 12.1.1966 9.7.1992 20.1.1994BUKVIĆ ŠEVKO MEVLUDIN Sarajevo 1.12.1953 15.9.1993 25.2.1994BUKVIĆ SRĐAN 27.1.1993BUKVIĆ VEJSIL ZILKO Fojnica 25.5.1961 14.8.1993 14.5.1994BULATOVIĆ IBRAHIM IDRIZ Višegrad 10.8.1960 12.7.1992 31.3.1995BULATOVIĆ ABID ŠEFKIJA Višegrad 4.5.1972 26.4.1992 15.1.1996BULATOVIĆ ŠEFIK ŠEVAL Vlahovići 11.7.1968 6.4.1992 30.6.1996BULIĆ KADRUŠ SAMIR 11.11.1967 3.11.1992 5.3.1996BULJUBAŠIĆ SALKAN ADEM Sarajevo 13.2.1974 6.4.1992 28.11.1995BULJUBAŠIĆ MEHO DŽEMAL Foča 18.8.1955 6.4.1992 20.5.1996BULJUBAŠIĆ MEHO DŽEVAD Foča 10.2.1955 6.4.1992 10.7.1996BULJUBAŠIĆ MUHAMED DŽEVAD 10.4.1992 15.9.1994BULJUBAŠIĆ HUSO MEHO Foča 10.8.1926 1.5.1992 4.6.1993BULJUBAŠIĆ JUSUF SADIK Višegrad 17.6.1967 10.11.1992 25.4.1993BULJUBAŠIĆ ADEM SALKO Mali Zvornik 21.3.1949 1.5.1992 7.7.1994BULJUBAŠIĆ OSMAN SULEJMAN Foča 1.1.1945 30.4.1992 8.1.1996BULJUGIĆ IZET JASMIN Vogošća 25.2.1966 6.11.1992 26.1.1995BULJUGIĆ SAKIB MIRSAD Sarajevo 20.3.1955 2.5.1992 2.8.1994BUNGUR MUŠAN DŽEVAD Pljevlja 8.1.1961 6.4.1993 4.2.1996BUNGUR AVDIJA HAJRUDIN Pljevlja 29.8.1946 9.6.1992 31.1.1993BUNGUR ALIJA HUSEIN Pljevlja 16.2.1950 24.7.1992 8.1.1996BUNGUR MUŠAN MIRSAD Pljevlja 10.5.1963 25.5.1992 3.9.1996BUNGUR HADŽAN RAMIZ Sarajevo 7.4.1959 23.5.1992 30.11.1998BUNGUR LATIF ZAHID Pljevlja 15.10.1940 27.11.1992 30.9.1993BUNJEVAC BORO BRANISLAV Sarajevo 20.5.1969 17.7.1993 20.3.1994BUNJO MURAT NAIL Priboj 16.4.1939 6.4.1992 23.10.1993BURAZER LOVRO DAMJAN Sarajevo 4.11.1974 11.7.1993 25.11.1995BURAZEROVIĆ AGAN ADNAN Sarajevo 16.10.1971 6.1.1993 8.7.1994BUROVIĆ LATIF ALMIR Sarajevo 4.4.1976 6.4.1992 22.7.1993BUROVIĆ HAKIJA HABIB Sjenica 20.5.1957 19.7.1992 22.5.1996BUROVIĆ HAKIJA HILMO Sjenica 14.7.1953 6.4.1992BUSULADŽIĆ MUHAMED MUSTAFA Sarajevo 7.12.1970 20.1.1993 25.11.1995BUZADŽIĆ HIKMET VEHID Sarajevo 5.4.1957 17.7.1993BUŽO MEHO IZUDIN Hadžići 26.12.1963 15.4.1992 19.1.1994CACAN AKIF EMIN Sarajevo 4.11.1958 9.9.1992 28.2.1993CAMOVIĆ GANO BEGAN Sjenica 10.3.1961 6.4.1992 30.5.1996CAMOVIĆ MAHIT NIHAD Sjenica 15.5.1971 6.4.1992 2.3.1995CAMOVIĆ MAHIT SALKO Sjenica 3.4.1967 6.4.1992 24.4.1996CANIĆ SAKIB MEVLUDIN Bijeljina 6.7.1958 17.12.1992CANOVIĆ AHMET RIFET Rakovica 25.5.1964 16.4.1992 5.3.1993CARINIK MUHAMED EDHEM Sarajevo 20.10.1962 22.12.1992 9.10.1994CERINGA ŠAĆIR ESAD Kalinovik 20.6.1960 15.4.1992 30.8.1992CERNICA ALIJA DŽEVAD Sarajevo 7.6.1959 16.7.1993 9.9.1993CERNICA RAMO 22.5.1992 12.9.1992CERNICA OMER SEAD Sarajevo 20.9.1961 22.5.1992 23.9.1993CERO MEHEMED ERMIN Sarajevo 14.2.1975 2.7.1992 30.9.1995CERO HUSO MEHEMED Višegrad 14.10.1954 6.4.1992 25.11.1995CEROVIĆ MILAN BRANKO Foča 22.5.1955 28.6.1992 9.10.1994CETIN VILIM ROBERT Sarajevo 4.10.1970 15.5.1993 3.10.1995CIBRA ZEJNIL SALEM Pale 1.10.1965 3.10.1992 8.9.1994CICOVIĆ NEDELJKO DRAGAN Sarajevo 4.3.1959 7.11.1992 8.5.1993CIKOVIĆ ZVONIMIR FRANJO Sarajevo 4.10.1950 15.8.1992 6.12.1995CILJEVIĆ JAKUB RASIM Sjenica 3.6.1948 6.4.1992 18.12.1995CINCO JOVO SLOBODAN Kijevo 10.2.1947 7.10.1992 11.12.1995COCALIĆ HAŠIM AGO Višegrad 15.3.1939 6.4.1992 22.2.1994COCALIĆ AHMO ALIJA Višegrad 25.11.1957 14.12.1992 31.1.1993COCALIĆ DEDO AZMIR Višegrad 25.5.1973 10.8.1992 6.12.1995COCALIĆ AGO EMIR Sarajevo 3.11.1971 15.5.1992 22.2.1994COCALIĆ HUSO LUTVO Rogatica 8.5.1961 12.4.1992 4.12.1995CRNALIĆ RAMO HAZIM Travnik 5.4.1950 8.4.1992 11.12.1995CRNALIĆ BEŠIR SALKO Mostar 5.12.1945 23.6.1992CRNČALO HRUSTEM SULEJMAN Pale 15.2.1945 6.7.1992 28.2.1993CRNČALO FEHIM VAHID Pale 27.7.1952 22.7.1992 13.4.1996CRNETA AHMET HAMED Foča 7.5.1951 18.12.1993 28.11.1995CRNOVRŠANIN SAHIH AZEM Bijelo Polje 27.7.1951 10.11.1992 12.2.1993CRVENJAK HAŠIM ARSLAN Vogošća 25.4.1936 8.4.1992 10.6.1992CRVENJAK HAŠIM BAKIR Vogošća 17.4.1948 8.4.1992 4.12.1995CRVENJAK SEID ĐENANA Sarajevo 31.10.1968 19.10.1992 1.5.1993CRVENJAK BAKIR ELVIR Sarajevo 28.10.1971 8.4.1992 10.6.1992CRVENJAK VELIJA FATIMA Sarajevo 24.5.1954 2.10.1992 30.4.1993CRVENJAK FERID NIJAZ Sarajevo 15.1.1962 12.4.1992 22.5.1996CRVENJAK FERID ZIJO Vogošća 9.1.1954 15.4.1992 1.5.1995CURIĆ AMIR SAFET Novi Pazar 3.6.1962 15.4.1992 26.8.1995CURIĆ SULJO ZEJNIL Han Pijesak 17.10.1958 6.4.1992 9.10.1994CVIJIĆ PERO DRAGAN Sarajevo 25.9.1961 19.9.1992 15.5.1996CVIKIĆ KEMAL ABDULAH Sarajevo 20.10.1956 6.4.1992 29.4.1996CVILJ JAROSLAV Banja Luka 4.9.1939 8.4.1992 23.3.1993ČAKAL MUSTAFA ALMIR Sarajevo 15.2.1976 18.5.1992 6.4.1994ČAKAL SULEJMAN ĆAZIM Sokolac 29.3.1964 15.4.1992 22.5.1996ČAKAL SULEJMAN FAZIL Sokolac 25.1.1961 15.4.1992 10.7.1996ČAKAL SULEJMAN HAZIM Sokolac 28.3.1965 1.5.1992 25.5.1996ČAKAL ATIF MUSTAFA Sokolac 5.12.1954 1.5.1992 22.5.1996ČAKAL SULEJMEN NURAGA Sokolac 5.3.1957 15.4.1992 20.12.1995ČAKIĆ REDŽO HALIL Višegrad 4.6.1960 6.4.1992 11.10.1994ČAKOVIĆ HAZIR ESAD Pljevlja 1.4.1943 8.4.1992 28.4.1995ČALIJA MUJO ISMET Goražde 28.7.1956 1.5.1992 4.6.1993ČALIJA ZAHID MIRSAD Goražde 3.4.1967 6.4.1992 23.7.1994ČALIJA NAZIF MUNIB Goražde 9.8.1959 15.4.1992 6.5.1996ČALIJA ZAHID VAHID Goražde 23.9.1962 12.3.1993 18.3.1996ČAMDŽIĆ HAJRUDIN MEVLUDIN Živinice 22.7.1967 3.5.1992 16.2.1993ČAMO MUJO HUSO Sarajevo 11.7.1961 31.10.1992 31.3.1995ČAMO MUJO ŠEVKO Sarajevo 16.6.1964 27.9.1992 23.2.1996ČAMPARA SALKO HASAN Gacko 14.2.1939 15.5.1992 12.11.1993ČAMPARA DŽEMALUDIN SANIN Sarajevo 2.10.1972 19.11.1992 22.11.1995ČANČAR BOGOSLAV PREDRAG Sarajevo 16.4.1960 3.8.1993ČANČAR AVDIJA RAMIZ Višegrad 9.5.1958 1.5.1992 15.5.1996ČANČAR NURKO ŠAĆIR Višegrad 2.8.1964 24.1.1993 5.6.1996ČANDIĆ ŠEFIK ENES Lopare 7.2.1970 15.4.1992 10.7.1996ČANGALOVIĆ PREDRAG 11.8.1957 26.8.1993ČANIĆ SAKIB MEVLUDIN Janja 6.7.1958 6.4.1992 12.2.1996ČANKOVIĆ MIODRAG SRĐAN Sarajevo 11.3.1969 21.4.1993 8.7.1993ČANKUŠIĆ MUHAMED ALMIR Sarajevo 16.12.1974 11.7.1993 18.10.1993ČANKUŠIĆ MUHAMED ELVEDIN Sarajevo 7.1.1971 6.4.1992ČARDAKLIJA HASO HARUM Štip 18.10.1963 6.4.1992 30.4.1994ČARDAKLIJA HALIL HASO Pljevlja 5.4.1937 8.4.1992 30.9.1992ČARDŽIĆ RIFAT ADNAN Banja Luka 10.1.1961 13.9.1993 26.12.1995ČARKADŽIĆ PAŠO FAIK Sjenica 5.5.1963 6.4.1992 28.11.1995ČARKADŽIĆ PAŠO RASIM Kladnica 5.5.1941 6.4.1992ČARKOVIĆ RUŠID ŠERIF Priboj 19.3.1956 8.4.1992 22.3.1995ČATAK PAŠO HUSO Srbac 27.8.1952 22.11.1992 9.10.1995ČATAL JUSUF BAJRO Vogošća 20.9.1944 15.4.1992 3.1.1996ČATAL ŠEFIK DŽEVAD Sarajevo 17.8.1969 14.7.1993 4.12.1995ČATAL ŠEFIK KEMAL Sarajevo 13.11.1973 15.4.1992 31.3.1994ČATAL ŠEFIK MIDHAT Vogošća 26.1.1968 15.4.1992 31.3.1994ČATAL SALIH 15.4.1992ČATAL JUNUZ ŠEFIK Vogošća 5.12.1942 15.4.1992 25.2.1994ČATALOVIĆ MEHO IZET Vogošća 1.10.1945 12.7.1992 20.8.1992ČATALOVIĆ IBRAHIM KASIM Bijelo Polje 1.3.1962ČATALOVIĆ JUSUF RAMIZ Vogošća 17.7.1949 5.7.1992 3.12.1995ČATALOVIĆ MEHO RIFET Vogošća 10.6.1951 15.4.1992 15.5.1996ČATALOVIĆ JUSUF SALIH Vogošća 3.9.1953 15.4.1992 15.5.1996ČAUŠEVIĆ MUNIB ADNAN Sarajevo 6.9.1972 21.8.1993 25.3.1996ČAUŠEVIĆ ABDULAH AMER Pljevlja 9.12.1969 20.6.1992 16.4.1996ČAUŠEVIĆ IBRIŠIM AMIR Pale 22.6.1968 20.7.1992 29.1.1994ČAUŠEVIĆ ŠEMSUDIN EMIR Vitez 26.5.1973 6.4.1992 10.2.1994ČAUŠEVIĆ ABID HAJRO Rogatica 5.2.1956 15.4.1992ČAUŠEVIĆ DERVO JASMIN Sarajevo 9.10.1971 6.4.1992 11.5.1996ČAUŠEVIĆ ASIM JUSUF Rogatica 7.6.1945 3.8.1993 17.2.1994ČAUŠEVIĆ FEJZO MIRSAD Rogatica 1.1.1959 6.4.1992 18.3.1994ČAUŠEVIĆ MUJO MURADIF Foča 10.3.1958 15.4.1992 22.2.1994ČAUŠEVIĆ HASAN MURIS Rogatica 4.2.1954 4.9.1992 13.4.1996ČAUŠEVIĆ SALKO OMER Pale 23.4.1947 8.4.1992 20.7.1993ČAUŠEVIĆ MUJO SABAHUDIN Čajniče 14.9.1972 26.9.1992ČAUŠEVIĆ MEHO SABID Pale 13.7.1949 8.4.1992 18.12.1995ČAUŠEVIĆ MEHO SABID Pale 25.10.1949 8.6.1992 18.12.1995ČAUŠEVIĆ JUSUF SAFET Foča 25.5.1957 20.4.1992 20.1.1994ČAUŠEVIĆ MUJO SAFET Kalinovik 5.7.1952 6.4.1993ČAUŠEVIĆ SALKO ŠABAN Pale 28.5.1951 6.4.1992 30.8.1993ČAUŠEVIĆ HAJRO ŠERIF Rogatica 10.1.1956 31.7.1993 26.1.1996ČAUŠEVIĆ FEHIM ZIJO Rogatica 9.1.1962 6.11.1992 27.5.1993ČAVALIĆ ŠABAN MUHAMED Teočak 8.7.1953 17.6.1992 14.4.1996ČAVČIĆ HAKIJA ADMIR Sarajevo 6.8.1976 17.12.1992 4.5.1994ČAVČIĆ IBRICA ASIM Rogatica 15.6.1960 28.8.1993ČAVČIĆ ABDULAH EDHEM Rogatica 23.6.1953 7.10.1992 31.3.1994ČAVČIĆ JUSUF FEHIM Rogatica 24.4.1949 12.4.1992 17.7.1994ČAVČIĆ HAMED HUSEIN Rogatica 28.12.1950 12.4.1992 25.11.1993ČAVČIĆ ZEJNIL MERDAN Žepa 6.2.1955 8.5.1993 8.5.1993ČAVČIĆ OHRAN MUŠAN Višegrad 1.10.1957 10.5.1992 17.10.1994ČAVČIĆ MUŠAN ORHAN Rogatica 1939 2.6.1992 26.6.1992ČAVRK MURAT MUNIB Foča 11.3.1933 1.5.1992 4.6.1993ČAVRK MUNIB REMZA Foča 6.11.1970 1.8.1992 20.6.1993ČEBO ATIF AVDO Vogošća 1.5.1951 8.4.1992 5.5.1992ČEBO RAMIZ DŽAFER Vogošća 24.4.1943 8.4.1992 5.5.1992ČEBO RASIM MERIM Sarajevo 30.12.1961 9.10.1993 27.2.1996ČEBO DŽAFER MUAMER Sarajevo 18.11.1973 8.4.1992 5.5.1992ČEČURA IVAN JOSIP Sarajevo 22.3.1951 1.7.1992 9.3.1993ČEHIĆ PAŠO HIDAJET Jajce 7.1.1952 6.4.1992 16.3.1995ČEHIĆ DŽEMAL MUSTAFA Bratunac 25.10.1952 2.11.1992ČEHIĆ RAZIJA TARIK Sarajevo 10.5.1973 21.11.1992 25.8.1993ČEKIĆ EMIN MIRZA Sarajevo 14.2.1974 11.7.1993 21.8.1993ČEKOVIĆ ARIF NASER Tutin 5.7.1958 6.4.1992 24.11.1995ČELIK SULEJMAN ADEM Kalinovik 7.9.1969 15.4.1992 20.2.1993ČELIK ŠAĆIR AGO 3.4.1950 12.4.1992 2.12.1995ČELIK NURKO FARUK Foča 1.5.1966 6.4.1992 12.2.1996ČELIK ĆAMIL HAFIZA Pljevlja 3.1.1972 1.7.1992 9.2.1994ČELIK HALIM HALIM Foča 23.2.1947 6.4.1992 31.3.1994ČELIK RIFET HAZIR Goražde 27.5.1961 30.10.1992ČELIK NURKO KERIM Foča 18.12.1960 6.4.1992 4.5.1995ČELIK ZAIM MERSUDIN Sarajevo 2.5.1967 6.4.1992 20.11.1992ČELIK EDHEM MIDHAT Foča 22.12.1970 15.5.1992 10.7.1996ČELIK SULJO NAIL Kalinovik 13.8.1953 10.2.1993 22.5.1996ČELIK TAHIR SUAD 6.4.1992ČELIK ĐULAGA VAHID Ilijaš 4.11.1952 14.4.1992 16.1.1996ČELIKOVIĆ JUNUZ SUVADA Vogošća 12.1.1959 3.7.1992 4.3.1993ČELO ŠAĆIR SAKIB 6.4.1992 15.1.1993ČELJO ĆAMIL BAJRO Goražde 10.2.1964 6.4.1992 8.6.1993ČELJO SABIT SAMIR Sarajevo 2.4.1963 1.5.1992 24.1.1994ČELJO MUJO SUAD Goražde 27.1.1962 6.6.1992 18.3.1994ČENGIĆ MIRZA AMER Sarajevo 28.2.1967 9.5.1992 12.11.1993ČENGIĆ MUJO AMRUDIN Foča 20.3.1959 6.4.1992ČENGIĆ SALKO ARMIN Sarajevo 10.1.1967 8.4.1992 22.4.1996ČENGIĆ BEĆIR BAKIR Teheran 18.4.1970 15.4.1992 5.10.1992ČENGIĆ AVDO BEGLER Foča 13.10.1952 31.7.1993 12.3.1995ČENGIĆ SALKO BILAL Sarajevo 28.1.1967 18.5.1993 21.1.1995ČENGIĆ HAŠIM HAKIJA Foča 22.9.1948 6.4.1992 22.2.1994ČENGIĆ AVDO HALIL Foča 15.10.1946 6.4.1992 30.9.1992ČENGIĆ FADIL HAMID Vogošća 20.7.1943 15.4.1992 8.7.1994ČENGIĆ HALIL HARIS Foča 29.4.1974 6.4.1992 4.2.1994ČENGIĆ ISMET IZET Sarajevo 14.4.1952 21.4.1992 12.2.1996ČENGIĆ MUJO MEVLUDIN Sveti Nikola 2.2.1963 6.4.1992 6.2.1996ČENGIĆ HANEFIJA MUHAMED Foča 9.5.1953 20.6.1992 26.2.1994ČENGIĆ SALKO MURIS Sarajevo 9.5.1971 8.4.1992 20.1.1993ČENGIĆ MUJO OMER Pljevlja 25.2.1956 6.4.1992 20.11.1992ČENGIĆ JUSUF SMAIL Foča 18.2.1947 6.4.1992 29.6.1994ČENGIĆ ISMET ZIHAD 19.8.1956 11.11.1992 1.9.1994ČEPLAK RUDOLF MLADEN Zavidovići 31.7.1958 25.6.1992 26.11.1993ČERKEZ BISO ADEM Trnovo 2.11.1948ČERKEZ HAMZA MIRSAD Vogošća 13.5.1953 15.4.1992 15.5.1996ČERKEZ HAMZA SENAD Vogošća 2.7.1956 12.11.1992 15.5.1996ČESIR OSMAN MERDŽANA Titograd 28.5.1946 26.6.1992 31.10.1992ČESTOVIĆ SALIH MUSTAFA Sjenica 24.10.1960ČEŠLJAR ATIF SENAD Brčko 24.9.1955 22.6.1992 12.2.1996ČEVRO MUGDIM DRAGI Mostar 17.3.1948 9.5.1992 25.3.1994ČEVRO DRAGI IGOR Sarajevo 24.1.1973 4.11.1992 19.11.1995ČIČA EJUB EDIN Sarajevo 3.3.1975 25.3.1993 25.2.1994ČIČA IBRO EJUB Prozor 17.9.1950 16.1.1993 28.11.1995ČIČA IBRO ENVER Prozor 1.4.1954 1.10.1992 14.4.1996ČIČA IBRO FIKRET Prozor 27.11.1960 27.9.1992 31.3.1995ČIČEKLIĆ AKIF MIRSAD Sarajevo 18.3.1961 20.5.1993 25.3.1996ČIČKUŠIĆ MUHAMED EMSAD Tuzla 18.10.1973 3.5.1992 20.12.1995ČIKIĆ OSMAN ĆAMIL Sarajevo 14.1.1955 6.4.1992ČINDRAK SAFET KEMAL Peć 25.7.1971 1.5.1992 1.3.1993ČIVOVIĆ DESTO ESAD Ivangrad 1.11.1958 15.4.1992ČIZMO SALIH ISMET Pljevlja 27.12.1954 1.10.1992 30.5.1996ČOBO REFIK SAMIR Sarajevo 6.1.1968 20.5.1992 3.3.1996ČOKO AHMO ADIL Foča 11.1.1965 6.4.1992 17.6.1994ČOKO MEHMED SALEM Foča 1.2.1958 15.4.1992 15.5.1996ČOKO AHMO ZAJKO Foča 16.6.1956 6.4.1992 13.1.1996ČOLAK MUSTAFA ENES Sarajevo 7.2.1971 14.4.1992 10.5.1996ČOLAK HAMID HAMDIJA Trnovo 1.11.1956 6.4.1992 15.5.1996ČOLAK LATIF SENAD 22.7.1964 11.12.1992ČOLAKHODŽIĆ MEHO IBRAHIM Sarajevo 20.12.1971 6.4.1992 4.4.1995ČOLAKOVIĆ MILORAD SLOBODAN Sokolac 14.3.1953 22.6.1992 19.6.1993ČOLIĆ MUSTAFA MESUD Sokolac 24.6.1956 15.4.1992 15.5.1996ČOLIĆ BEKRIJA SEMEDIN Glamoč 21.9.1965 23.8.1992ČOLIĆ MILAN SINIŠA Sarajevo 7.7.1964 31.7.1993 10.5.1996ČOLOVIĆ RAIF SALIH Sjenica 14.7.1962 25.5.1992 23.4.1995ČOLPA EDHEM EKREM Foča 8.2.1962 27.2.1993 22.3.1996ČOMAGA HASAN ADNAN Vogošća 29.4.1963 15.4.1992 4.12.1995ČOMAGA FADIL AKIF Sarajevo 12.5.1966 15.4.1992 15.8.1992ČOMAGA JUSUF AKIF Vogošća 22.4.1939 15.4.1992 8.1.1996ČOMAGA OSMAN AVDIJA Sarajevo 21.6.1957 15.4.1992 22.5.1996ČOMAGA SINAN ELVIR Sarajevo 13.4.1971 15.4.1992 17.4.1994ČOMAGA VAHID EMIR Sarajevo 27.6.1972 15.4.1992 22.5.1996ČOMAGA FADIL Vogošća 5.12.1942ČOMAGA MEHO MUSTAFA Vogošća 2.5.1941 15.4.1992 6.12.1995ČOMAGA RAMO MUSTAFA Vogošća 23.1.1951 15.4.1992 3.4.1996ČOMAGA JUSUF REFIK Vogošća 20.12.1951 15.4.1992 28.11.1995ČOMAGA FADIL SEJO Vogošća 19.10.1968 15.4.1992 4.4.1996ČOMAGA AKIF SINAN Sarajevo 4.3.1941 15.4.1992 2.12.1995ČOMAGA AKIF SUAD Sarajevo 13.4.1962 15.4.1992 22.5.1996ČOMAGA ZAHID VAHID Vogošća 1.8.1949 15.4.1992 3.12.1995ČOMAGA RAMO ZAIM Vogošća 5.10.1948 15.4.1992 23.7.1994ČOMIĆ IBRAHIM IGOR Sarajevo 10.8.1967 2.5.1992 23.4.1995ČOMOR MEHO ALMIR Sarajevo 3.4.1974 15.5.1992 22.2.1994ČOMOR MEHO AVDO Konjic 27.5.1947 8.4.1992 11.12.1995ČOMOR HALIL FAHRO Sarajevo 1.12.1972 29.4.1992 27.3.1995ČOMOR DŽAFER HALIL Konjic 1.6.1960 15.4.1992 22.2.1994ČOMOR MEHO HALIL Konjic 5.9.1938 6.4.1992 1.8.1994ČOMOR SALKO LUTVO Sarajevo 18.10.1967 6.4.1992ČOMOR HALIL MEHO Konjic 5.4.1949 15.4.1992 22.2.1994ČOMOR DŽAFO MUJO Konjic 17.8.1949 15.4.1992 22.2.1994ČOMOR MUJO MUSTAFA Sarajevo 23.4.1973 6.4.1992 22.2.1994ČOMOR HALIL OSMAN Konjic 9.3.1959 6.4.1992 22.3.1996ČOMOR JUSUF OSMAN Hadžići 3.7.1954 7.8.1992 5.2.1993ČOMOR DŽEMO SALKO Konjic 10.11.1939 13.4.1992 13.7.1993ČONDRA ANTO ZLATKO Sarajevo 22.4.1967 4.8.1992 29.8.1993ČORMEHMEDOVIĆ SALEM MIRSAD Sarajevo 27.4.1950 15.4.1992ČOROLIJA GAVRO BORO Sarajevo 22.2.1946 6.7.1992 11.12.1995ČOTA MEHMED MUHIDIN Pljevlja 9.7.1963 6.4.1992 23.7.1994ČOTA SULJO OMER Sveti Nikola 3.3.1959 6.4.1992 20.1.1997ČOTA ŠERFO SENAD Sarajevo 22.5.1973 6.4.1992 18.3.1996ČOTA ŠAHIN SULJO Pljevlja 18.1.1941 6.4.1992 11.12.1995ČOTA ŠEVKO ŠEKIB Sv.Nikola 17.1.1964 6.4.1992 6.11.1995ČOVRK HAMED NERMIN Rudo 8.5.1968 2.8.1993 15.3.1996ČOVRK OMER ZIJAD Rudo 22.12.1961 6.4.1992 12.3.1996ČUBARA HALIL ISMET Višegrad 7.8.1950 10.5.1992ČUBELIĆ PETAR VANJA Sarajevo 30.11.1971 6.4.1992 2.3.1995ČUBRO RAMO NAIL Rogatica 2.11.1973 26.6.1992 4.4.1995ČUČILOVIĆ MILORAD MIHAJLO Sarajevo 14.4.1946 19.7.1992 2.12.1993ČUHARA HIMZO RAMIZ Rogatica 27.4.1950 8.4.1992 5.5.1992ČUKOJEVIĆ HILMO DŽEVAD Sarajevo 11.6.1959 6.4.1992 18.4.1995ČUKOJEVIĆ ABDULAH ENVER Rogatica 25.3.1964 17.9.1993 31.3.1995ČUKOJEVIĆ HAMDO HARIS Sarajevo 13.12.1966 8.4.1992 29.7.1994ČUKOJEVIĆ RASIM HUSEIN 20.10.1945 6.4.1992 28.11.1995ČUKOJEVIĆ ABDULAH KEMAL Rogatica 2.3.1952 1.7.1992 22.5.1996ČUKOJEVIĆ ABDULAH MEHMEDALIJA Rogatica 20.4.1950 15.4.1992 6.12.1995ČUKOJEVIĆ ABDULAH VAHID Rogatica 16.7.1956 15.4.1992 6.12.1996ČULJEVIĆ RAMO MERSAD Tutin 30.5.1965 23.8.1992 5.5.1993ČULJEVIĆ BURHAN SENKO Sarajevo 1970 15.11.1992 1.2.1993ČUSTO NEZIR FAHRUDIN Sarajevo 19.9.1956 15.4.1992 20.5.1994ČUSTOVIĆ JUSUF AVDO Sarajevo 25.2.1947 8.4.1992 8.9.1993ČUSTOVIĆ JUSUF HAŠIM Sarajevo 8.1.1945 8.4.1992 20.11.1994ČUSTOVIĆ MIRSAD 15.4.1992ČUSTOVIĆ JUSUF MUHAMED Sarajevo 17.11.1942 8.4.1992 20.4.1993ČUSTOVIĆ MUHAMED JUSUF Sarajevo 23.8.1976 30.5.1992 20.10.1992ČUTUK RAMIZ NUSRET Sarajevo 27.1.1960 8.4.1992 28.10.1994ČUTUNA MEHMED MITHAT Pljevlja 21.2.1965 23.7.1992 16.4.1996ČUTURA SMAIL IBRAHIM Ilijaš 18.6.1965 15.4.1992 15.2.1993ČUTURA SULEJMAN ISMAIL Pljevlja 19.5.1948 8.4.1992 31.3.1994ČUTURIĆ HAMDO FEMZO Pljevlja 10.9.1957 15.4.1992 16.1.1996ČUTURIĆ HAMDO REMZO Pljevlja 8.11.1954 11.4.1992 10.5.1996ČUTURIĆ HAMDO RIFET Pljevlja 26.1.1951 15.4.1992 20.5.1996ČVORAK SUHBIJA ALEMKO Sarajevo 26.11.1965 18.7.1992 5.10.1994ĆAPINA OMER ADNAN Sarajevo 1.1.1971 23.1.1994 14.6.1994ĆARLIJA MILUTIN RADOSLAV Mostar 6.8.1970 1.10.1992ĆATIĆ MIRALEM ALMIR Njemačka 23.9.1973 6.7.1992 25.11.1995ĆATIĆ FAHRUDIN AMRA 14.10.1971 21.10.1992 7.11.1993ĆATIĆ SULJO AZEM Višegrad 27.9.1965 6.11.1992 18.6.1996 ĆATIĆ ADEM BAJRO Rogatica 25.9.1950 22.6.1992 18.12.1995ĆATIĆ REDŽO ELVEDIN Priboj 30.3.1971 15.4.1992 11.5.1996ĆATIĆ REDŽO ERVIN Sarajevo 25.1.1976 11.4.1992 11.4.1994ĆATIĆ SALKO MUHAMED Sarajevo 1.5.1958 6.4.1992 2.4.1994ĆATIĆ SADIK OSMAN Jajce 20.8.1941 12.10.1993ĆATIĆ ADIL REDŽO Rogatica 5.8.1941 15.4.1992 1.9.1994ĆATIĆ HUMO REUF Rogatica 1.12.1958 15.4.1992 22.5.1996ĆATIĆ SALKO SULJO 12.4.1992 1.8.1992ĆATO EJUB HIMZO Višegrad 10.12.1972 15.7.1992 21.4.1993ĆATO HUSEIN ISMET Sarajevo 9.1.1961 17.10.1992ĆATO BEHADIL JAKUF Višegrad 25.1.1959 11.11.1992 18.3.1994ĆATO DURMO RAMIZ Višegrad 10.6.1960 1.5.1992 13.4.1993ĆATOVIĆ AMIR MEHEMED Sarajevo 28.5.1952 6.4.1992 20.12.1995ĆATOVIĆ MEHO MIRZETA Čajniče 24.7.1968 1.5.1993 4.2.1994ĆATOVIĆ RAMIZ SADO Priboj 29.4.1955 12.4.1992 22.5.1996ĆEBO ŠEMSO SAFIJA Sarajevo 2.4.1954 6.1.1993 11.9.1996ĆEHA MILIVOJE DUŠAN Čajniče 21.5.1942 24.1.1993 28.11.1995ĆEHOVIĆ RAHMO MEHO Priboj 6.10.1947 21.8.1992ĆEMAN ZEJNIL TAIB Gornja Vrbica 8.8.1935 6.4.1992 17.1.1994ĆEMO HALIL AMIL Foča 10.3.1961 6.4.1992ĆEMO ALIJA IBRAHIM Foča 1.8.1952 6.4.1992 22.2.1994ĆEMO HAŠIM RAMO Foča 3.9.1962 15.4.1992 22.5.1996ĆERANIĆ ŠEFKIJA ĆEMAL Bijelo Polje 10.7.1962 15.4.1992 10.5.1996ĆEREMIDA AHMED OMER Sarajevo 1.8.1947 19.7.1993ĆERIĆ HAMO AMIRA Sarajevo 9.9.1954 2.9.1993 4.1.1995ĆERIMAGIĆ ESAD DINO Sarajevo 26.2.1972 3.11.1992 25.5.1994ĆERIMAGIĆ ŠEFIK FEHIM Foča 6.3.1971 8.4.1992 28.2.1996ĆERIMAGIĆ EDHEM OMER Bosanski Brod 4.8.1948 4.6.1993ĆERIMOVIĆ BEĆIR SAFET Foča 26.11.1963 15.4.1992 18.3.1994ĆESIR MEHMED HUSO Konjic 16.1.1946 22.6.1992 28.11.1995ĆESIR SAFET KENAN Sarajevo 2.10.1974 2.7.1992 30.9.1994ĆESIR MEHO SAFET Konjic 17.11.1948 16.7.1993 28.11.1995ĆESKIN SALKO SAFET Sarajevo 25.4.1967 20.2.1993 10.5.1996ĆESKO HIMZO MIRSAD Sarajevo 22.1.1965 6.4.1992 15.2.1996ĆESKO ČAMIL ŠEMSO Žepa 16.4.1959 6.4.1992 30.6.1996ĆESOVIĆ SALIH MUSTAFA Sjenica 24.10.1960 25.12.1992 16.8.1995ĆEŠKO SULEJMAN NUSRET Sarajevo 10.2.1959 18.6.1992 24.1.1996ĆEVRIZ MILOVAN VLADIMIR Čajniče 24.6.1940 9.9.1993ĆILIMKOVIĆ IBRAHIM ADMIR Tuzla 20.12.1966 12.6.1992 15.7.1994ĆIRIĆ ZEĆIR IRFAN Livno 22.2.1974 1.6.1992 6.8.1996ĆIRIĆ ZEĆIR MIRSAD Livno 10.3.1972 7.6.1992 19.1.1996ĆIRIĆ MUSTAFA MUHIDIN Glamoč 28.1.1971 11.5.1992 10.5.1996ĆIRIĆ MUSTAFA MUJO Glamoč 14.11.1959 11.5.1992 25.1.1994ĆORIĆ ARIF AZIZ Foča 27.7.1955 10.5.1992 20.7.1994ĆOROVIĆ ABID DŽEVAD Foča 12.9.1974 22.8.1993 6.12.1995ĆOROVIĆ ZAJKO HAMED Goražde 21.10.1958 1.5.1992 22.5.1996ĆOROVIĆ ZAJKO HAZIM Goražde 4.8.1956 21.5.1992 24.4.1995ĆOROVIĆ ZAJKO SUAD Sarajevo 1.3.1966 8.4.1992 18.3.1994ĆOROVIĆ ZAJKO ŠAĆIR Goražde 15.1.1964 8.4.1992 5.6.1996ĆOSIĆ RAMO ENES Sokolac 5.2.1954 27.5.1992 22.5.1996ĆOSIĆ JUNUZ IBRAHIM Sarajevo 26.2.1942 22.7.1992 11.12.1995ĆOSIĆ ZIJAH OMER Sarajevo 21.12.1951 22.6.1992 11.12.1995ĆOSIĆ SULEJMAN SEAD Visoko 16.3.1952 14.2.1993 18.4.1993ĆOSOVIĆ MUMIN AHMET Prijepolje 23.4.1945 6.4.1992 31.7.1992ĆOSOVIĆ AHMED AMEL Sarajevo 26.6.1976 6.4.1992 19.11.1994ĆOSOVIĆ NAHOD AZEM Prijepolje 16.11.1950 6.4.1992 10.9.1995ĆOSOVIĆ MEHMED HUSO Čajniče 6.1.1961 9.9.1993 14.8.1995ĆOSOVIĆ HAJRO IBRO Čajniče 19.2.1960 6.4.1992 15.5.1996ĆOSOVIĆ HAJRO IZUDIN Čajniče 18.6.1957 6.4.1992 11.12.1995ĆOSOVIĆ SADO KEMAL Prijepolje 4.4.1973 6.4.1992 11.6.1995ĆOSOVIĆ MALIĆ MUHAMED Čajniče 20.10.1946 15.4.1992 1.8.1994ĆOSOVIĆ HAJRO MUHIDIN Čajniče 18.5.1974 29.6.1992 31.5.1996ĆOSOVIĆ MUMIN NAZIF Prijepolje 24.7.1954 6.4.1992 15.5.1996ĆOSOVIĆ MUMIN OMER Prijepolje 12.10.1950 6.4.1992 5.1.1996ĆOSOVIĆ SADO SADIHA Prijepolje 14.6.1969 29.4.1992 30.1.1996ĆOSOVIĆ MUMIN SADO Prijepolje 10.4.1937 6.4.1992 31.7.1992ĆOSOVIĆ MEHO SULEJMAN Priboj 12.8.1949 13.9.1992 11.6.1995ĆOSOVIĆ ADEM SULJO Foča 10.6.1967 11.5.1992 4.6.1993ĆOTOVIĆ IBRAHIM RAŠID Bijelo Polje 1.3.1962 6.4.1992ĆUK DANILO SAŠA Ilidža 1.10.1970 2.7.1992 10.5.1996ĆUPRIJA MUHAMED MUHIDIN Sarajevo 20.6.1968 6.4.1992 22.12.1993

nesloga
http://nesloga.blogger.ba
16/02/2016 20:14